Priesaikos žodžius tvirtai ištarė naujoji policijos pareigūnė

2017-08-01 | Kategorija: Krašto naujienos

Panevėžio AVPK nuotr.

Rugpjūčio 1-ąją Panevėžio apskrities vyriausiajame policijos komisariate prisiekė nauja policijos pareigūnė Birutė Bogdanaitė, kuri papildys policijos gretas ir sieks tarnyboje realizuoti Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultete įgytas žinias.

B.Bogdanaitė priesaikos žodžius ištarė tvirtai ir užtikrintai. Ją pasveikino ir Panevėžio apskrities policijos Kapelionas E. Troickis, kuris juokaudamas linkėjo, kad meilė tarnybai netruktų tik trejus metus. Nors Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas, atliekantis viršininko funkcijas M. Ambraziūnas pradėdamas priesaikos ceremoniją priminė, kad prisiekti gyvenime galima tikriausiai tik du kartus, tačiau naujoji policijos pareigūnė jau prisiekusi ir Lietuvos kariuomenei.

Mergina tris metus tarnauja Krašto apsaugos savanorių pajėgose. Ji teigė, kad draugų jos pasirinkimas tapti pareigūne nenustebino. „Draugai visada sakydavo, kad man tikrai ne aukštakulnius, o kerzus avėti“, – pasakojo Birutė.

Paklausus kur įsivaizduoja save policijoje įgijus patirties mergina prasitarė, kad svajoja apie kriminalinę policiją ir užimti vadovaujančias pareigas. Birutė papildys Panevėžio apskr. VPK Biržų rajono policijos komisariato pajėgas.

Panevėžio AVPK inf.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.