Vasarinės žūklės varžybos

2017-07-28 | Kategorija: Kelionės ir pramogos

Sigutės Kvetkienės nuotr.

Praėjusį šeštadienį vyko tradicinės žvejų mėgėjų vasarinės žūklės Širvėnos ežere varžybos „Širvėnos tiltas 2017“.

Varžyboms įsiregistravo 22 dalyviai. Buvo svečių iš Anykščių bei Panevėžio. Meškeriotojai pasiskirstė į septynias komandas po tris žvejus. Vienas žaidėjas komandos neturėjo. Varžybos vyko dviem turais su valandos pertrauka. Prieš kiekvieną turą varžybų dalyviai traukė burtus, kurioje vietoje ant pėsčiųjų tilto bus jų meškeriojimo vieta. Po kiekvieno turo buvo sveriamas kiekvieno žvejo laimikis, skaičiuojami baudos taškai. Varžybų eigą prižiūrėjo dviese: vyriausiasis teisėjas Vitalijus Gasiūnas, jam padėjo Viktoras Vadapalas. Pasak V. Gasiūno, sąlygos meškerioti labai geros: gražus oras, nebuvo vėjo.

Apdovanojamas nugalėtojas individualioje įskaitoje Austrius Šešeika. Sigutės Kvetkienės nuotr.

Per varžybas pagauta 66 kg žuvų. Komandų įskaitoje pergalę šventė „Šiauriečiai“ iš Nemunėlio Radviliškio (Aidas Kaminskas ir Vidmantas bei Tomas Gučai), sužvejoję daugiau kaip 12 kg žuvų ir surinkę 30 baudos taškų. Antrąją vietą užėmė „Biržai“ (Austrius Šešeika, Vaidas Gučas ir Mindaugas Trybas). Jų laimikis – irgi daugiau nei dvylikos kilogramų, bet septyniais baudos taškais daugiau. Trečiąja vieta džiaugėsi svečiai – „Žvejų lyga“ iš Anykščių (Daumantas Juzėnas, Vytautas Lisauskas ir Dainius Vaitkūnas), prigaudę beveik 10,5 kg žuvų ir gavę 57 baudos taškus.

Individualių varžybų nugalėtoju tapo Austrius Šešeika. Jis sumeškeriojo 5,203 kg žuvų. Aidas Kaminskas su 5,105 kg laimikiu užėmė antrąją vietą. Trečioji vieta atiteko anykštėnui Dainiui Vaitkūnui.

Apdovanotas didžiausią žuvį pagavęs panevėžietis Petras Kubilius. Jis sugavo karšį, sveriantį 0,240 kg.

Jauniausiu varžybų dalyviu šįkart tituluotas Tomas Kublinskas, vyriausio žvejo titulas atiteko Petrui Vasiliui. Abiems įteiktos simbolinės atminimo dovanėlės.

Varžybų prizinių vietų laimėtojai buvo apdovanoti medaliais, diplomais ir asmeninėmis dovanomis.

LMŽD Biržų skyrius dėkoja nuoširdžiam varžybų rėmėjui – parduotuvei „Alex Fishing“.

Tie, kuriems geriausiai sekėsi. Sigutės Kvetkienės nuotr.

Žvejai skirstėsi neskubėdami, dalindamiesi dienos įspūdžiais. Kalbėjo esantys patenkinti, kad šįkart varžybos prasidėjo tik nuo vidudienio. Dieną meškerioti buvo įdomiau. Varžybų metu ant tilto nuolat buvo žmonių. Daugelis stabtelėdavo pasižiūrėti, kaip žvejai traukia iš vandens žuvytes. Praeiviai netrukdė, stengėsi netriukšmauti, stebėjo tyliai. Suaugusieji savo vaikams aiškino, ką čia dėdės veikia, rodė jiems žvejų laimikius, vardijo žuvų pavadinimus…

O pertraukos tarp turų metu ant tilto fotografuotis atėjo vestuvininkų pulkas, atvykęs iš svetur. Žvejai pagal šio krašto papročius kaipmat užtvėrė kelią, palinksmino ir save, ir vestuvininkus.

Sigutė KVETKIENĖ

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.