Meilės salos atgimimas

2017-07-28 | Kategorija: Palėpė

Pirmąją talkos dieną valtys išlydimos į salą.

Praėjusią savaitę prie Širvėnos ežero rinkosi jaunimas iš Atviros jaunimo erdvės, Sekmininkų dienos centro ir t. t. Rinkosi ne saulės malonumais mėgautis, nes diena pasitaikė puiki, bet pasiruošę sunkiam darbui: su dalgiais, trimeriais, grėbliais ir valtimis. Jaunimas pasiryžo sutvarkyti Meilės salą.

Prieš vienuolika metų septyniolikmetis biržietis Dalvydas Varna parašė laišką tuometiniam merui siūlydamas iniciatyvą sutvarkyti Meilės salą Širvėnos ežere. Entuziastų atsirado, sala buvo sutvarkyta. Šią vasarą Dalvydas vėl subūrė jaunimo entuziastų grupę, kuri tvarko Meilės salą ir joje turi ambicingų planų.

Pasak Dalvydo, pagal Darbo biržos projektą „Atrask save“ jis atlieka praktiką Atviroje jaunimo erdvėje „Vilties šviesa“. Vaikinas pasiūlė surengti akciją „Mes mylim Biržus“ ir sutvarkyti Meilės salą. Jo minčiai jaunimas entuziastingai pritarė.

Prieš…

– Biržai – gražus ir jaukus miestas, bet yra užmirštų gamtos kampelių. Turime gražų didelį Širvėnos ežerą, bet žemės lopinėliai jame yra pamiršti, – sako vaikinas.

Praėjusį penktadienį, pasiėmę maisto lauknešėlį iš Dienos centro, talkininkai nusiyrė į Meilės salą. Į salą išsiruošė ir rajono meras Valdemaras Valkiūnas. Pasipuošęs kostiumu ir kaklaraiščiu bei įšokęs į guminius aulinius, meras demonstravo naują krūmų genėjimo ir žolės pjovimo aprangos kodą. Kostiumuotas meras savo padėjėjai pozavo su dalgiu rankose. Pasak talkininkų, meras saloje užtruko pusvalandį. Kelis kartus pamosavęs dalgiu ir nusifotografavęs, pareiškė, jog misija įmanoma ir grįžo į krantą.

Kiti talkininkai pradėjo sunkų darbą. Išpjovę nemažą plotą krūmų ir žolės, galėjo įžengti į  salos vidurį.

– Jaunimas nepaisė nei pūslių ant rankų, nei nubrozdinimų. Visi dirbo išsijuosę ir nesiruošė namo, – pasakoja Dalvydas.

Talkininkai taip užsidegė sutvarkyti salą, jog nutarė dirbti ir savaitgalį. Antradienį talkininkai ir vėl kibo į darbus: pjovė krūmus, nudžiuvusius medžius, genėjo šakas, rinko šiukšles. Informavę Priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą bei gamtosaugininkus, talkininkai šakas degino laužuose. Antradienį trys ketvirtadaliai salos jau buvo išvaduoti iš krūmų. Ir tai dar ne pabaiga. Entuziastai dirbs ir toliau. Į talką jie kviečia ir miestiečius. Kai geras oras, talkininkai į salą išplaukia vidurdienį nuo centrinio miesto pliažo. Į salą jie žada nuplukdyti ir tuos, kurie neturi valčių. Talkininkams trūksta įrankių: diskinių trimerių žolei bei krūmams pjauti, grandininių pjūklų šakoms genėti, krūmų smulkintuvų, grėblių, šakių ir pan.

– Per pirmąjį salos tvarkymo etapą planuojame išpjauti krūmus nuo vieno kranto iki kito, surinkti šiukšles, išpjauti nudžiuvusius medžius, prapjauti nendrynus, kad būtų patogu pasiekti salos krantą. Antruoju etapu ketiname įrengti prieplauką, laužavietę, pastatyti šiukšliadėžes, suolus, į medžius iškelti vaikų darytus inkilus, gandralizdį. Beje, prieš pjaudami krūmus ir medžius, talkininkai įsitikina, ar juose nėra paukščių lizdų. Saloje taip pat sumanėme pastatyti Meilės medį, ant kurio norintieji galės pakabinti spynas, – sako Dalvydas.

… ir įsibėgėjant darbams.

Vaikinas tikisi, jog, baigus darbus, sala nebus apleista. Jis kol kas neatskleidžia ir rėmėjų, kurie talkininkams padeda. Vaikinas sakė, jog talkininkai jiems padėkos tuomet, kai bus baigti darbai, nes dar yra norinčių prisidėti.

 Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Asmeninės ir Editos Mikelionienės nuotr.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.