Pleneras pas draugus vokiečius

2017-07-25 | Kategorija: Susitikimai

V. Jažausko darbai

Turbūt daugelis biržiečių žino arba yra girdėję, kad Vokietijoje turime draugišką miestą-partnerį Verderį prie Havelo upės, vos keliolika kilometrų nuo Potsdamo. Prieš savaitę šis vaizdingų vandenų supamas miestas šventė savo 700 metų jubiliejų, ir kaip viena šventės programos dalių buvo tarptautinis dailės pleneras,  kuriame ir man teko dalyvauti. Tai buvo trečiasis dailininko ir visuomenės veikėjo Franko Veberio organizuotas pleneras, pavadinimu „Verderis – idealus kraštovaizdis ir Havelo perlas“.

Viena įspūdingiausių šio idealaus kraštovaizdžio vietovių yra mažytis Petzovo miesteliukas, – viso labo dvi gatvės. XIX amžiuje čia buvo pastatyta pilis ir įveistas 15 ha dydžio parkas. Ant kalvos 1841 metais garsusis architektas ir vokiečių dailininkas neoromantikas Karlas Fridrichas Šinkelis suprojektavo ir pastatė itališkų bruožų liuteronų bažnyčią. Dabartiniu metu ši bažnyčia tarnauja kaip koncertų ir parodų salė.

V.Jažausko nuotr.

Tuo tarpu kitoje miestelio gatvėje socializmo laikais buvo įrengta didelė 6 korpusų pionierių stovykla, tarsi Arteko analogas. Mūsų pleneras kaip tik ir vyko šioje stovykloje. Vokietijoje mokslo metai artėjo į pabaigą, todėl stovykla buvo pripildyta įvairaus amžiaus vaikų, kurie kas kelios dienos keitė vieni kitus. Tad būdingiausias šių metų plenero bruožas buvo visur lydintis vaikų čiauškesys. Dalyvių skaičiumi šis pleneras buvo gausiausias – 21 dailininkas. Malonu, kad organizatoriai ir žurnalistai pirmoje eilėje paminėdavo, kad dalyvauja dailininkas iš Lietuvos, o taip pat iš Rusijos, Lenkijos, Ispanijos ir Vokietijos. Žinoma, vokiečiai sudarė beveik du trečdalius šio skaičiaus. Visi dailininkai buvo tapytojai, išskyrus patį organizatorių F. Veberį ir žinomą grafikę C. Stalshmit, dalyvaujančią trečiąsyk.

Reikia paminėti, kad Frankas Veberis, pasirašinėjantis slapyvardžiu Aratora, yra kaip tik tas asmuo, kuris parodė puikias draugiškumo iniciatyvas, stiprinant Biržų ir Verderio ryšius. Jo veikla cementuoja verderiečių dailininkus apie Kunst-Geshoss galeriją ir yra lydima pačių maloniausių emocijų, kuo galėjo įsitikinti su juo bendravę biržiečiai.  Franko namuose puikuojasi kartu su žmona Andriota išleistas fotoalbumas, skirtas „Siūlo“ fabrikui. Neabejingi vokiečiai biržietiškam alui, mūsų turgui, krašto gamtai, senų kapinių kryžiams, paprastų žmonių gyvenimui…

Darbo sąlygos plenere buvo idealios, tad nepaisant gana dažno lietaus per savaitę man pavyko sukurti 10 peizažų, kuriuos vokiečiai šiltai sutiko. Motyvų gausa Petzovas, ko gero, nepralenkiamas: čia rasi ir panoraminių vaizdų, ir gausybės katerių atspindžių vandenyje, ir jaukių kiemelių. Teko pasidairyti po kaimyninius Glindovą ir Geltovą, taip pat po Verderio priemiesčius, ir tai, ką mačiau, stebino švara, estetiškumu, patogumu gyventojams.

V.Jažausko nuotr.

Norėjau pamatyti A. Einšteino vilą Caputh miestelyje, kur jis miško paūksmėje slėpėsi nuo pasaulio triukšmo ir veisė rožynus. Pastatas išsiskyrė racionalumu, – ne veltui didysis mokslininkas domėjosi Bauhauzo idėjomis. Dabar jo vardo gatvėje įsikūrę gana prabangių namų gyventojai.

Tai, ką suradau Verderyje nematyto, buvo naujas individualių namų mikrorajonas ten, kur praėjusio apsilankymo metu plytėjo dykynė. Miestas intensyviai auga, gyventojų daugėja. Būtiniausių prekių kainos parduotuvėse daugeliu atvejų mažesnės nei Lietuvoje arba panašios. Todėl į miesto šventę gausiai susirinkusios minios nuotaika buvo puiki, žmonės atrodė atsipalaidavę, savim pasitikintys. O svarbiausias šventės akcentas buvo kone dvi valandas trukęs paradas. Jo metu nepaliaujamai pagrindine gatve žygiavo persirengę istoriniais kostiumais įvairūs personažai, iliustruojantys miesto istoriją. Šios eisenos scenarijų paruošė vietinis entuziastas, žinantis begalę faktų ir nutikimų, tad kai kurios scenos atrodė anekdotiškai… Tačiau šventės organizatoriai į karnavalinę programą neįtraukė nei Hitlerio, nei Honekerio laikus atspindinčių personažų: istorinės atminties problema Vokietijoje lieka labai opi.

Vidmantas JAŽAUSKAS

„Biržiečių žodis“

Tags:

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.