Pabiržės ,,Žemyna“ – tarptautiniame folkloro festivalyje

2017-07-16 | Kategorija: Kelionės ir pramogos

Liepos 4-9 dienomis Vilniuje vyko vienas didžiausių Pabaltijo šalyse renginių – jubiliejinis 30-tasis Tarptautinis folkloro festivalis BALTICA 2017. Kasmet festivalis keliauja į vieną iš trijų Baltijos šalių. Šiais metais jis rengiamas Lietuvoje.

Renginio organizatorių – Lietuvos nacionaliniu kultūros centro kvietimu festivalyje dalyvavo Biržų kultūros centro Pabiržės folkloro ansamblis „ŽEMYNA“ (vadovė Aušra Butkauskienė) bei Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos folkloro ansamblio “AGLUONĖLA” narė Gabrielė Čeponytė.  Ji Biržų krašto tradiciniais tirliavimais lumzdeliu ir švilpa papuošė festivalio atidarymo koncertą Vilniaus Kongresų  rūmuose. 

Atvykę svečiai iš Graikijos, Ispanijos, Japonijos, Indijos, Meksikos, Brazilijos, Šiaurės Korėjos, Lenkijos, Ukrainos, Latvijos, Estijos per visas festivalio dienas demonstravo tradicijas, kulinarinį paveldą, amatus ir liaudies muziką.

Liepos 8 dieną nuo pusiaudienio iki gilaus vakaro Vilniaus senamiesčio centre – Bernardinų parke, įrengtose mažosiose ir Didžiojoje scenose vyko  19 folkloro ansamblių iš Lietuvos regionų bei užsienio kolektyvų pasirodymai.

Pabiržiečiai savo krašto tradicinę muziką prįstatė trijuose programose, o viena jų skambėjo pagrindiniame vakaro koncerte.

Festivalio metu ansambliečiai sulaukė nemažo sostinėje gyvenečių biržiečių palaikymo, kai kurie iš jų prisipažino, kad atėjo specialiai paklausyti kolektyvo iš Biržų rajono. Festivalį užbaigė visų dalyvių ir žiūrovų bendra vakaronė.

Ansamblio ,,Žemyna“ nuotraukos

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.