Lietus nesutrukdė kanklininkų stovyklai

2017-07-16 | Kategorija: Susitikimai

Birželio 28 – liepos 3 dienomis  Sudeikiuose (Utenos r.) vyko XI Lietuvos kanklininkų stovykla ,,Skambantys kankleliai 2017“, skirta Tautinio kostiumo ir piliakalnio metams bei Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.

Dalyvavo 143 kanklininkai iš iš Anykščių, Utenos, Rokiškio, Šalčininkų, Palangos, bei du  kolektyvai iš Biržų – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos folkloro ansamblio „Agluonėla“ tradicinių kanklių grupė (vadovė Aušra Butkauskienė) ir  Biržų „Saulės“ gimnazijos folkloro ansamblis „Saulala“ (vadovė Nijolė Kaulinienė). 

Ansamblis ,,Agluonėla“.

Stovyklautojams gamta nepašykštėjo lietaus, tačiau  nė vienas renginys nebuvo atšauktas. Dalyviams tautinį kostiumą pristatė Lietuvos nacionalinio centro Tautodailės poskyrio vyr. specialistė  Danutė Keturakienė, su profesoriumi Algirdu Vyžintu kolektyvų vadovai diskutavo apie šiandienines tradicinės muzikos išlikimo aktualijas, o sertifikuoti amatininkai O. Vilienė, L. Vilienė ir G. Vilys iš Panevėžio mokė įvairių juostos pynimo būdų.

Nepaisant lietaus,visi stovyklos dalyviai vedami istorikės iš Utenos Dianos Žvirblienės  lankė Aukštaitijos nacionalinio parko piliakalnius.

Liepos 1 dieną Utenos raj. Užpalių Švč. Trejybės bažnyčioje vyko koncertas ,,Skambėkite, kanklės“, o Liepos 2 dieną vyko koncertas ,,O kieno žali sodai“ Sudeikių visuomenei.  Vakarais vyko diskotekos, liaudiškų šokių bei ratelių mokymai.

Su profesoriumi Algirdu Vyžintu

Kad “Skambančių kanklelių” stovyklos dalyviai  po   metų susitiks 2018 metų dainų šventėje garantavo į vieną iš koncertų atvykusi 2018 metų dainų šventės kanklių popietės vyriausioji meno vadovė, profesorė Lina Naikelienė. Po koncertinės programos perklausos, buvo atrinkti du kūriniai, kuriuos kolektyvai atliks 2018 m. Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan tos…“ kanklių koncerte šv. Jonų bažnyčioje.

Koncerto metu

 Visiems 14  kolektyvų  buvo įteikti Utenos rajono savivaldybės mero Alvydo Katino padėkos raštai.  Kovo mėnesį stovyklos kanklininkai pakviesti dalyvauti festivalyje Palangoje. Likę nepakartojami įspūdžiai, užsimezgusi draugystė ir tradicinės kanklės sujungs visus vėl draugėn.

Aušra Butkauskienė

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos vyresnioji mokytoja

 

Tags: , ,

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.