Archeologų džiaugsmas – ūkinė duobė

2017-07-14 | Kategorija: Istorija ir žmonės

Šalia šuns griaučių – peilis ir moneta. Editos Mikelionienės nuotr.

Aptikti ūkinę duobę arba šiukšlyną archeologui didelė sėkmė. Ūkinė duobė atskleidžia tikrus istorinius lobius: kaip žmonės gyveno tam tikru istoriniu laikotarpiu, ką valgė, kaip puošėsi, kokius indus naudojo ir t. t. Archeologai Greta ir Karolis Duderiai šiuo metu istorinių žinių ieško ūkinėje duobėje, į kurią biržiečiai šiukšles vertė XVII amžiaus pabaigoje.

Vertingas radinys – stiklo karoliukai. Editos Mikelionienės nuotr.

Neseniai Radvilos gatvėje, einant į pagrindinį miesto paplūdimį, nugriautas senas privatus namas. Jo sklype išaugs naujas gyvenamasis pastatas. Tačiau prieš tai šioje senamiesčio teritorijoje žvalgosi archeologai. Karolis Duderis pasakojo, jog sklype archeologai iškasė dešimt šurfų, tačiau pamatų likučių nerado. Šioje vietoje pirmasis užstatymas atsirado XIX amžiuje. Tačiau vieną šurfą praplėtus paaiškėjo, jog jame slepiasi ūkinė duobė. Tai reiškia, jog archeologams gali pavykti rasti įdomių radinių.

Archeologai pasakojo, jog aptiktoji duobė nepriklausė vienai sodybai. Tai buvo šiukšlynas, į kurį buitines atliekas nešė arčiausiai pilies buvusio kvartalo gyventojai. Šalia šiukšlyno aptiktos stulpavietės rodo, jog ant duobės buvo suręstos medinės konstrukcijos.

Pasak K. Duderio, jau pavyko rasti keramikos indų duženų, kurie buvo naudojami miestiečių virtuvėje. Indai aprūkę, su maisto likučiais, be glazūros. Glazūruotų indų dalis sudaro gal tik penkis procentus. Iš to aiškėja, jog jie buvo naudojami paprastų žmonių, o ne turtingųjų virtuvėse. Piliavietėje paprastai aptinkamos fajanso bei kitokios vertingesnės medžiagos liekanos.

Ypač vertingu radiniu archeologai laiko du skaidraus stiklo karoliukus. Senamiestyje tai vienintelis toks radinys. Tokių karoliukų galima rasti tik senkapiuose. Šalia karoliukų archeologai aptiko sagą. Tarp radinių – trys kaolininės pypkutės, moneta. Beje, moneta aptikta šalia šuns griaučių. Ant šuns griaučių – peilis. Iš keramikos liekanų archeologai atkurs indus. Ūkinėje duobėje jie aptiko puodų, puodynių, dubenų plačiais dugnais ir neaukštais kraštais.

Kaolininė pypkutė. Editos Mikelionienės nuotr.

Archeologiniai tyrimai šioje vietoje tęsis, tad Karolis ir Greta Duderiai kartu su nuolat kasinėjimuose talkinančiais broliais Osvaldu ir Tautvydu Danisevičiais tikisi rasti vertingų radinių, kurie papasakos apie mūsų protėvių buitį ir gyvenimo būdą.

Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.