Penki šimtukai

2017-07-11 | Kategorija: Krašto naujienos

Keturių „Saulės“ gimnazistų žinios įvertintos šimtukais. Rūta Plepytė šimtukus gavo už matematikos ir anglų kalbos valstybinius egzaminus, Tomas Kurkis, Viktorija Rinkevičiūtė, Tomas Trainys – už anglų kalbos valstybinį egzaminą.

Kaip ir kasmet, koja abiturientams kišo lietuvių kalbos valstybinis egzaminas. Rajone jį laikė 152 kandidatai, iš kurių 21 egzamino neišlaikė. „Saulės“ gimnazijoje egzaminą laikė 139 kandidatai, neišlaikė – 16, Vabalninko Balio Sruogos gimnazijoje – 7 (1 neišlaikė).  Biržų technologijų ir verslo mokymo centre egzaminą laikė 5 kandidatai, iš kurių 4 egzamino neišlaikė.

Matematikos valstybinį egzaminą laikė 157 kandidatai. Dešimt neišlaikė: vienas „Saulės“ gimnazistas, 4 – Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos kandidatai ir 5 Biržų technologijų ir verslo mokymo centro kandidatai.

Fizikos valstybinio egzamino iš 28 kandidatų neišlaikė 2 (Biržų technologijų ir verslo mokymo centro kandidatai). Geografijos egzamino iš 44 laikiusiųjų neišlaikė 4 (Biržų technologijų ir verslo mokymo centro kandidatai).

Anglų kalbos egzaminą laikė 196, neišlaikė 10 kandidatų (vienas „Saulės“ gimnazistas, 8 iš 15 Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos kandidatų bei vienas iš 14 Biržų technologijų ir verslo mokymo centro kandidatas).

2 komentarų to “Penki šimtukai”

  1. Mokinė parašė:

    Mokytojai geri. Galbūt pirma reiktų pagalvoti apie paties egzaminų centro problemas, patį egzaminą ir jo sudėtingumą. Šiais metais tikrai temos nebuvo parinktos pačios pačiausios. Paaiškinkite ar sąžininga labai dėti temą apie Vilnių, kai dalis besimokančių mokinių nė nežino jo pagrindinių gatvių. Tai kaip literatūrinis rašinys, kuriame reikia išsamumo, gali sublizgėt? Kalbant apie mokytojus – jie atiduoda visą save. Kiekvienas mokinys pats pasirenka, ką ir kiek pasiimti iš mokytojo. Jie dirba be priekaištų, atidavė save kiek galėjo, o koks vertinimas – priklauso nuo vertintojų. Apskritai, lietuvių k. egzamino vertinimas yra labai subjektyvus dalykas. Kas vienam vertintojui gali pasirodyti priimtina ir gražu, kitam – netinkama. Ir tas jūsų pareiškimas, kad reikia kažką galvoti labai keistai skamba. Nepamirškit dar streso egzamino metu. Daliai mokinių tai ir pakiša koją. Deja, kitų mokytojų ekspertų negaliu apginti. Dalis jų, tik per daug susireikšminę žmonės, kurie nesugeba nusileisti ir pripažinti savo mokymo klaidų.

  2. ??? parašė:

    Gal jau laikas Saulės gimnazijos vadovams kazką pagalvoti dėl lietuvių kalbos mokytojų kvalifikacijos-eilė metų.kai šis egzaminas neblizga…kaip,beje neblizga ir " mokytojų ekspertų" mokomų dalykų egzaminų įvertinimai…

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.