Valstybės atkūrimo šimtmečiui. Papilyje atidengta atminimo lenta Lietuvos kariuomenės savanoriams

2017-07-07 | Kategorija: Įžvalgos

©selonija

1928 m., Lietuvai pasitinkant pirmąjį atkurtos valstybės jubiliejų, žmonės ėmėsi iniciatyvos statyti nepriklausomybės paminklus. Ši iniciatyva suvienijo jaunos valstybės piliečius – netgi nedideliuose miesteliuose už vietos gyventojų surinktas aukas  ėmė kilti įspūdingi ir visai kuklūs paminklai, siekiant įamžinti kovotojų už laisvę ir nepriklausomybę atminimą.

Artėjantis valstybės atkūrimo šimtmečio jubiliejus skatina permąstyti sudėtingą mūsų istoriją, ieškoti kūrybiškų idėjų, kaip tinkamai įprasminti svarbiausius įvykius ir žmones, tuos įvykius kūrusius.

Prieš kelerius metus „Versmės“ leidykla paskelbė atsikuriančios Lietuvos valstybės gynėjų – savanorių – vardus ir archyvinius duomenis. Daugiau kaip 10 tūkstančių savanorių sąrašą pagal archyvo bylas parengė istorikas dr. Ričardas Čepas. Vyties Kryžiaus kavalierių įamžinime didelį darbą atliko Vilius Kavaliauskas, parengęs „Lietuvos karžygių“ enciklopedijas.

Idėjos autorius Vilius Kavaliauskas ir Biržų meras Valdemaras Valkiūnas. ©selonija

Visuomeninė iniciatyva kiekvienoje iš seniūnijų centruose pakabinti atminimo lentas iš čia kilusiems ar palaidotiems Vyties Kryžiaus kavalieriams arba oficialiai pripažintiems 1918–1920 metų savanoriams kilo prieš kelerius metus. Lentos pavyzdinį dizainą nemokamai parengė skulptorius prof. Stasys Žirgulis. Nemažai rajonų centrų ir miestelių šią idėją jau įprasmino atminimo lentose.

Idėja atminimo lenta pagerbti savo krašto savanorius  buvo išgirsta bei palaikyta ir Biržuose. Liepos 6-ąją, Valstybės  dienos proga pirmoji tokia lenta iškilmingai buvo atidengta Papilyje. Pirmoji – bet ne vienintelė. Kaip sakė iškilmes pradėjusi Biržų krašto muziejaus ,,Sėla“ direktoriaus pavaduotoja Edita Lansbergienė, tokios atminimo lentos bus atidengtos Biržuose, Vabalninke, Paberžėje, Nemunėlio Radviliškyje – visuose buvusiuose valsčiuose.

Į iškilmes atvyko idėjos autorius žurnalistas Villius Kavaliauskas,  rajono vadovai, LR Seimo narys Viktoras Rinkevičius, dvasininkai, žygio ,,Radvilų pėdsakais Biržų kunigaikštystėje“ dalyviai, Lietuvos kariuomenės savanoriai, šauliai, Papilio gyventojai ir svečiai.

Papilio seniūnas Renas Čygas. ©selonija

Sveikindamas minėjimo dalyvius Papilio seniūnas, Lietuvos kariuomenės savanoris Renas Čygas kvietė nesustoti, ieškoti toliau I-osios Respublikos savanorių, mat, anot jo, jau paruošus lentą su pavardėmis į seniūniją kreipėsi žmonės, sakydami, kad jų artimieji dalyvavo anų laikų kovose, tačiau jų pavardžių paminėta nėra. 

Žurnalistas Vilius Kavaliauskas priminė, kad ši liepos 6-oji yra paskutinė šventė prieš didžiąsias metines – Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį.  ,,Aš labai džiaugiuosi, kad mes prisimenam tuos žmonės, kurie sukūrė mūsų valstybę. Aš galvoju, kad ir mūsų karta yra kažką padariusi ir jeigu mes nepagerbsime tų, kurie dirbo prieš mus, tai niekas nepaminės ir mūsų, toks tiesiog yra gyvenimo principas,“ – sakė idėjos autorius. V.Kavaliauskas pakartojo R.Čygo žodžius – Lietuvą kūrė ne vien tik tie, kurie liko sąrašuose. ,,Vien tik 1918-1920 m.kovose dalyvavo 30 tūkst.  žmonių“, – sakė žurnalistas. Jis priminė istoriją, kai I-ojoje Respublikoje veikianti speciali savanorių komisija,sprendžianti,  kas buvo savanoriai, o kas – ne, visai biurokratiškai nustatė, kad savanorių būta tik 10254 žmonės. Anot žurnalisto, savanorių sąrašas yra, jo nereikia ieškoti, jis yra fiksuotas. ,,Visuomet reikia prisiminti tuos, kurie nepagerbti,“ – sakė V.Kavaliauskas, nes, anot jo, būta įvairių netikslumų, net ir neteisybės. Tačiau įamžinant atminimą visgi tenka vadovautis tokiais dokumentais, kokie yra, nes kitaip gali tekti šnekėti apie begalybę, o norėta pagerbti ir įamžinti tuos, kurie jau yra įvardinti ir pripažinti. Žurnalistas teigė, kad Biržų kraštas yra savotiška didvyriškumo sala Lietuvoje. ,,Dešimt metų rašiau knygą apie Vyčio kryžiaus ordino kavalierius, laksčiau po visą Lietuvą rinkdamas medžiagą apie 1788 žmones.

,,Iš Biržų valsčiaus yra 12 Vyčio kryžiaus kavalierių ir iš jų keturi – dukart Vyčio kryžiaus kavalieriai!  Pagrindiniai Lietuvos kariuomenės generolai, gynę nepriklausomą Lietuvą, vos ne visi buvo kilę iš Biržų krašto„.

Iš Biržų valsčiaus yra 12 Vyčio kryžiaus kavalierių ir iš jų keturi – dukart Vyčio kryžiaus kavalieriai! Visi pagrindiniai Lietuvos kariuomenės generolai, gynę nepriklausomą Lietuvą, vos ne visi buvo kilę iš Biržų krašto“, – tvirtino knygos apie Lietuvos savanorius autorius, linkėdamas biržiečiams vaikščioti aukštai pakėlus galvą.

Visoje Lietuvoje yra 420 valsčių, kurie turėjo savo savanorius. Iš jų 314 valsčių turėjo savo Vyčio kryžiaus ordino kavalierius. ,,Jūsų valsčius turėjo ir tuos, ir tuos. Jūs esate graži didvyriška žemė“, – kalbėjo V.Kavaliauskas.

V.Kavaliauskas teigė, kad tyrinėdamas savanorių istorijas įsitikino, kad apie 60 proc. savanorių pavardžių yra iki šiol gyvos, t.y. išlikę jų artimieji, kaimynai, menantys tuos žmones. Tai, anot žurnalisto, sukuria kitokį santykį su valstybe, nes žmogus, galintis pasakyti, kad štai, šioje lentoje yra mano senelio pavardė, visada kalbės apie Lietuvą kaip apie savo valstybę, o ne abstraktų politologinį terminą.

©selonija

Biržų rajono savivaldybės vicemerė I.Varzienė, prisimindama  savo apsilankymą šventės išvakarėse pas žygeivius, džiaugėsi, kad kartu su jaunimu žygyje dalyvavo ir mokytojai, jaunųjų šaulių vadai, Papilio seniūnas, o aptariant paskutiniuosius pasiruošimo iškilmėms akcentus, dalyvavo Papilio bendruomenės, parapijos žmonės. ,,Aš labai norėčiau, kad tai nebūtų tik formalus lentos atidengimas, bet kad iš tiesų šioji vieta burtų, kurtų dvasią, – linkėjo vicemerė. Ji priminė, kaip kilo ši iniciatyva ir nors pati I.Varzienė taip pat mano, kad tokiai iniciatyva turėtų būti kuriama iš žmonių aukų, tačiau laiko buvo likę nedaug, o norint iki Šimtmečio įgyvendinti šį projektą, teko įsikišti savivaldybei. ,,Ne visada valdžia daro tik blogus darbus“, – juokavo vicemerė.

Vicemerės teigimu, darbai vyko sparčiai ir kokybiškai, nebuvo priekaištų rangovui – matyt, ir pati paminklo specifika turėjo savo reikšmę. Ji sakė, kad yra jau numatytos panašių atminimo lentų atidengimo datos  Pabiržėj ir Vabalninke.

I.Varzienė kvietė aukoti šiai gražiai idėjai. Pinigų kol kas nėra daug, bet niekada nevėlu sąskaitą papildyti.

Vicemerė perskaitė Papilio klebono Virgilijaus Liuimos ištarmę, kuri, anot pranešėjos, pakankamai radikalus, bet ji nesiryžo išmesti aštrių žodžių, tad perskaitė kai kam gal ir nelabai malonų tekstą.

Pasirinkta vieta neatsitiktinai. Anot V.Kavaliausko, būtent nuo bažnyčios, prie kurios anuomet dažniausiai būdavo miesto aikštė, rinkdavosi ir eidavo kariauti žmonės ir todėl labai gerai, kad jų vardai įamžinti būtent šioje vietoje.

©selonija

Edita Lansbergienė teigė, kad beveik iš karto bendruomenė sutarė, kad lenta turėtų būti prie bažnyčios, miestelio centre. Niekam nekilo  abejonių, kad tai geriausia vieta, dėl kurios neįsižeis ir kito tikėjimo – reformatų – žmonės, nors lentoje reformatiškų pavardžių daugiau nei katališkų. Anot  E.Lansbergienės, tarp susirinkusiųjų išties yra nemažai žmonių, susijusių su nepriklausomybės kovų dalyviais, o būtent tų, kurių pavardės iškaltos atminimo lentoje, artimųjų seniūnijai nelabai sekėsi rasti.

Garbė atidengti atminimo lentą patikėta idėjos iniciatoriui žurnalistui Viliui Kavaliauskui bei Papilio seniūnui, Lietuvos kariuomenės savanoriui Renui Čygui.

Biržų klebonas dekanas Algis Neverauskas reformatų kunigė Sigita Veinzierl. ©selonija

Paminklą pašventino Biržų klebonas, dekanas Algis Neverauskas ir reformatų kunigė Sigita Veinzierl. Savo kalboje Sigita Veinzierl sakė, kad norėdami gerai gyventi savo šalyje, turime pradėti nuo savęs: laikytis įstatymus, gerbti vieni kitus, kovoti už laisvę, jei tai būtina.

©selonija

Paminklo atidengimo iškilmes baigė savanorių salvės.

Paminklas sukilėliams Anglių kalne Biržų girioje. ©selonija

Iškilmių svečiai pagerbė už Lietuvos nepriklausomybę tragiškai žuvusius pokario rezistentus, tremtinius ir dalyvavo šv.mišiose Anglių kalne, kur palaidoti 1863 m.sukilėliai.

selonija.lt

Tags: , ,

2 komentarų to “Valstybės atkūrimo šimtmečiui. Papilyje atidengta atminimo lenta Lietuvos kariuomenės savanoriams”

  1. Julija parašė:

    Džiaugiuosi biržiečiais. Šaunuoliai!

  2. skaitytojas parašė:

    Jokūbas Kuliešius,gyvenęs Vanagiškio vienkiemyje (išnykęs),Geidžiūnų apylinkėje,(mano žinios remiasi vietinių žmonių (deja jie jau mirę) pasakojimais ) taip pat buvo Lietuvos savanoris.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.