„Portfolyje“ – meno ir kavos glamonės

2017-07-07 | Kategorija: Susitikimai

„Portfolio“ galerijos šeimininkė Lijana Judickaitė (dešinėje) ir menininkė Eglė Kuckaitė. Editos Mikelionienės nuotr

Penktadienio vakarą „Portfolio“ galerija pakvietė į menininkės Eglės Kuckaitės darbų parodą „Akių glamonės“. Nors darbai eksponuojami dviejose galerijos erdvėse – parodoms skirtoje salėje bei tą pačią dieną veikti pradėjusioje kavinėje – vis tiek ne visi tilpo. Trečiojo ciklo ekspozicija atidedama ateičiai.

Galerijos šeimininkė Lijana Judickaitė dėkojo visiems, kurie praėjusį savaitgalį pradėjo meno oaze tapusioje galerijoje. Eglę ir Lijaną sieja 15 metų draugystė. Tai – viena iš priežasčių, kodėl menininkės darbai atkeliavo į Biržus. Parodoje eksponuojamas ofortų ciklas „Akių glamonės“ bei tapybos darbų ciklas „Pranciška“. Dar 26 tapybos darbai laukia savo eilės.

Abu menininkės darbų ciklai itin skirtingi, tarsi tapyti ne to paties autoriaus. Anot Lijanos Judickaitės, skiriasi ne tik technika, formatas, bet ir žiūrėjimas: tapyboje – atvira, stačiokiška emocija, ofortai verčia susimąstyti.

Parodos lankytojai. Editos Mikelionienės nuotr.

Menininkė lygino savo darbus su įsimylėjimu: kiekvienas žino, ką reiškia įsimylėti. Paniręs į darbą menininkas patiria panašią į įsimylėjimą būseną. Eglė Kuckaitė parodos lankytojams atskleidė tapybos techniką, pasakojo, kodėl jai pasidarė įdomus Eroto vaidmuo, moters ir vyro simboliai, augalo ir gyvūno struktūros atspindys.

Menininkę Biržuose sveikino meras V. Valkiūnas, vicemerė I. Varzienė, kurią itin sudomino moters tematika dailininkės kūryboje. Šis I. Varzienės pastebėjimas menininkę labai pradžiugino.

Dailininkė Eglė Kuckaitė į parodos atidarymą Biržuose atvyko kartu su mama Virginija Kuckiene. Paklausta, iš kur dukra paveldėjo talentą dailei, mama susimąsto: antroji jos dukra Eglės sesuo su daile nieko bendro neturi. Ji pati daug metų Panevėžyje dėsto matematiką. Tačiau kalbantis aiškėja, jog ponia Virginija rašo eiles. Galbūt ta lyrinė matematika paveikė Eglės talentą tapyti?

E.Kuckaitė rengia parodas Lietuvoje ir užsienyje. Grafikos trienalėse Estijoje bei Čekijoje ji tapo Didžiojo prizo laimėtoja.

Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Tags: ,

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.