Poliklinikai vadovaus Leonidas Sologubovas

2017-06-19 | Kategorija: Krašto naujienos

Ketvirtadienį vyko konkursas Biržų rajono savivaldybės poliklinikos direktoriaus pareigoms užimti. Konkurse dalyvavo du kandidatai: dabartinis Poliklinikos direktorius Leonidas Sologubovas ir gydytoja Audronė Bukauskienė. Komisija konkurso nugalėtoju pripažino L. Sologubovą. Jis Poliklinikos direktoriaus pareigas eis penkerius metus.

3 komentarų to “Poliklinikai vadovaus Leonidas Sologubovas”

  1. Pijokas parašė:

    Gerai kad paskyrė mūsu draugelį,mums bus gerai užjaus saviškitus,kartu grama padarysime.

  2. biržietė parašė:

    Tokios betvarkės kaip Biržų poliklinikoje žodžiais nenusakysi, o jei esamo – būsimo vadovo požiūriai bendram darbui sutampa su Voldžio, tai liūdi visas Biržų rajonas.

  3. patriotas parašė:

    voldis su irute konkurento atsikratė

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.