Biržuose vyks Erskine choralų iš JAV pasirodymas

2017-06-19 | Kategorija: Susitikimai

 

Reformacijos 500 metų jubiliejaus proga į Lietuvą atvyksta profesionalus Jungtinių Amerikos Valstijų Erskine krikščioniško koledžo choralinis choras. Šis koledžas priklauso Pietų Karolinos asocijuotai presbiterijonų Bažnyčiai, su kuria bendradarbiauja Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia.

Pirmasis svečių koncertas įvyks jau šį sekmadienį, birželio 18 d., 17 val. Kėdainių ev. reformatų bažnyčioje. Choras savo vizito metu birželio 24 d. taip pat pasirodys ir Biržuose, pilyje, bibliotekos salėje, o 25 d.  Vilniaus ev. reformatų bažnyčioje. Choras dalyvaus ir iškilmingose Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo pamaldose.

Erskine koledžo choras per savo istoriją yra koncertavęs įvairiose Europos šalyse – Austrijoje, Čekijoje, Italijoje, Vokietijoje, Anglijoje. Bet paminėti Reformacijos jubiliejaus šiais metais atvyksta į Lietuvą. Chorui vadovauja Dr. KeithTimms, akomponuoja profesiorius Tobie Otekayi.

Pasirodymų metų bus atliekami vieni garsiausių evangelikų kūriniai. Koncertų metu pasirodys 19 choralų grupė iš JAV, prie kurių Vilniuje ir Biržuose prisijungs ir vietiniai lietuviai.

Atlikėjai viešnagės Lietuvoje metu Biržų rajone kartu su jaunais lietuvaičiais dalyvaus bendroje stovykloje ir mokysis atlikti kelias giesmes lietuviškai.

Koncertas, kaip ir kiti renginiai, Reformacijos 500 metų jubiliejaus proga yra nemokamas ir atviras. Organizatoriai maloniai kviečia nepraleisti šios progos ir dalyvauti! Koncertą organizuoja Lietuvos ev. reformatų Bažnyčia. Chorą į Lietuvą pakvietė misiją Lietuvos ev. reformatų Bažnyčioje atliekantis kun. Frank van Dalen. 

Koncertas Biržuose vyks:
Birželio 24 d. 17 val. Biržų pilies bibliotekos salėje (J.Radvilos g. 3).

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios informacija

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.