Jaunimo meno ir sporto šventė Ančiškiuose

2017-06-16 | Kategorija: Renginiai

Šventė Ančiškiuose daug kuo skiriasi nuo kitų švenčių rajone. Viena iš dalių – estafetė po visą Ančiškių kaimą. Komandų dalyviai (5 nariai) apsuka ratą apie kaimą, sustodami numatytuose taškuose atlikti gyventojų parengtų užduočių. Šventės metu „išjuda“ visas kaimas. Ši dalis unikaliausia. Kiekvienoje stotelėje vyksta mini renginys.
Birželio 17 d.
Jaunimo meno ir sporto šventė „Moki? Gali? Parodyk!” Ančiškiuose
(Pirties g. 4, Ančiškiai, Vabalninko sen.Biržų r. )

Programa
Iki 13 val.
Dalyvių atvykimas, registracija.
13.00 – 13.30 val.
Šventės atidarymas.
13.30 – 15.30 val.
Linksmosios estafetės po Ančiškių kaimą (5 narių komanda).
15.30 – 16.00 val.
Vaišinamės makaronų koše.
16.00 – 17.00 val.
Meninė programa – koncertas
(jungtinis užsiregistravusių jaunų žmonių koncertas()
17.30 – 20.30 val.
Sportas liejasi laisvai. Mažojo futbolo varžybos(5×5).
22.00 – 01.00 val.
Diskoteka.
Renginio metu bendruomenės patalpose veiks vaikų ir jaunimo kūrybinių darbų paroda

prekiaus Jurgitos Varuškevičienės IĮ.

Organizatorių informacija

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.