Bibliotekos gimtadienis prie Santakos

2017-06-09 | Kategorija: Kultūra. Švietimas. Žiniasklaida

D.Kubilienė – vyriausia skaitytoja. Editos Timukienės nuotr.

Birželio 2 d. Nemunėlio Radviliškio biblioteka šventė 80-ąjį gimtadienį. Tai buvo šventė visiems radviliškiečiams. Visą savaitę gąsdinę lietūs ir žvarbūs vėjai lyg žinodami išsisklaidė penktadienio popietę, ir į saulės nutviekstą, tačiau vėjuotą užutėkį – mokyklos vidinį kiemelį – rinkosi literatūros mylėtojai, kur jų laukė „Susitikimai prie Santakos…“ Susitikimų, kaip skelbia renginio pavadinimas, būta išties daug.

Šventę vedė Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos mokiniai devintokai Ineta Karosaitė ir Marijus Valkiūnas. Jaunieji renginio vedėjai įkūnijo viduramžių metraštininkus ir vertė bibliotekos istorijos puslapius. Žengti šiais puslapiais padėjo mažieji bibliotekos skaitytojai: darželinukai, pirmokas Adas Bagdonas, trečiokų bei šeštų–aštuntų klasių mokinių šokių kolektyvai, pradinių ir vyresnių klasių merginų ansambliai. Radviliškietis Evaldas Timukas surengė XIX a. pabaigos –XX a. pradžioje Nemunėlio Radviliškyje gyvavusių knygų ir spaudinių parodą „Knyga – laiko saugykla“.

1937 m. kovo 15 d. buvo įkurta pirmoji biblioteka su 70 knygelių. Metams bėgant, keitėsi bibliotekos vieta, bibliotekininkai. Nuo 1979 metų bibliotekai vadovauja bibliotekininkė Lyvija Šmatienė. Statistikos mėgėjams galime pasakyti, kad biblioteka turi 152 skaitytojus, per metus išduoda daugiau kaip 3200 leidinių.

Mažieji šventės dalyviai. Editos Timukienės nuotr.

Bet biblioteka – ne vien tik knygos ir spauda, didžiausias bibliotekos turtas. Jos skaitytojai, ypač skaitytojų klubas „Ad Astra“, padeda organizuoti įvairius susitikimus su rašytojais, knygų pristatymus, parodas, išvykas, edukacinius užsiėmimus, pasakų skaitymus darželinukams. Veikia viešosios prieigos interneto taškas, vyksta kompiuterinio raštingumo kursai suaugusiesiems. Biblioteka, įsikūrusi buvusio mokyklos bendrabučio patalpose, glaudžiai bendradarbiauja su mokyklos, vietos bendruomene, seniūnija, Skaistkalnės miesto biblioteka.

Šventėje apdovanoti aktyviausi mokyklos skaitytojai: M. Karitonaitė, G. Baliūnas, V. Gasiūnaitė, K. Zvilna, daugiausia knygų per 2016 metus perskaičiusi J. Dagytė, seniausia (92 metų) skaitytoja D. Kubilienė, aktyviausia skaitytoja, poezijos mylėtoja S. Šalkauskienė, tėtis, dovanojantis bibliotekai žurnalus ir pratinantis savo penkiametę dukrą prie knygų R. Žukas, aktyviausia jaunimo grupės skaitytoja, besidominti psichologine literatūra V. Remeikaitė, padėkota skaitytojų klubo „Ad Astra“ nariams, renginio rėmėjams ir partneriams.

Gražių žodžių ir linkėjimų bibliotekai ir jos židinio puoselėtojai išsakė Lietuvos Respublikos Seimo nario padėjėja S. Eitavičienė, ji taip pat perdavė Seimo nario V. Rinkevičiaus padėkos raštą už nuoširdų, kruopštų ir sąžiningą darbą, meilę knygoms ir žmonėms, šiltus sveikinimus išsakė rajono Savivaldybės meras V. Valkiūnas ir mero pavaduotoja I. Varzienė, Biržų rajono savivaldybės tarybos narys Arūnas Anskinas, Nemunėlio Radviliškio bendruomenės krikštamotė P. Prašmantienė, Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos direktorė V. Vorienė, Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos direktorė E. Timukienė, skaitytojų klubas „Ad astra“.

Šventės kulminacija – teatro, kino ir televizijos aktorės, renginių vedėjos, knygų autorės Nijolės Narmontaitės koncertas, kupinas humoristinių etiudų, nuoširdaus bendravimo ir juoko, žinomų dainų ir nuotaikingų pasakojimų bei prisiminimų iš gerai žinomų renginio viešnios knygų.

Ir nors renginio dalyviai dejavo, jog sušalo, tačiau šiltas ir nuoširdus dalyvių pasibuvimas liudija, kokią svarbią vietą radviliškiečių gyvenime užima miestelio biblioteka ir jos vadovė Lyvija, o iškilmėse sulauktas išskirtinis dėmesys, padėkos ir sveikinimai tik dar labiau padrąsino dirbti Nemunėlio Radviliškio kraštui ir jo žmonėms.

Ačiū visiems, prisidėjusiems prie bibliotekos gimtadienio organizavimo!

Edita TIMUKIENĖ

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.