„Agroklubo“ žurnalistai gimtadienį šventė Biržuose

2017-06-09 | Kategorija: Kultūra. Švietimas. Žiniasklaida

„Agroklubo“ žurnalistai bendrai nuotraukai pasirinko Biržų 500 metų jubiliejaus koplytstulpį. Aleksandro Juozapaičio nuotr.

Biržų kraštą aplankė žurnalistų iš Vilniaus desantas. Tai „Agroklubo“, įkurto prie Seimo Kaimo reikalų komiteto, nariai. Žiniasklaidos atstovus aplankyti karstinėmis įgriuvomis garsėjantį kraštą pakvietė Seimo narys biržietis Viktoras Rinkevičius. Išvyka organizuota ypatinga proga – „Agroklubas“ švenčia 10-metį.

 

2007 m. balandžio 19 d. tuometinis Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Viktoras Rinkevičius ir „Eltos“ agentūros žurnalistas Dainius Ručinskas sumanė suburti žemės ūkio problemas, politiką nušviečiančius televizijos, radijo ir kitų žiniasklaidos priemonių atstovus. Idėjai pritarta ir žurnalistų „Agroklubu“ pakrikštytas žurnalistų sambūris ėmėsi veiklos. Šiuo metu šiam klubui priklauso daugiau kaip 26 nariai.

Vos tik suburtas žurnalistų klubas prieš dešimt metų taip pat lankėsi Biržuose. Kaip ir šįkart, juos tada šiltai priėmė V. Rinkevičius, kuris pažadėjo, kad žurnalistų viešnagė šiame krašte – ne paskutinė. „Agroklubo“ narius globojanti ir laiko negailinti Seimo Kaimo reikalų biuro patarėja Simantė Kairienė prisimena V. Rinkevičiaus pažadą dar kartą žurnalistus pakviesti atvykti sodams žydint. Juk Biržai garsūs ne tik istorija, karstinėmis įgriuvomis, bet ir prekiniais sodais. Šiuo metu V. Rinkevičiaus įveistu sodu rūpinasi jo sūnus Robertas Rinkevičius, kuris žurnalistams papasakojo apie sodininkystės verslo užkulisius, šio neįprasto pavasario pasekmes derliui. Gaila, nepavyko pamatyti gausiai žydinčių obelų, nes daug jų jau nužydėjo. Pasak R. Rinkevičiaus, šiemet ilgai lauktas obelų žydėjimas nebuvo gausus, o ir džiugino labai trumpai. Kai kurių veislių obelys pramečiavo, o ir permainingi orai, stiprus vėjas žiedlapius nudraskė per anksti.

Nemažai žurnalistų Biržuose viešėjo pirmą kartą ir neslėpė susižavėjimo šia vietove. Aplankę Biržų regioninio parko Lankytojų centrą, paskui trumpam užsukę į XVII a. statytą pilį, Biržų krašto muziejų „Sėla“ bei Arsenalą, apžiūrėję garsiąją karstinę įgriuvą „Karvės ola“ visi vieningai teigė, kad vienos dienos susipažinti ir aplankyti įspūdingus lankytinus objektus, kurių yra ne viena dešimtis, tikrai neįmanoma. Todėl daugelis net nedvejojo, kad į Biržus tikrai sugrįš.

Meilė TARAŠKEVIČIENĖ

„Agroklubo“ prezidentė

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.