Viktoro Rinkevičiaus knygos sutiktuvės Biržų pilies salėje

2017-06-07 | Kategorija: Renginiai

Maloniai kviečiame į LR Seimo nario Viktoro Rinkevičiaus knygos „Ketvirtis amžiaus savarankiško ūkininkavimo keliu“ pristatymą birželio 10 d. (šeštadienį) 11 val. Biržų pilies salėje.

Ką tik išleistoje knygoje pasakojamos 63 pirmųjų Biržų krašto ūkininkų istorijos, iliustruotos dokumentine medžiaga, nuotraukomis, linksmais pastebėjimais. Įdomu tai, kad visi šie ūkininkai iki šiol tęsia savo ūkio veiklą, o daugelis į ją įtraukė ir savo vaikus. Knygos pristatymo šventėje sužinosite, kurio ūkininko žmona yra „ypatinga viso ūkio kūrybinio proceso dalis“, kas tvenkinyje išgaudė karosus, kaip lapė ir lapiukai kartu su vištomis lakstė ar istoriją apie lūšį, gyvenančią šeimininko gyvenamajame name.

Renginyje ypač laukiame šios knygos herojų ir visų, besidominčių mūsų krašto istorija ir jo žmonėmis!

Organizatoriai

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.