Beveik 400 000 Eur laimėjusi biržietė: įsivaizduosiu, kad nieko nenutiko

2017-06-07 | Kategorija: Palėpė

Sakoma, moterys turi puikią nuojautą. Ir tai pasitvirtino vienai „Vikinglotto“ žaidėjai iš Biržų, paskutinę pavasario dieną laimėjusiai 399 305 Eur.

Laimėtoja – mama šiuo metu „dirbanti“ žaidėja iš Biržų. Jai pavyko laimėti net dviejų divizijų prizus: už atspėtus penkis pagrindinius skaičius – 2885 Eur, o už penkis pagrindinius ir vieną Vikingo skaičių – tik Lietuvai skirtą prizą – 396 420 Eur!

Žaidžia, kai pajaučia galimą sėkmę

Moteris pasakojo, kad konkrečios žaidimo sistemos  ar periodiškumo bilietų pirkime neturi, taipogi pati skaičių nesirenka, perka BIM-BAM bilietus. „Viską darau pagal nuojautą. Kiekvieną kartą stovėdama eilėje prie kasos, pažiūriu į bilietus ir pagalvoju – TAIP ar NE. Ar atsiranda kokia nuojauta žiūrint į juos, ar ne“, – linksmai pasakojo žaidėja. Šįkart moterį taip pat vedė vidinis noras nusipirkti vieną bilietą – ir, štai, jis atnešė didžiulę sėkmę – beveik 400 000 Eur.

Laimingą bilietą patikrinusi internetu ir pamačiusi laimėjimo sumą, žaidėja, kaip ir turbūt dauguma, kurie atsidurtų tokioje situacijoje, nepatikėjo, kas vyksta. „Žiūriu ir netikiu… Viską išjungiau, dar kartą patikrinau, tada darkart“, – kalbėjo laimėtoja, kuri iškart šia žinia pasidalino su savo šeima.

Planuose – investavimas

Prakalbus apie tai, kur išleis laimėtą sumą, moteris surimtėja. „Kol kas gyvensiu taip, lyg šių pinigų nebūtų, lyg nieko nebūtų nutikę. Reikia, kad viskas susigulėtų, aprimtų, tada, manau, šis laimėjimas bus kažkur investuotas. O tada galbūt jau ir kiti sužinos, kas ir kiek laimėjo“, – teigė žaidėja, kuri pageidavo jos tapatybės neviešinti. Laimėtoja taip pat prisipažino bijanti ir nenorinti padaryti skubotų sprendimų netikėtai aplankius solidžiai sumai pinigų.

Vaikelį auginanti žaidėja atviravo, kad kažkokia nuojauta buvo, tačiau tikrai nesitikėjo, jog sėkmė aplankys būtent ją. „Nemažai girdėdavau, skaitydavau apie kitų laimėjimus, bet niekada nepamąsčiau, kad taip gali nutikti man“, – šypsojosi biržietė.

„Aš laimingas žmogus, o gyvenime viską lemia tavo požiūris. Kai nieko daug nereikalauji, tau tarsi atgal grįžta su kaupu už tai, kad esi toks, koks esi“, – apie netikėtai aplankiusi laimėjimą svarstė moteris. Beje, ji planuoja žaisti ir toliau. Lygiai taip pat, kaip iki šiol – pasikliaudama savo nuojauta“, – šypsojosi laimėtoja.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.