Patvirtino Administracijos direktorių, pritarė mero ataskaitai

2017-06-06 | Kategorija: Tema

Gėlės patvirtintam naujajam Administracijos direktoriui Jonui Jonušiui. Editos Mikelionienės nuotr.

Dvidešimt devintajame rajono Tarybos posėdyje patvirtintas naujas Savivaldybės administracijos direktorius Jonas Jonušys ir pritarta mero, rajono Tarybos ir Savivaldybės 2016 metų veiklos ataskaitai. Nors ataskaitai pritarta dauguma balsų, tačiau priekaištų merui turėjo ne tik opozicijos atstovai, bet ir koalicijos partneriai.

Sveikinimai

Posėdžio pradžioje meras Valdemaras Valkiūnas pasveikino rajono Tarybos narį gydytoją Dalių Jakubėną. Jam suteiktas Lietuvos gydytojų sąjungos garbės nario vardas. Meras pasveikino ir rajono Tarybos narę Aureliją Sindriūnę, gimus sūneliui. O tuomet prasidėjo darbas. Posėdyje dalyvavo 22 rajono Tarybos nariai. Dėl pateisinamos priežasties nedalyvavo S. Griciūnienė, R. Čigienė ir K. Armonas.

Žadėjo palaikyti darną

Į tribūną buvo pakviestas kandidatas į Administracijos direktoriaus pareigas Jonas Jonušys. Meras jo paprašė prisistatyti. Pasak J. Jonušio, jis jau prisistatė ir koalicijai, ir opozicijai, apie jį rašė ir žiniasklaida.J.Jonušys daugiau dėmesio skyrė buvusioms savo darbovietėms, iš kurių paskutinioji – „Litesko“ filialas „Biržų šiluma“. Anot J. Jonušio, turėdamas 40 metų stažą jis nutarė pasitraukti į pensiją ir leisti dirbti jaunimui. Tačiau būti visuomeniniu mero V. Valkiūno patarėju jis neatsisakė. Kodėl sutiko eiti Administracijos direktoriaus pareigas? Todėl, kad gerai pažįsta Biržus, neblogai sutaria su meru. J. Jonušys sakė, jog yra dirbęs žemės ūkio srityje, po to – „Naftotiekyje“, kur teko bendrauti su užsienio kompanijomis „Williams“, „Jukos“, „Orlen Lietuva“, sudarinėti transportavimo sutartis, važinėti po užsienio šalis ir t. t.

J.Jonušys sakė kol kas nesudėliojęs prioritetų, kokių darbų imtųsi tapęs Administracijos direktoriumi. Daugelis projektų palaiminti rajono Tarybos, biudžetas patvirtintas, tad teks atlikti pradėtus darbus. J. Jonušys gyrė Savivaldybės administracijos skyrių specialistus, nes jie dirba pakankamai kompetentingai. Jis išskyrė Biudžeto skyriaus vedėją Dalią Šarkūnienę, kuri žino, iš kokios lentynėlės paimti pinigus ir į kokią kišenę juos įdėti.

– Savivaldybės užkulisių virtuvės dar visai nežinau, bet įsigilinsiu. Užkulisinis darbas yra sunkus. Tarybai tvirtinti paduoti dokumentai užkulisinėj virtuvėj būna pridėti ir druskos, ir pipirų. Stengsiuosi, kad ši užkulisinė sriuba būtų skani. Dirbsiu ir su opozicija, priimsiu visus siūlymus, tačiau nepažadu, kad viską įvykdysiu 100 procentu. Jūs visi esate išrinkti gyventojų atstovauti jų reikalams. Tad visi stengsimės, kad kraštas gražėtų ir klestėtų, – kalbėjo J. Jonušys.

J.Jonušys akcentavo, jog atsižvelgiant į karsto regiono ypatumus, reikia skatinti turizmą. Jo akimis rajone viena didžiausių problemų – jaunų specialistų pritraukimas. Dėl to J. Jonušys priekaištavo mokyklų, Ligoninės vadovams, kliuvo ir Savivaldybės administracijai. J. Jonušys gyrė Biržų miesto seniūną V. Jarecką ir sakė, jog turėtų pasitempti ir kitų seniūnijų seniūnai.

Baigdamas pasisakymą, J. Jonušys žadėjo palaikyti darbą Savivaldybės administracijoje ir dirbti sėkmingai.

Apie didelę šilumos kainą

S.Eitavičienė domėjosi, kokių konkrečių pasiūlymų J. Jonušys yra pateikęs merui, dirbdamas jo patarėju. J. Jonušys sakė, jog su meru aptardavo klausimus prieš kiekvieną posėdį, tačiau konkrečių siūlymų neįvardijo. T. Četvergas teiravosi, per kiek laiko J. Jonušys žada įsigilinti į darbus. Kandidatas juokavo, jog tradiciškai – per 100 dienų, tačiau po to pasitaisė – per du mėnesius. Tuomet T. Četvergas teiravosi, galbūt J. Jonušys, kadangi yra dirbęs „Biržų šilumoje“, žino, kaip sumažinti šilumos kainą.

– Žinau, kodėl šilumos kainos didelės. Kai buvo sudaroma sutartis su „Litesko“, rajono šilumos ūkis buvo apleistas. Dirbau nuo 1979 metų. Nuo to laiko iki sutarties pasirašymo vamzdynai ir technologijos nebuvo pasikeitusios. Investuotojui atėjus, buvo tvirtinamos investicijos. Rajono Taryba buvo patenkinta, kad ūkis bus tvarkomas, į jį investuojama. Bet kuo didesnės investicijos, tuo didesnės kainos. Tvirtinant investicijas reikia atidžiai žiūrėti, ar jos būtinos. Panaši situacija šiuo metu Alytuje. Alytaus administracijos direktorius jau metus ieško, kaip būtų galima sumažinti kainą. Bendradarbiausime ir stengsimės pritaikyti jų metodiką, – kalbėjo J. Jonušys.

Kiti rajono Tarybos narių klausimai

Dominyka Tribienė domėjosi, ar J. Jonušys turės drąsos pasipriešinti merui?

– Ginčytis turiu patirties. Mes su meru išsiginčysim už uždarų durų. Tai bus užkulisinė virtuvė. Derybomis galima išspręsti svarbius klausimus. Tikiuosi, kad kartais bus ir mano viršus, – juokavo J. Jonušys.

S.Eitavičienė klausė, kaip būsimasis Administracijos direktorius ketina bendradarbiauti su verslu? Anot J. Jonušio, jis nori dirbti su verslininkais: ir su smulkiaisiais, ir su stambiaisiais, ir su tais, kurių įmonės rajone, ir su tais, kurių įmonės už mūsų rajono ribų.

A.Garšvaitė pasisakė, jog palaikys J. Jonušio kandidatūrą, nes jis yra biržietis, žinomas žmogus, mokantis susitarti, bet turintis savo nuomonę. V. Valkiūnas J. Jonušį vadino Biržų enciklopedija, stipriu, galingu žmogumi, suprantančiu, ko Biržams reikia.

Tuomet vyko slaptas balsavimas. Iš 22 rajono Tarybos narių J. Jonušio kandidatūrai pritarė 20, vienas pasisakė prieš, 1 susilaikė.

Kiek latvių aplankė Biržus?

2016 metų veiklos ataskaitą rajono meras Valdemaras Valkiūnas nutarė perskaityti garsiai, nors kas norėjo, galėjo ją perskaityti interneto svetainėje. Todėl ilgai skaitoma ataskaita posėdžiautojams greitai nusibodo ir jie įniko naršyti išmaniuosiuose telefonuose, kalbėtis ir nuobodžiauti. Tuos, kurie ataskaitos klausėsi, prajuokino mero tiksliai įvardintas Biržuose apsilankančių latvių skaičius:

– 2014 metais Biržuose apsilankė 161 latvis, o 2016 metais – 1002 latviai, – turistų pagausėjimu džiaugėsi meras.

Pritrūko žodžių „į šviesų rytojų“

Tomas Četvergas sakė, jog atidžiausiai ataskaitos klausėsi opozicija. Tarybos nariui pasirodė, jog mero ataskaitoje pritrūko vienos frazės – į šviesų rytojų. T. Četvergui pritrūko informacijos apie pinigų panaudojimą, juokingai nuskambėjo mero pasigyrimas apie įrengtą žiedinę sankryžą, dėl kurios garbės neturėtų prisiimti nei meras, nei rajono Taryba. Priekaištavo, jog niekada posėdžiauti nekviečiama rajono Tarybos kolegija.

Meras sakė, jog žodžių „į šviesų rytojų“ jis nebijo. Jis už šviesų Biržų rytojų. Mero nuomone, nebūtina šaukti Kolegiją, opozicija gali ateiti kaskart su pasiūlymais.

Priekaištai dėl Ligoninės

D.Jakubėnas kaltino Savivaldybę, jog ši neskiria dėmesio ir lėšų Ligoninei ir Poliklinikai. Ligoninė – griuvėsiuose, trūksta pinigų pamatams remontuoti, žmonės eidami per griuvėsius kojas išsisukios. Savivaldybė nesumokėjo ir 77000 eurų, kuriuos Ligoninė pervedė Sodrai ir t. t. Anot D. Jakubėno, jis perskaitė visą mero ataskaitą, tačiau apie sveikatos apsaugą ten nėra nė žodžio, tik visokių kitokių dainelių. D. Jakubėnas sakė, jog jam gėda, kai stebėtojų taryboje Biržų ligoninė linksniuojama tarp blogiausių.

Į D. Jakubėno pasisakymą sureagavo I. Varzienė. Pagalbą Ligoninei lemia rajono biudžetas. Per metus gydymo įstaigai skiriama viena didelė investicija iš rajono biudžeto.

Meras turėjo savo atsakymą: „Kai kiti puola ant Biržų, ne jus mokyti, kaip jiems sugipsuoti liežuvį“.

Kas labiau dirbo dėl Biržų?

S.Eitavičienė domėjosi, kokiais pinigais buvo sumokėtos teismo išlaidos už du teismo procesus, kuriuos Savivaldybė pralaimėjo. Kalbama apie neteisėtai skirtas drausmines nuobaudas. Anot mero, nebus drausmės, nebus ir tvarkos. Tačiau S. Eitavičienė pralaimėtus teismus įvardijo kaip neprofesionalumo įrodymą.

D.Drevinskas teiravosi, kaip čia yra: R. Pauža sakė, jog Biržams viską padarė, o dabar apie tai kalba meras? Meras atšovė: „Ir jūs galite girtis, bet kas patikės? Nuvažiuokit į kitą rajoną ir jumis patikės“. Anot mero, jis su miesto seniūnu važinėja po miestą, ragina žmones nusidažyti tvoras. Žmonės, nors ir po metų, tvarkosi. Teks nuvažiuoti, padėkoti. V. Valkiūnas sakė, jog pusantro mėnesio skyrė laiko R. Paužai supažindinti su rajonu. Tačiau yra kabinetiniai žmonės ir ne.

Meras atsiribojo nuo kūrybinių dirbtuvių?

A.Vaitkevičius domėjosi viešųjų erdvių tvarkymo projektų situacija. Meras sakė, jog šie projektai truputį buksuoja. Meras tvirtino, jog nebuvo aktyvus šalininkas buvusio Administracijos direktoriaus siūlomų kūrybinių dirbtuvių. Anot mero, gaila tam išleistų pinigų, tačiau malonu, kad dirbtuvėse aktyviai dalyvavo biržiečiai. Anot mero, jis buvo pasikvietęs specialistę, kuri projektavo Bernardinų sodus Vilniuje. Dėl Biržų jos ir mero nuomonės sutapo beveik 100 procentų. Meras žadėjo kviesti ir dar Europos lygio specialistų. Dabar, anot mero, Biržai yra ant bangos. Čia veikia kavinės, galima paragauti šokolado, paplaukioti valtimis. Meras ragino ir rajono Tarybos narius plaukioti valtimis ir taip palaikyti verslininkus.

Apie šokoladą, pieną ir vandenį

T.Četvergas ironizavo: šokolado yra, o kada bus pradėtas pilstyti pienas ir mineralinis vanduo? Meras atšovė, jog pieno specialistas A. Šimas dirba Seime, gal grįš, nes su pienu jam geriau sekasi. O po to paaiškino, jog pieninės statyti neapsimoka, jei pienas išvežamas į kitus rajonus. O su Likėnų reabilitacijos ligonine bendraujama, tačiau ji priklauso Panevėžio respublikinei ligoninei, tad nuo biržiečių ne viskas priklauso.

Kilo klausimų ir dėl būsimo sporto ir sveikatingumo centro statybų. Anot V. Valkiūno, centrą galima statyti dalimis: sporto salę, po to baseiną. Ledo arena Biržams suteiktų galių. V. Valkiūnas sakė, jog kalbėjosi su dviem galimais koncesininkais, tačiau kol kas atsakymo negavo.

Tarybos narės S. Eitavičienės priekaištai

S.Eitavičienė sakė, jog puikiai prasidėjusi diena Vaikų gynimo dienos šventėje baigiasi liūdnokai rajono Tarybos posėdyje. S. Eitavičienė kaltino merą arogancija ir siūlė negalvoti, kad jis tik vienas yra Biržų patriotas. Dirbo žmonės ir prieš jį, dirbs ir po jo. Anot S. Eitavičienės, mero ataskaita parengta profesionaliai, iliustruota nuotraukomis. Ataskaitoje kviečiama dirbti kartu. Tačiau kaip galima dirbti kartu, jei pats meras nepriima kitos nuomonės, o partijos nariai eina buldozeriu – balsuoja taip, kaip sako meras. Tad bet kokie pasiūlymai praranda prasmę.

S.Eitavičienė priekaištavo, jog į vizitus kitose savivaldybėse važiuoja meras, vicemerė ir dar vienas Tarybos narys. Kiti nekviečiami.

Anot S. Eitavičienės, jai gėda, kad meras prisiėmė sau nuopelnus dėl bibliotekos salės remonto, priekaištavo dėl to, kad nesuteikiamos patalpos neįgaliesiems. Ataskaitoje nėra nė žodžio, ką atliko vicemerė, dominuoja vien tik meras.

Biržai bendradarbiavimo sutartis pasirašė ne tik su Latvijos miestais, bet ir su Verderiu (Vokietija), Tčevu, Grodzisku (Lenkija), Nesvyžiumi (Baltarusija). Greit bus minimos draugystės ir bendradarbiavimo sukaktys, tačiau akcentuojami tik latviai.

S.Eitavičienė sakė, jog merui turėtų būti gėda sakyti, kad jis nepritarė R. Paužos inicijuotoms kūrybinėms dirbtuvėms. Balsuodama dėl ataskaitos, S. Eitavičienė žadėjo susilaikyti.

V.Valkiūnas sakė, jog neatsižada draugystės ir su kitais miestais partneriais, tačiau Vecumniekų žmonės Biržuose jaučiasi kaip namie, jie naudojasi mūsų verslininkų paslaugomis.

A.Vaitkevičius žadėjo ataskaitai pritarti, nes kasdieniai darbai vyksta, tačiau nuogąstavo dėl Sporto ir sveikatingumo centrui planuojamų 11 mln. eurų išlaidų. Ar sugebėsim tokį statinį išlaikyti.? Tarybos narys taip pat nuogąstavo dėl stringančio viešųjų erdvių projekto.

Ataskaitai pritarė 17, susilaikė – 4 rajono Tarybos nariai.

 Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

5 komentarų to “Patvirtino Administracijos direktorių, pritarė mero ataskaitai”

 1. Klausimas parašė:

  Labai įdomu, kodėl paprastam savivaldybės vadybininkui būtinas socialinių mokslų universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas, o administracijos direktoriui užtenka baigti žemės ūkį (nors jau būtų kokį teisininko išsilavinimą įgijęs)?

 2. Aliona parašė:

  Įdomu būtų sužinoti naujo administracijos direktoriaus nuomonę apie tryliktų atlyginimų mokėjimą nuostolingai dirbančioje savivaldybės įmonėje. Įprastai premijos mokamos tik iš pelno, priešingu atveju, įmonės vadovas turi būti baudžiamas. Paskelbus ŠR informaciją, kad autobusų parke buvo išmokėti trylikti atlyginimai, nesureagavo nei kontrolės komitetas, nei kontrolierė. Techninis stovis tragiškas, tai gal kainos už važiavimą irgi taps didžiausios Lietuvoje, kaip šilumos.

  • ... parašė:

   Ko čia, tamsta, nervuojatės? Norės išsimokėti, išsimokės ir keturioliktą iš bankrutuojančios, ir penkioliktą iš bankrutavusios. O ir autobusų parką turėsime unikalų – dar po 10 metų jau antikvarinį, dar iš praeito amžiaus septintojo-aštuntojo dešimtmečio. Bus turistų traukos centras, ypač su ekspres-čarteriniais reisais Rygon ir iš Rygos. Na brangu, ką padarysi. Bet kas šiais laikais pigu? Viskas tik branKsta. Lietuvoj gi gyvenam.

  • patriotas parašė:

   socdemams priklauso… Mukas irgi priedą gauna už alinantį darbą

 3. Aliona parašė:

  Įdomu būtų sužinoti, ką naujasis direktorius mano apie tryliktų atlyginimų mokėjimą, nuostolingoje įmonėje. Įprastai premijos mokamos iš pelno, o už tokius darbus vadovas baudžiamas. Kontrolės komitetas, paskelbus ŠR tokią informaciją, iš viso nereagavo. Kontrolierė taip pat atsitvėrė tylos siena.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.