80 – metė Nemunėlio Radviliškio biblioteka

2017-06-05 | Kategorija: Istorija ir žmonės
 
Birželio 2 d. Nemunėlio Radviliškio biblioteka šventė 80 -ies metų jubiliejų. Į vasaros pradžios šventę susirinko svečiai, Nemunėlio Radviliškio ir aplinkinių kaimų knygos mylėtojai. 
 
„Beveik aštuonis dešimtmečius per radviliškiečių rankas ir širdis keliauja knygos. Gilios kultūrinės tradicijos, noras visada jausti gyvenimo pulsą ir dabar vienija visus, kas myli knygas. Biblioteka tapo miestelio bendruomenės traukos centru. Tai glaudus visų – seniūnijos, mokyklos, bendruomenės, bibliotekos – bendrų pastangų vaisius. (…). 2017 metais Nemunėlio Radviliškio biblioteka pasitiks 80-uosius veiklos metus. Tai gražus jubiliejus, tame dideliame metų skaičiuje talpinantis daugelio žmonių darbus, ilgą ir nelengvą knygos kelią per įvairius laikmečius. (…)
 
 
1937 metais Biržų apskrityje buvo įsteigtos pirmosios viešosios bibliotekos Papilyje, Vabalninke ir Nemunėlio Radviliškyje.  Pradėjusi savo kelią nuo 75 knygų, net 7 kartus kelta iš vienų patalpų į kitas, dabar biblioteka turi beveik 7000 knygų, penkis kompiuterius, lankytojai nemokamai naudojasi internetu“.
 
Taip bibliotekos istoriją dėlioja ilgametė Nemunėlio Radviliškio bibliotekininkė Lyvija Šmatienė. Gimtojo miestelio bibliotekoje ji dirba 38- erius metus. 
 
Šventę vedė jaunoji mietelio karta: Marijus Valkiūnas ir Ineta Karosaitė. Rolanda Kondrotaitė deklamavo vaikiškas eiles, kelis numerius atliko Nemunėlio Radviliškio mokyklos mokiniai ir darželinukai.
 
Evaldas Timukas renginyje pristatė savo asmeninę kolekciją „Knyga – laiko saugykla“. Joje – XIX a. II pusės – XX a. vidurio knygos.
 
Rajono meras Valdemaras Valkiūnas bibliotekai linkėjo išlikti šviesos šaltiniu. 
 
Mero pavaduotoja Irutė Varzienė pasidžiaugė, kad šventė vyksta „saugioje erdvėje, į kurią atėjome patikinti, kad tikime knyga. Sveikinimus ir dovanas ji perdavė kartu su tarybos nariu Arūnu Anskinu.
 
Tai, kad Nemunėlio Radviliškio mokyklos vidiniame kiemelyje jaučiasi ypatingai, tarsi Vilniaus universiteto Sarbievijaus kiemelyje, traktavo ir Seimo nario Viktoro Rinkevičiaus padėjėja Stasė Eitavičienė. Ji L. Šmatienei perdavė V. Rinkevičiaus padėką už ilgametį darbą.
 
Gražius žodžius knygai, bibliotekai ir bibliotekininkei išsakė Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos direktorė Vilmantė Vorienė. 
 
Palmyra Prašmantienė, Nemunėlio Radviliškio bendruomenės krikšto mama, džiaugėsi, kad skaito jos anūkai, o Edita Timukienė, miestelio mokyklos direktorė, pasidalijo įžvalgomis, kad L.Šmatienė visuomet žino, kokiam skaitytojui kokią knygą pasiūlyti.
 
Šventės ypatingas svečias – aktorė, rašytoja, 3 knygų autorė Nijolė Narmontaitė. Ji bibliotekos padėkos raštais ir dovanomis apdovanojo ištikimiausius skaitytojus, be kurių biblioteka tikrai negalėtų vykdyti savo veiklos.
 
Įdomioji, linksmoji šventės dalis – N. Narmontaitės improvizacijos pagal jos parašytas tris knygas apie teatrinį gyvenimą.
 
Bibliotekos informacija
Tags: ,

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.