Deimantas Karvelis – apie Radvilų karinę galią ir turtus

2017-06-02 | Kategorija: Renginiai

Birželio 7 d. 11 val. Pilies arsenalo salėje vyks paskaita – diskusija „Radvilos Biržuose: karinė galia ir svarbiausios kovos, kultūrinis ir religinis gyvenimas, turtai“. Ves Doc. Dr. Deimantas Karvelis, Lietuvos edukologijos universiteto Istorijos fakulteto Lietuvos istorijos katedros docentas.

2 komentarų to “Deimantas Karvelis – apie Radvilų karinę galią ir turtus”

  1. idomu parašė:

    Aciu uz pranesima. Visada idomios Karvelio paskaitos, gaila, kad besidomintiems istorija darbantiesm, tai netinkamas metas. O gal tai tik muziejaus darbuotojams specialiai?..

    • Edita parašė:

      Laba diena, suprantu Jūsų susierzinimą, tačiau šiuo atveju tai projekto "Gyvenu laisvai", kuriame dalyvauja Biržų "Saulės" gimnazijos mokiniai, renginys. Muziejus suteikia erdvę, o organizatoriai davė sutikimą skleisti informaciją plačiai, kad galėtų paklausyt dr. D.Karvelio, atvažiuojančio į Biržus, ir kiti. Deja, šiuo atveju, nieko įtakoti negalėjom.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.