Politikos šou

2017-05-05 | Kategorija: Tema

Editos Mikelionienės nuotr.

Visi norime to paties: kad Biržai būtų gražesni ir žmonės norėtų čia gyventi. Tačiau rajono Tarybos posėdžiai, kur derėtų koncentruotis ir vienytis svarbiems sprendimams, tampa politinio šou arena. Šį kartą nepralenkiamu šoumenu tapo rajono Tarybos narys Arūnas Anskinas.

A.Anskino šou

O tuomet prasidėjo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos nario Arūno Anskino šou, kuris iš pradžių rajono Tarybos nariams kėlė juoką, o po to pradėjo erzinti. Svarstant klausimą dėl Poliklinikos direktoriaus Leonido Sologubovo mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio, A. Anskinas pareiškė norintis nusišalinti, nes naudojasi Poliklinikos paslaugomis – ten gydosi, tad gali būti supainioti vieši ir privatūs interesai. Nuaidėjus juokui, A. Anskinas paprašė nesijuokti, nes jis turės nusišalinti nuo daugelio klausimų svarstymo, nes tarp politikų yra kolegų, kurie stebi konservatorių elgesį. A. Anskinas taip pat pridėjo, jog stebėjimui pasirinktas jis, nors yra ir kitų kolegų, kurie nusižengia etikai. Tą stebėjimą, anot A. Anskino, vykdo Stasė Eitavičienė, kuri, pasak politiko, sumanė smulkų keršto planą už tai, kad jis nepasirašė planuojamos interpeliacijos rašto.

Nors meras V. Valkiūnas sakė negalįs leisti trikdyti rajono Tarybos darbo, o politikai nepritarė A. Anskino nusišalinimui, Tarybos nariui tai buvo nė motais. Jis pareiškė nusišalinantis ir tuomet, kai buvo svarstomas Ligoninės direktoriaus N. Jelozos algos kintamosios dalies dydžio nustatymo klausimas, mat gydosi Ligoninėje, taip pat, kai buvo sprendžiamas Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo klausimas, mat bus tvarkomas Vilniaus gatvės apšvietimas, o toje gatvėje gyvena politiko mama ir brolis. Nusišalino A. Anskinas ir tuomet, kai buvo sprendžiamas asfaltuotinų žvyrkelių ruožų atrankos prioritetinės eilės klausimas, mat gali pagerėti jo kelionės sąlygos ir bus suteikta galimybė jam keliaujant grožėtis gamta. A. Anskinas nedalyvavo svarstant „Biržų vandenų“ klausimą, nes jis yra vandens vartotojas, bei svarstant nekilnojamojo turto mokesčių tarifus. Čia A. Anskinas suabejojo, ar jis nepažeis interesų, nes svarstomas ir religinės bendruomenės turto mokestis. Kažkas pajuokavo: gal A. Anskinas priklauso kokiai nors sektai? Svarstant žemės mokesčio tarifą A. Anskiną ragino nusišalinti pats meras: „Anskinai, jūs mažažemis?“ A. Anskinas nesutriko: „Mama turi žemės, todėl nusišalinu“.

Iš pradžių politiko išsidirbinėjimas atrodęs juokingai po kurio laiko supykdė jo kolegas. S. Eitavičienė kreipėsi į Tarybą prašydama Etikos komisijos atkreipti dėmesį į A. Anskino elgesį, kuris trukdo dirbti rajono Tarybai.

Vienam pridėjo, kitam – ne

Rajono Tarybos nariai pritarė sprendimo projektui nustatyti Poliklinikos direktoriaus L. Sologubovo mėnesinės algos kintamosios dalies dydį nuo gegužės 1 d. iki 2018 m. balandžio 30 d. 40 proc. nustatytos mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio. Tačiau nepritarė sprendimo projektui, jog priedas būtų skirtas Ligoninės direktoriui N. Jelozai. Iš 20 balsavime dalyvavusių politikų 10 balsavo už, 1 – prieš, 1  nebalsavo, 8 susilaikė. Lemiamas balsas buvo mero, kuris susilaikė.

Mokyklų tinklo pertvarka su pakeitimais

Svarstant šį sprendimo projektą nusišalino keturi rajono Tarybos nariai: A. Garšvaitė, A. Anskinas, I. Varzienė ir S. Griciūnienė. I. Varzienė apgailestavo, jog turi nusišalinti, nes ji kuruoja švietimo sritį. Iš anksto parengtą raštą rajono Tarybai perskaitė Dominyka Tribienė. Jaunoji politikė nepasekė kolegų pavyzdžiu nusišalinti ir neįžvelgė nusižengimo savo veiksmuose, nes jos antraeilės pareigos nesusijusios su pertvarkos planu. O visas kitas interpretacijas, jog galimai gali pagerėti darbo sąlygos, vadino absurdiškomis. Jaunoji politikė prašė opozicijos nevaidinti šventų, neliečiamų ir nekaltų, vadino destruktyvia ir griaunančia, o norėtųsi bendradarbiavimo ir tarpusavio supratimo. Meras politikei padėkojo už drąsą.

Rajono Tarybos nariai vieną kartą atmetę mokyklų pertvarkos planą, šį kartą jam pritarė. Plane numatyta: Jaunimo mokykla uždaroma ne nuo 2017 metų rugsėjo, kaip buvo planuojama anksčiau, o nuo 2018 metų. Medeikių, Nemunėlio Radviliškio, Pačeriaukštės Petro Poškaus ir Pabiržės mokyklų reorganizacija numatoma nuo 2020 metų. Plane taip pat nebenurodoma, kurią mokyklą – Pabiržės ar Pačeriaukštės – prie kurios jungs.

S.Eitavičienė atkreipė dėmesį, jog nesvarstomas miesto mokyklų likimas. Politikė stebėjosi: vis nekeliamas klausimas, kodėl tiek daug lėšų naudoja Švietimo pagalbos tarnyba. Politikė sakė, jog balsavime nedalyvaus, nes projektas stumiamas dėl neaiškių ambicijų, taip pat įžvelgė akivaizdų interesų konfliktą A. Anskino dalyvavime mokyklų pertvarkos plano rengime. S. Eitavičienė patikslino Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėją R. Jocių, jog praėjusiame rajono Tarybos posėdyje planas buvo atmestas, o ne atidėtas. Nebalsuoti ar susilaikyti žadėjo ir P. Narkevičius. T. Četvergas ir vėl pasigedo finansinio pertvarkos pagrindimo.

Už balsavo 13, nebalsavo 4 rajono Tarybos nariai.

Grįžusi į posėdžių salę A. Garšvaitė priekaištavo P. Narkevičiui, kad šis nenusišalino nuo klausimo svarstymo ir balsavimo, nes jo žmona dirba Vabalninko gimnazijoje. P. Narkevičius sakė, jog gimnazijos klausimas nebuvo sprendžiamas. Tuomet S. Eitavičienė priekaištavo S. Štrėmui, kuris taip pat nenusišalino, nors jo žmona dirba „Aušroje“.

Teiks psichologo pagalbą?

Rajono Tarybos posėdyje veiklos ataskaitas pristatė mokyklų ir vaikų darželių vadovai. Tačiau bene sudėtingiausia politikams buvo suprasti Švietimo pagalbos tarnybos vadovės Genovaitės Norvidienės ataskaitą. Direktorė kruopščiai skaitė specifines ataskaitos tezes, tačiau ilgokai gaišo ieškodama atsakymų į rajono Tarybos narių klausimus. Atrodė, jog G. Norvidienės mintis puikiai supranta tik rajono meras Valdemaras Valkiūnas. Direktorei pasiskundus, jog centrui trūksta psichologų, rajono Tarybos narys T. Četvergas pajuokavo, jog galėtų padėti psichologo išsilavinimą turintis rajono meras. G. Norvidienė, matyt, nesupratusi humoro, sakė, jog į merą tuo klausimu jau kreipėsi ir meras žadėjo padėti.

Pritarė lėšų keliams paskirstymui

Šiemet Lietuvos automobilių kelių direkciją mūsų rajonui skyrė 931,1 tūkst. eurų vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti. Tai šiek tiek daugiau nei praėjusiais metais (pernai – 917000 eurų).

D.Drevinskas teiravosi, kodėl anksčiau lėšos Pakalnės gatvės rekonstrukcijai buvo numatytos, o dabar ne. Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas G. Neviera sakė, jog šioje gatvėje eismas neaktyvus, todėl pasirinktos kitos gatvės. A. Rinkūnas apgailestavo, jog nenumatytos lėšos Vabalninko J. Naujalio gatvės šaligatvių rekonstrukcijai. Vabalninkiečiai dėl to rašė daug raštų, tačiau atsakymo į juos negavo. G. Neviera pripažino, jog šaligatvis šioje gatvėje tragiškas, tačiau jam suremontuoti nėra lėšų. Pasak G. Nevieros, Lietuvos automobilių kelių direkcija sugriežtino sąlygas skirti pinigų šaligatvių rekonstrukcijai. Gal bus galima prie šio klausimo grįžti, kai bus gautos tikslinės lėšos.

Atleido Administracijos direktorių

Rajono Tarybos nariai atleido Administracijos direktorių Rimantą Paužą iš pareigų nuo balandžio 28 dienos. R. Pauža savo prašyme nurodo, jog atsistatydina savo noru. Laikinai jo pareigas atliks Administracijos direktoriaus pavaduotojas Audrys Mukas. Jam bus mokama 30 proc. jo pareiginės algos dydžio priemoka už papildomų užduočių atlikimą.

S.Eitavičienė teiravosi mero V. Valkiūno, ar Administracijos direktorius jam kada nors yra išsakęs priekaištų, ar pats meras nemato savo klaidų. Anot V. Valkiūno, esminių priekaištų iš R. Paužos jis nesulaukė, o klaidų darome visi. Už direktoriaus atleidimą balsavo 19 rajono Tarybos narių, V. Kurganovas nebalsavo.

V.Valkiūnas padėkojo R. Paužai už neblogą darbo pradžią ir palinkėjo sėkmės kituose frontuose. V. Kurganovas siūlė R. Paužai suteikti paskutinį žodį, tačiau V. Valkiūnas pareiškė, jog R. Pauža – ne nuteistasis, o laisvas žmogus.

 Edita MIKELIONIENĖ

,,Biržiečių žodis“

11 komentarų to “Politikos šou”

 1. Pagarbiai parašė:

  Man šiame rašinyje labiausiai patiko,- įdėtoje nuotraukoje, gražios merginų kojos… Atleido vieną sukčių, dabar priims kitą. Jonas Jonušys vos apšilęs kojas buvusiame "Naftotiekyje" sugebėjo prisivatizuoti tiek, kad užteko gerą namą ir nusipirkti, ir susiremontuoti. Tokiems nereikalingi ir socialinių mokslo sričių universitetiniai išsilavinimai

 2. ... parašė:

  O tai tas Anskinas gal tiesiog apskritai iš Tarybos nusišalina? Ir užtenka čia cirkų. Žmonės išrenka ir algas moka ne tam, kad spektaklius darytų, o ŽMONĖMS DIRBTŲ.

 3. elfas parašė:

  Čia ne pirma ambicijų auka. Rezultatų ilgai laukti nereiks. Būtų užtekę tik vieno Varzienės žodžio neiti į koaliciją ir būtų toliau vykdomi pradėti darbai, kai turizmo plėtojimas. Turizmas, nusprendus nestatytisveikatingumo komplekso prie Širvėnos ežero palaidotas negrįžtamai. Turiu nuojautą, kad kuo greičiau vicemerė atsistatydins, tuogreičiau Biržai pradės lipti iš duobės.

  • patriotas parašė:

   varzienė klaikiai bijo netekto posto, nes be valdžios – ji tuščia vieta. Dirbt nesugeba, užtat visus vyniot apie pirštą – specialistė

  • ... parašė:

   Lietuvoje ir ypač Biržuose aš matau viso labo tik vieną aktyvią ir realią turizmo sritį – lietuvių emigraciją. Biržuose ir rajone likę praktiškai tik senukai ir alkašiukai. Senukai kretantys ir nedavalgę iš skurdo tikrai jau nebesportuos. O alkašiukai nebent pilstuko bonką kilnodami sportuos, kol užsilenks nuo cirozės. Visi kiti likę emigruos galutinai. Ai, nu dar valdininkai liks. Bet anie besiriedami dėl lovio tiek prisisportuoja, kad abejoju, ar energijos lieka dar kokį dviratį pamint sporto salėje…

 4. Brunas parašė:

  Biržiečiai dar nesuvokia ko neteko dėl nepamatuotų mero ambicijų…gaila…

 5. ,,, parašė:

  Kad neilgai jam ten teks darbuotis.Bus savivaldybių rinkimai ir vėl keliaus žmogelis po Lietuvą. Sėkmės kelionėje. Tik nereikia kitų juodinti po spaudą.

 6. Sėkmės parašė:

  Rimantui Paužai Panevėžio savivaldybėj.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.