Kaip švietimo reikalus sprendė vos kojas apšilę politikai

2017-04-21 | Kategorija: Tema

Editos Mikelionienės nuotr.

Praėjusį antradienį į neeilinį posėdį rinkosi rajono Tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komitetas, kuriame bandė prastumti vos kosmetiškai pakoreguotą ugdymo įstaigų pertvarkos planą po to, kai praėjusiame posėdyje jo nepriėmė rajono Taryba. Į posėdį atvykusiems patyrusiems ugdymo įstaigų vadovams kai kurie ugdymo srityje nelabai susivokiantys komiteto nariai bandė įrodyti, jog pertvarkos planas – gėris. Posėdyje dalyvavusiai rajono Tarybos narei S. Eitavičienei kilo abejonių, ar ugdymo įstaigų pertvarkos plano rengimo darbo grupei vadovavęs A. Anskinas nepažeidė įstatymo.

Abejonės dėl interesų konflikto

Į Arūno Anskino vadovaujamo Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdį atvyko trys nariai: Almantas Bružas, Dominyka Tribienė ir Tomas Četvergas. Posėdyje taip pat dalyvavo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Rimantas Jocius, Biudžeto skyriaus vedėja Dalia Šarkūnienė, meras Valdemaras Valkiūnas ir ugdymo įstaigų vadovai.

Arūnas Anskinas vadovauja ne tik rajono Tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komitetui, bet ir Švietimo tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano rengimo darbo grupei, kuri ir parengė ugdymo įstaigų pertvarkos planą. A. Anskinas „Saulės“ gimnazijos mokytojas, jo žmona turi pamokų Pabiržės pagrindinėje mokykloje. Todėl posėdyje dalyvavusiai rajono Tarybos narei Stasei Eitavičienei iškilo abejonių, ar rengdamas planą A. Anskinas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo. Šiame įstatyme sakoma, jog asmeniui, dirbančiam valstybinėje tarnyboje, draudžiama dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip paveikti sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą. Asmenims, dirbantiems valstybinėje tarnyboje, priklauso ir valstybės politikai.

Pats rengęs pertvarkos planą, A. Anskinas komiteto posėdyje pareiškė, jog dėl galimo viešų ir privačių interesų konflikto (žmona dirba Pabiržės pagrindinėje mokykloje) jam derėtų nusišalinti nuo ugdymo įstaigų pertvarkos plano komentavimo. Tuomet D. Tribienė pasiūlė komiteto nariams balsuoti už tai, kad A. Anskinas posėdyje dalyvautų, nes jam nusišalinus, neliktų kvorumo. Komiteto nariai balsavo už tai, kad A. Anskinas liktų vadovauti posėdžiui.

Kosmetinis pagražinimas

Komiteto pirmininkas pripažino, jog darbo grupė ne kažin ką ugdymo pertvarkos plane pakeitė, nes planą bus galima koreguoti kasmet. Tad komiteto nariai svarstė tą patį planą su kosmetiniu pagražinimu: plane konkrečiai nebenumatoma, jog Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinė mokykla ateityje taps Pabiržės pagrindinės mokyklos skyriumi. Plane paaiškinama, jog, sumažėjus mokinių skaičiui, Pačeriaukštės mokykla gali būti jungiama prie Pabiržės arba atvirkščiai.

Siūlė paskaičiuoti

A.Anskinas siūlė posėdį pradėti nuo Jaunimo mokyklos klausimo, kurią nuo 2017 m. rugsėjo siūloma uždaryti, neatsižvelgiant į mokyklos bendruomenės bei tėvų pageidavimus mokinių klases palikti tame pačiame pastate, padarius kurios nors mokyklos skyriumi. Išklausyti R. Jociaus ir D. Šarkūnienės argumentai. Biudžeto skyriaus vedėja D. Šarkūnienė teigė, jog mokykla be 50000 eurų biudžeto injekcijos neišsivers. Mokyklos direktorius A. Taura sakė, jog mokykla pasistengė: atleido pavaduotoją, sumažino spec. pedagogo etatą ir t. t., todėl dotacijos reikės mažesnės.

A.Taura ir praėjusiuose posėdžiuose, ir šiame kovojo už mokyklą visomis jėgomis, nors jo siūlomame pertvarkos plane nebelieka darbo vietos jam pačiam. Anot A. Tauros, mokykla už patalpas, kurios įsikūrusios „Saulės“ gimnazijoje, nemoka, o mokyklą iš jų iškėlus, gimnazijai vis tiek teks mokėti už jų šildymą. Komiteto narė D. Tribienė sakė, jog patalpas gimnazija galės išnuomoti, tačiau A. Taura prieštaravo: nuo kada mokykla tapo pelno siekiančia organizacija?

A.Taura piktinosi, jog visai neaiškus Jaunimo mokyklos likimas, nežinia, į kokias mokyklas eis mokiniai, dėl to jis nieko negali paaiškinti tėvams. A. Anskinas sakė, jog, pavyzdžiui, Kaštonų pagrindinė mokykla laikosi pozicijos pasilikti elgesio, emocijų sutrikimų turinčius vaikus savo mokykloje. A. Taura atsakė, kodėl: juk visos mokyklos kovoja ne dėl vaiko, o dėl krepšelio. Jam pritarė Pačeriaukštės Petro Poškaus mokyklos direktorius A. Viduolis: kol nebuvo krepšelio, visi tokiais vaikais norėjo atsikratyti ir siuntė juos į Jaunimo mokyklą. Atsiradus krepšeliui, vaikų nebeatiduoda.

D.Tribienės numone, vaikas, integruotas kitoje mokykloje, gaus didesnį socialinio darbuotojo dėmesį. Tuomet A. Taura politikės prašė pasakyti, ar ji žino, kiek vaikų priklauso vienam socialiniam darbuotojui ir ką reiškia žodis integracija. Politikė ieškojo atsakymų į šiuos klausimus.

Mero paragintas R. Jocius sakė, jog porą kartų lankėsi mokykloje ir joje vieną kartą rado vieną, kitą – vienuolika mokinių. Tai papiktino A. Taurą, kuris pareikalavo iš R. Jociaus apsilankymo akto. Meras V. Valkiūnas pasibaisėjo: kaip gali direktorius iš savo viršininko reikalauti akto! O komiteto nariui T. Četvergui meras ironizavo: gal būtų galima Jaunimo mokyklą prijungti prie Saločių mokyklos (ten mokosi T. Četvergo vaikai – red. pastaba). T. Četvergas neliko skolingas: pasiūlė Jaunimo mokyklą prijungti prie Rygos.

T.Četvergas pasigedo skaičiavimo, kiek būtų galima sutaupyti, Jaunimo mokyklą padarius kitos mokyklos skyriumi. Už tai, kad tokie skaičiavimai būtų atlikti, komiteto nariai pritarė balsuodami.

Persitvarkys, jei bus pinigų

Tuomet komiteto pirmininkas siūlė pereiti prie lengvesnio – Vlado Jakubėno muzikos mokyklos klausimo. Mokykla nuo 2018 metų rugsėjo taptų Vlado Jakubėno meno mokykla su naujais choreografijos ir teatro skyriais, jei tam atsirastų finansavimas. Direktorė R. Zuozienė sakė, jog mokykla dinamiška, pritaria pokyčiams, bet tam reikia lėšų. Jei jos bus,– mokykla dės pastangas ir persitvarkys. R. Zuozienė jau nužiūrėjo, jog „Atžalyno“ mokykloje yra veidrodžių salė, kuria būtų galima pasinaudoti, jei atsirastų choreografijos skyrius. Tačiau, direktorės nuomone, pirmiausia reikėtų steigti teatro skyrių.

R.Jocius priminė: viskas bus daroma po truputį, pagal finansines galimybes ir siūlė nepamiršti, jog svarstomas tik pertvarkos planas, o ne konkretūs žingsniai.

Meras ragino direktorę skaičiuoti, kiek pinigų reikės. Tačiau R. Zuozienė siūlė tuo užsiimti pačiai Savivaldybei.

Medeikių vaikai mokysis Biržuose?

Pradėjus svarstyti Medeikių pagrindinės mokyklos prijungimo prie Nemunėlio Radviliškio mokyklos klausimą, mokyklos direktorė L. Klemkienė dar kartą akcentavo: vaikus tėvai leis ne į Nemunėlio Radviliškio, o į miesto mokyklas. Jauni žmonės kuriasi, tvarko namus ten, kur yra mokykla. Neliks mokyklos, išvažiuos ir jauni žmonės. Jau dabar rėmėjai nebenori mokyklos paremti, nes mano, kad ji bus uždaryta. Taip galvoja ir tėvai. R. Jocius norėjo mokyklų vadovus įtikinti, jog mokyklų jungimas nereiškia jų uždarymo. Tai mokyklų vadovų neįtikino. Pasak R. Jociaus, Medeikių mokyklą planuojama padaryti Nemunėlio Radviliškio mokyklos skyriumi, o ne atvirkščiai todėl, kad Nemunėlio Radviliškyje yra ir darželis, sutvarkyta mokyklos bazė.

Prašė nedrumsti vandens iš anksto

Į kovą dėl savo mokyklų kilo Pačeriaukštės ir Pabiržės mokyklų direktoriai. A. Viduolis sakė: mokyklas pertvarkyti reikėtų nuo tų, kuriose mažiausiai mokinių. Kam judinti mokyklas, kuriose šiandien mokosi po 100 mokinių? Tėvams atrodo, kad mokykla bus sunaikinta. Vaikai nevažiuos mokytis nei iš Pačeriaukštės į Pabiržę, nei atvirkščiai. Ir ką, reiškia žodžiai „sumažėjus mokinių skaičiui?“ Išeis du vaikai ir mokyklos bus jungiamos? Reikia numatyti mokinių skaičių, nuo kurio mokyklos gali būti jungiamos. Kam drumsti vandenį, jei pertvarka numatoma tik nuo 2019 metų? Pabiržės pagrindinės mokyklos direktorius V. Armalas pritarė: kam kelti chaosą iš anksto? Dėl to chaoso mokiniai jau dabar sparnus kelia. Taip stiprinamos miestų mokyklos, o kaimų  miršta. Kodėl tuomet į planą neįtraukiamos ir miesto mokyklos? R. Jocius sakė, jog greitai bus įvardintos ir miesto mokyklos, kurios bus pertvarkomos.

A.Viduolis teiravosi, kodėl nebuvo svarstomas Pačeriaukštės progimnazijos ar daugiafunkcio centro variantas? Abu direktoriai siūlė mokyklų netraukti į planą, nes jų pertvarka dar nei šiemet, nei kitąmet neliečia. Tuomet D. Tribienė pareiškė, jog reikia numatyti gaires.

T.Četvergas siūlė balsuoti už tai, jog Pačeriaukštės Petro Poškaus ir Pabiržės pagrindinės mokyklos plane būtų be struktūros pertvarkos. Už tai pasisakė tik T. Četvergas, du komiteto nariai susilaikė, vienas nebalsavo. Tad ir toliau siūloma pertvarkyti.

Kitų ugdymo įstaigų pertvarka didesnių diskusijų nesukėlė. A. Anskinas prasitarė, jog prašys mero atstatydinti jį iš darbo grupės vadovo pareigų, jei pertvarkos planui nebus pritarta.

Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

6 komentarų to “Kaip švietimo reikalus sprendė vos kojas apšilę politikai”

 1. Amenos parašė:

  Uztat kaip graziai abu taria 😀

 2. ... parašė:

  Nugriaut visas tas mokyklas velniop. Gi nėra lėšų. Ir pastatyt vietoje jų Maximas arba Norfas. Užsimanė mat runkeliai vaikus savo mokyt. Mokslo jums nereikia. Išmokot "Norfa", "Maxima", "Akcija" perskaityti ir gana. Net ubago algą ir pašalpą suskaičiuos jums valdžia. Tad marš dirbti, runkeliai, čia nebambėję.

  • lietuvaitė parašė:

   Teisingai, norint vadovauti jokių mokslų nereikia, pvz. Valkiūnas, Pladytė…

 3. kam cia smulkintis parašė:

  sujungti reikia visas mokyklas ir visus darzelius i viena mokdarzi ar dazmoki .del pavadinimo ,aisku ,galima ir pasigincyti.ar koki konkursa tam paskelbti.jei ka, tai mano pasiulymai konkursui jau uzpatentuoti… uzteks vieno direktoriaus, vieno ukvedzio ir vieno kasininko visam rajonui. kiek lesu bus sutaupyta..
  nors jei zmones sugebetu galvoti , tai zinotu, kad darbuotoju skaiciu apsprendzia reikalingo atlikti darbo kiekis o ne nustatytu etatu skaicius ..ir ne tarybos nariu kompetencijoj ta spresti. bet taip skaiciuoti mes dar negreit ismoksim , jei is viso ismoksim. o gaila..

 4. Anonimas parašė:

  Tegul kitur mūsų valdžia taupo,o ne vaikų, didžiausio mūsų turto, sąskaita. Kuom dabar skiriasi Medeikių ir Pačeriaukštės mokyklos, tuom,kad mokyklos bendruomenė labiau lindo valdžiai į akis? Mokinių skaičius panašus,bet sąlygos nevienodos, viena jungiama, kita jau nebe. Tas jungimas lygus naikinimui,tik šiek tiek lėčiau tas procesas įvyks. O atsigaunančiam kaimui tai toks smūgis,po kurio jis nebeatsikels… labai gaila,bet mūsų naujai valdžiai savi žmonės visiškai nerūpi… o kiek būta pažadų…

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.