Eksperimentas: ar biržiečiai ekologiškai sąmoningi?

2017-04-21 | Kategorija: Įžvalgos

Vienas iš akcijos iniciatorių Alis Balbierius pristatė savo poziciją ir diskutavo su valdininkais. Editos Mikelionienės nuotr.

Praėjusią savaitę rajono spaudoje bei socialiniuose tinkluose pasirodė kvietimas dalyvauti simbolinėje ekologinėje akcijoje „Apsaugokim Biržų miesto medžius“. Vienas šios akcijos iniciatorių menininkas, fotografas ir gamtininkas Alis Balbierius sakė, jog akcija – eksperimentas, norint įsitikinti, ar biržiečiai turi ekologinę sąmonę. Pirmasis bandymas atkreipti dėmesį į Biržų miesto medžių likimą iš dalies pavyko.

Akcijos organizatoriai kvietė biržiečius Didžiojo penktadienio popietę ateiti į Gimnazijos gatvės liepų alėją ir simboliškai apkabinti medžius. Į kvietimą atsiliepė daugia nei dvi dešimtys biržiečių. Akcijoje dalyvavo ir meras Valdemaras Valkiūnas, miesto seniūnas Vytas Jareckas, Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistas Vaidas Viederis, kuriems nuo akcijos dalyvių kliuvo už, jų manymu, neatsakingą ekologinį miesto tvarkymą.

Simboliškai apsikabinę Gimnazijos gatvės liepas, akcijos dalyviai susirinko diskusijai. Pirmasis kalbėjo Alis Balbierius:

– Nesu tas, kuris tik rašo eilėraštukus ir fotografuoja. Pusę amžiaus esu gamtosaugininkas, dalyvauju nevyriausybinės gamtosauginės organizacijos Lietuvos žaliųjų judėjime, todėl galiu kalbėti šios organizacijos vardu.

A.Balbierius kalbėjo, jog 12 metų gyvena Biržuose ir stebi, jog ekologinė situacija mieste tik blogėja. Dėl kelio statybų Pabiržės link ir kitur pjaunami medžiai. Jokioje kitoje Europos šalyje tokie dalykai nedaromi. Miesto medžiai tvarkomi vadovaujantis nežinia kokia metodika. Neaišku, kaip tvarko medžius patys gyventojai savo privačiose teritorijose. A. Balbierius prisiminė Gimnazijos gatvėje ant kampo augusią baltąją akaciją, kuri niekam netrukdė, bet buvo nupjauta. Anot gamtosaugininko, nupjovus seną medį, reikia pasodinti naują. Deja.

Išpjovus medžius mieste nukenčia ir gyvūnija, ir žmonių sveikata. Nėra senų medžių, nebeliko ir paukščių perėjimo vietų. Iš užsienio atvykusį turistą patrauks kaip tik ne dykvietės, o žalias miesto vaizdas su medžiuose perinčiais paukščiais.

Anot A. Balbieriaus mieste vyksta siaubingai neestetiški pasikeitimai, kuriuos rajono valdžia turėtų matyti. Nevalia medžių šakų genėti taip, kaip tai daroma dabar. Lajos turi būti keliamos po truputį kasmet. Nuo stiebo apačios išpjaunamos šakos, kol bešakis kamienas pasieks 3,2–3,6 m ilgį. Biržuose medžiai genimi iškart ir lajos sukeliamos gerokai aukščiau.

Bene labiausiai rajono valdžiai kliuvo už Rotušės gatvę, kuri yra pats blogiausiais ekologinis pavyzdys mieste. Šioje gatvėje po rekonstrukcijos nepasodintas nė vienas medis. Tai gadina gatvės estetinį vaizdą. Kaip valdžia galėjo tokį projektą priimti? Tai – neišmanymas ir gamtos jausmo praradimas.

Kliuvo ir Savivaldybės ekologui Vytautui Džėjai, kuris, anot akcijos dalyvių, yra geras žmogus, tačiau apie ekologiją nieko nenusimano. Kliuvo ir dabartinei Seimo daugumai – Valstiečių ir žaliųjų sąjungai, kurioje, akcijos dalyvių manymu, nėra nė vieno „žalio“ valstiečio.

E.Duderis V. Džėjos pasigedo tarp akcijos dalyvių. Ką galima kalbėti apie ekologiją, jei net paties ekologo nėra?

Simbolinė medžių išsaugojimo akcija Gimnazijos gatvėje. Editos Mikelionienės nuotr.

Seniūnas V. Jareckas susirinkusiesiems prieštaravo: medžiai atsodinami. Per metus mieste nupjaunama 30 medžių, o pasodinama 60. Šie žodžiai akcijos dalyvių neįtikino.

Meras Valdemaras Valkiūnas priekaištavo akcijos dalyviams, jog jie rūpinasi ekologija vasarą, o žiemą ekologija jiems nerūpi. Kodėl meras taip mano, neaišku. Mero įsitikinimu, reikia sodinti ne liepas, o egles.

Rajono Tarybos narė S. Eitavičienė siūlė grįžti prie esmės: ar rajone yra parengtas želdinių planas? Kodėl rajono Tarybos nariai apie jį nieko nežino? Neaišku, kokiais kriterijais vadovaujamasi, išduodant leidimus kirsti ir genėti medžius. E. Duderis siūlė kurti visuomeninę tarybą želdinių klausimams spręsti. Mat žmonėms atrodo, jog kirsdami ir genėdami medžius, specialistai turėtų atsiklausti ir žmonių nuomonės.

Po to žmonės skirstėsi arba diskutavo grupelėse. Gimnazijos gatvės 7-ojo namo gyventojai prisiminė, kaip negailestingai paupyje, prie pušynėlio, buvo išpjauti beržai. Iki šiol dėl šio įvykio jiems skauda širdį.

 Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

3 komentarų to “Eksperimentas: ar biržiečiai ekologiškai sąmoningi?”

  1. Janina parašė:

    Biržų kapinėse ir pušų daugiau, negu reikia.

  2. nuomonė parašė:

    Manau,ne egles reikia sodinti o dekoratyvines ilgaspygles pušis ir kalnapušes.Bus žalios visais metų laikais. Eglės man asocijuojasi su kapinėms.

  3. Ekologišks biržiaks parašė:

    Žaliajam Balbieriui derėtų žinoti, kad prie kelio į Pabiržę kertami uosialapiai klevai, kurie Lietuvoje yra invazinė rūšis ir tuo pačiu naikintina. O Duderis taigi žvirblių specialistas. Prie ko čia jam medžiai?

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.