Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė

2017-04-19 | Kategorija: Krašto naujienos

Balandžio 24 -30 d. Biržų r. savivaldybės Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyks

Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė #tuesibiblioteka.

Jos metu Skaitytojų aptarnavimo skyriuje vyks

AKCIJOS

„Užuomaršų savaitė – savaitė be delspinigių“;

„Skaitytojo bilietas – bibliotekos dovana“ (pirmą kartą apsilankęs vartotojas nemokamai gaus skaitytojo pažymėjimą);

„Pakviesk draugą į biblioteką ir gauk dovanų“.

SIURPRIZAI

„Aklas“ pasimatymas su naujausia bibliotekos knyga.

PROGRAMA

Balandžio 24 d. arbatos diena.

Balandžio 25 d. knygos diena 16 val. II a. skaitykloje „Popietė su geriausia 2016-ųjų Metų knyga“.

Balandžio 26 d. muzikos diena. 17. 30 val. I a. salėje Papilio moterų kvarteto „Rovėjūnės“ koncertas „Pavasario simfonija“.

Balandžio 27 d. fotografijos diena.

Balandžio 28 d. jaunimo diena.

Visą savaitę galėsite užsisakyti edukaciją „Knygos virsmas“.

PARODOS

Bibliotekos skaitykloje veiks spaudinių paroda „Gimtųjų žodžių apkabinti…“, skirta Lietuvių kalbos kultūros metams ir rašytojos Šatrijos Raganos 140-osioms gimimo metinėms.

Tu esi biblioteka. Tu gali ją keisti. Kurkime biblioteką kartu.

 

Tel. 8 450 38015

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.