Asbestas – natūralus, tačiau kenksmingas gamtinis mineralas

2017-04-19 | Kategorija: Visuomenė

Žmonės vis dar gyvena asbestine stogo danga dengtuose namuose, o šiltuoju metų laikotarpiu dažnas ruošiasi seną stogą pasikeisti nauju. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento specialistai atkreipia dėmesį, kad keičiant asbestocementinę (šiferinę) stogų dangą, būtina laikytis saugaus darbo su asbestu reikalavimų. Kol asbestas iš aplinkos visiškai nepašalintas, tol asbesto plaušeliai darbuotojams ir visuomenei kelia riziką sveikatai.

Kas yra asbestas?

Asbestas yra gamtinis pluoštinis mineralas, netirpus vandenyje, šarmuose, rūgštyse, neskylantis šviesoje, atsparus temperatūros poveikiui, negaruoja. Jis susideda iš magnio silikatų, geležies, magnio, aliuminio, kalcio ir silicio oksidų.

Asbestas yra pavojingas žmonėms, kai jo plaušeliai (skaidulos) patenka į aplinkos orą iš asbesto produktų

Kol asbesto turintys statiniai ar gaminiai yra neliečiami, asbestas didesnio pavojaus nekelia. Tačiau tuos statinius griaunant, o asbestinius gaminius ardant, laužant ar kitaip apdorojant, aplinkoje pasklinda labai smulkūs, akimi nematomi plaušeliai. Taip pat asbesto plaušeliai gali patekti į aplinką, vykstant asbesto produktų (plokščių, šiferio, vamzdžių) korozijai, atliekant katilinių, šiluminių tinklų izoliacijos remontą arba renovaciją, keičiant šiferinę stogų dangą.

Asbestas yra toksiška pirmos grupės kancerogeninė medžiaga

Dėl asbesto pluoštinės struktūros ir cheminio atsparumo, asbesto plaušeliai plaučiuose išsilaiko labai ilgai. Nors organizmo apsauginė sistema siekia juos suardyti ir pašalinti, tačiau dėl plaušelių struktūros lieka ir tampa potencialiu ligą sukeliančiu veiksniu. Į plaučius patekusios asbesto skaidulos gali sukelti tokias ligas kaip asbestozė (plaučių audinio randėjimas), plaučių vėžys ir mezotelioma (pleuros vėžys). Asbesto poveikis sveikatai pasireiškia po daugelio metų (20-30 metų), todėl identifikuoti ligos priežastį būna sudėtinga.

Asbesto šalinimo pagrindinis tikslas yra apsaugoti aplinką nuo pavojingų asbesto plaušelių

Jeigu asbesto produktų (šiferio, šiluminės izoliacijos ir kt.) yra jūsų aplinkoje, patariama asbesto šalinimo darbus patikėti specialistams, kurie, priklausomai nuo asbesto produktų techninės būklės, toliau imsis atitinkamų veiksmų. Asmenys, dirbdami su asbesto turinčiomis medžiagomis, būtinai turi naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, dėvėti specialius nelaidžius dulkėms darbo drabužius, pirštines ir avėti batus lygiu paviršiumi. Rekomenduojama vietas, kuriose yra asbesto produktų, atitverti ir pažymėti ženklu: „Atsargiai asbestas!“; darbus atlikti tik „šlapiu būdu“, t. y. drėkinant vandeniu; atliekų nelaužyti ir nemėtyti iš aukščio; atliekas pakuoti į sandarias pakuotes ir išvežti tik į specialias aikšteles.

 NVSC Panevėžio dep.inf.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.