Seimo nario Viktoro Rinkevičiaus sveikinimas

2017-04-15 | Kategorija: Krašto naujienos

5 komentarų to “Seimo nario Viktoro Rinkevičiaus sveikinimas”

 1. lietuvaitė parašė:

  Kas nesusivoks, kad norint pradėti dirbti pirmiausia reikia pašalinti Marcinkevičiūtę nuo visų investicų, tas baigs kaip Pauža.

 2. V.Rinkevičius parašė:

  Ačiu už atsiliepimus į sveikinima,jis buvo siūstas iš širdies,bet jei kam nors jo nepriėmė širdis,atleiskite.

  • patriotas parašė:

   Nekreipkit dėmesio į piktus, tačiau dabar pats laikas suprast, jog, norint padėt Biržams, reikia peržengt per savo požiūrį į Valkiūną ir pasistengt, kad ADM direktoriumi taptų abiem pusėm priimtinas žmogus. Tik, kad jo negalėtų įtakoti Varzienė. Yra tokių. Sėkmės

 3. sveikinimas parašė:

  Tradicinis sveikinimas švenčių proga. Kam nepatinka personalija, gali važiuoti į Pasvalį, kaip sakogyd. Jeloza. Kažkoks chamų kultūros antplūdis esant dabartinei valdžiai. Mero gyvenimas pagal dainelę kas nešokinės tas p…as bent kiek protaujantiems nepriimtinas. O šokinėjančių jis daug Biržuos rado, net sunku patikėti išsiskleidusiais potraukiais ir gebėjimais. Ačiū, pone Rinkevičiau, už sveikinimą.

 4. Vanilinis zuikutis parašė:

  Nusibodo naftalinu dvokiantys sveikinimai. Jokio nuoširdumo. Milijonierius galėjo labdara užsiimti arba dovanų Biržų rajono vaikams Velykų proga atvežti.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.