Radvilų portretai Biržų pilyje

2017-04-14 | Kategorija: Susitikimai

Balandžio 22 dieną 15.00 val. Biržų krašto muziejuje „Sėla“ – Biržų pilies Kunigaikščių Radvilų salėje – atidaroma tarptautinė paroda

 „Jurgio Pergalingojo, Jonušo Radvilos ir jo žmonų portretų pristatymas Biržų pilyje“.

Parodoje bus pristatomi originalūs XVII a. paveikslai iš Nacionalinio Baltarusijos dailės muziejaus.

Parodoje bus eksponuojama:

Nežinomo XVII a. dailininko Jurgio Radvilos (1480–1541) portretas (XVII a. I p. Drobė, aliejus). Portretas iš Radvilų kolekcijos, iki 1939 m. buvo Nesvyžiaus pilyje, po keliavo po Minsko muziejus, II pas. karo metu buvo išgabentas į Vokietiją, 1968 m. grąžintas į Baltarusiją, Nacionalinį dailės muziejų. 1969 – 1975 m. buvo restauruojamas Rusų muziejuje Leningrade (rest. A.Brindarovas)

Jurgis Radvila (1480-1541), LDK kanclerio Mikalojaus  Radvilos ir Sofijos Manvydaitės sūnus, Biržų-Dubingių Radvilų šakos pradininkas, Mikalojaus Radvilos Rudojo ir Barboros Radvilaitės tėvas.

1509 m. LDK taurininkas, 1511–1514 m. Kijevo vaivada, 1514 m. Gardino seniūnas, 1521 m. Lietuvos lauko etmonas, 1522 m. Trakų kaštelionas, 1527 m. Vilniaus kaštelionas, 1528 m. Lietuvos dvaro maršalka, 1531–1541 m. Lietuvos didysis etmonas, Vilniaus vaivada.

 

Dailininko Bartolomėjaus Strobelio (1591 – po 1650) Jonušo Radvilos (1612-1655)  portretas (1633-1634 m. Drobė). Portretas iš Radvilų kolekcijos, 1939 m. buvo Nesvyžiaus pilyje, tais pačias metais perduotas į Minsko Paveikslų galeriją, II pas. karo metu buvo išgabentas į Vokietiją, 1968 m. grąžintas į Baltarusiją, Nacionalinį dailės muziejų.

Jonušas Radvila (1612 – 1655), LDK etmono Kristupo Radvilos ir Onos Kiškaitės sūnus, Kristupo Radvilos Perkūno anūkas, gimęs Papilio pilaitėje. Žymus politikas ir karvedys, kultūros mecenatas, evangelikų reformatų globėjas. Anksti pradėjęs karjerą, 1646 m. jis jau lauko etmonas ir Žemaičių seniūnas, 1653 m. – Vilniaus vaivada, 1654 m. – didysis etmonas.

 

Dailininko Johano Šreterio (žinomas 1641 – 1685 m.) Kotrynos ir Marijos Radvilienių portretas (1646 m. Drobė, aliejus). Portretas iš Radvilų kolekcijos, iki 1939 m. buvo Nesvyžiaus pilyje, po to išvežtas į Minsko paveikslų galeriją, II pas. karo metu buvo išgabentas į Vokietiją, pasibaigus karui grįžo į Minską, nuo 1968 m. saugomas Minsko Nacionaliniame dailės muziejuje.

Kotryna Potockaitė (apie 1616 – 1642)  –  Braclavo vaivados Stepono Potockio ir Marijos Mogilaitės, Moldavijos kunigaikščio Mogilos duktė, Petro Mogilos sesuo. Pirmoji Jonušo Radvilos žmona.

Marija Lupul (Lupu) (1625– 1660) , Moldavijos kunigaikščio Bazilijaus Lupul ir Vasilisos Buciocu duktė, antroji Jonušo Radvilos žmona. 

Abi žmonos pavaizduotos viename portrete, nors portretas tapytas jau pirmajai žmonai mirus.

 

Parodą  bus galima lankyti nuo  balandžio 22 iki spalio 25 d.

Tags: ,

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.