Meida Šimaitė tapo čempione

2017-04-14 | Kategorija: Krašto naujienos

Balandžio 5–10 dienomis Kaune vyko Lietuvos jaunių šachmatų čempionatas BM 10–18. Jame biržietė Meida Šimaitė amžiaus grupėje U-16 tapo čempione. Po devynių žaidimo ratų, surinkusi septynis taškus, Meida iškovojo pirmąją vietą. Viktorija Krivičiūtė ir Kamilė Rauckytė, surinkusios po 4,5 taško, užėmė šeštąją ir septintąją vietas. Treneris Raimondas Paliulionis juokavo, kad jo auklėtinės suaugo ir pradėjo suprasti, ką joms sako treneris.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.