Medaliai iš šaudymo varžybų

2017-04-14 | Kategorija: Krašto naujienos

Praėjusį savaitgalį biržiečiai Kūno kultūros ir sporto centro šauliai dalyvavo Lietuvos jaunių ir vaikų asmeniniame čempionate. Biržiečiai iškovojo ne vieną pergalę.

Jaunių grupėje šaudydamas 60 šūvių pistoletu trenerio R. Briedžio auklėtinis Tadas Keršinskas surinko 568 taškus ir iškovojo pirmąją vietą, net 20 taškų aplenkdamas antrosios vietos laimėtoją.

Sekėsi ir trenerės D. Drevinskienės auklėtiniams. Jaunių grupėje tarp mergaičių šaudydama 40 šūvių pneumatiniu šautuvu Vilmantė Ašakaitė surinko 388 taškus ir laimėjo I vietą. Antroji vieta taip pat atiteko biržietei: šaudydama 40 šūvių pneumatiniu šautuvu Laura Viederytė surinko 387 taškus ir tik vienu tašku atsiliko nuo lyderės.

Vaikų grupėje IV vietą laimėjo Paulius Viplentas: šaudydamas 30 šūvių jis surinko 257 taškų. Penktąją vietą, surinkęs tiek pat taškų, laimėjo Modestas Budriūnas. Tik vienu tašku nuo jų atsilikęs Kasparas Bajoras buvo septintas.

Trenerė D. Drevinskienė sakė, jog prieš tai vyko Lietuvos komandinis jaunimo čempionatas, kuriame Laura Viederytė, Radvilė Bėliakaitė ir Ugnė Leganavičiūtė tapo Lietuvos čempionėmis ir iškovojo kelialapį į asmeninį čempionatą.

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.