Antrą Velykų dieną – įvairių konkursų laureačių koncertas

2017-04-14 | Kategorija: Renginiai

Balandžio 17 d. (pirmadienį) 13.30 val. Biržų pilyje vyks Vytauto Didžiojo universiteto studenčių – talentingų įvairių konkursų laureačių – klasikinės muzikos nemokamas koncertas.

Živilė Kudirkaitė – keletos tarptautinių konkursų laureatė: „Citta di Barletta 2016 (II vt.), „Muzika be sienų 2014“ (III vt.) ir kt., taip pat yra pasirodžiusi Tarptautiniame jaunųjų muzikų kamerinės muzikos festivaliuose, kaip „Avanti“ ir „Nepaklusniųjų žemė“ scenose. Mergina tobulinosi meistriškumo kursuose pas A. Gavrilov, A. Puliajev, A. Žlabį, G. Gruzman, G. Januševičių, J. Lowenthall, M. Laforet.

Akordeonistė Greta Kvedaraitė koncertuoja ne tik Lietuvos scenose, bet ir užsienyje: Rygoje, Daugpilyje, Taline, Trosingene. Greta yra pelniusi laimėjimų tarptautiniuose konkursuose: Italijoje „Lanciano“ (II vt.), Šveicarijoje „Sijone“ (II vt.), Lietuvoje vykusiame konkurse „Muzikos tiltai“ (I vt.), Daugpilyje „Naujene“ (III vt). Šiuo metu akordeonistė mokosi Kazio Stonkaus klasėje, tačiau yra tobulinusis ir pamokose pas A. Semionov, A. Poulujev, Z. Rakic bei prof. E. Gabnį ir R. Sveckiavičių.

Atlikėjas dažnai galima išgirsti ne tik soliniuose pasirodymuose, bet ir įvairių kamerinių ansamblių sudėtyse. Živilė atskleidė, kad koncertui pasirinko Biržus, nes čia praleido daug savo vasaros atostogų – jos seneliai Zablackai gyvena Biržuose.

Koncertas nemokamas.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.