Agluonos kuoja

2017-04-14 | Kategorija: Krašto naujienos

Balandžio 9 d. vyko LMŽD Biržų skyriaus žvejų mėgėjų pavasarinės žūklės Agluonos upėje varžybos „Agluonos kuoja 2017“. Jose  dalyvavo 17 žvejų mėgėjų (6 komandos). Varžybų metu buvo sugauta 24,639 kg žuvies.

Aasmeninėje rungtyje I vietą laimėjo Mindaugas Trybas (2,909 kg), II – Austrius Šešeika (2,618 kg), III – Džeraldas Mačiukas (2,127 kg).

Komandų rungtyje pirmi buvo „Biržai“ (Mindaugas Trybas, Austrius Šešeika ir Vaidas Gučas, iš viso sugavę 7,161 kg žuvies). II vietą užėme „Tyla“ (Alvaras Mačiukas, Džeraldas Mačiukas ir Valdas Didzinskas, sugavę 5,503 kg žuvies). Treti liko svečiai – „Anykščių žvejų lyga“.

Varžybų nugalėtojai apdovanoti prizais, medaliais ir diplomais

Prizais ir diplomais apdovanotas didžiausią žuvį (0,342 kg karšį) sugavęs Renatas Mažeikis ir vyriausias varžybų dalyvis – Petras Vasilis (g. 1937 m.).

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.