Į gatves išriedės nauji policijos automobiliai

2017-04-13 | Kategorija: Visuomenė

Balandžio 13 dieną Panevėžio apskrities policijos kapelionas Eugenijus Troickis šventino naujus Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato automobilius.

Komisariatas naudosis aštuoniais naujais automobiliais: dviem mikroautobusais „Volkswagen Komb“i, dviem mažais furgonais „Volkswagen Cadd“y, dviem lengvaisiais patruliavimo automobiliais „Škoda Superb Comb“i ir dviem didesnio pravažumo automobiliais „Škoda Yeti“.

Panevėžio apskrities policijos vadovas Egidijus Lapinskas pasidžiaugė, kad nauji automobiliai policininkams padės efektyviau atlikti darbą, linkėjo saugių kelionių ir priminė, kad keliuose visada reikia būti budriems, atsakingiems ir saugoti vieniems kitus.

Kunigas Eugenijus Troickis meldėsi už pareigūnų saugumą, pašventino transporto priemones, o 4 naujų automobilių vairuotojams padovanojo raktų pakabukus su keliautojų globėjo  Šventojo Kristoforo atvaizdu.

Minėtus automobilius vairuos Panevėžio, Rokiškio, Kupiškio ir Biržų rajonų policijos komisariatų pareigūnai.

Panevėžio AVPK inf.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.