Brolių dvikova

2017-04-12 | Kategorija: Susitikimai

Bendram kūriniui susivienijo „Blėkvaris ir „JD brass“. Editos Mikelionienės nuotr.

Broliai Pranas ir Jurgis Dapšauskai juokauja: nuo pat vaikystės nepaliauja kovoti. Šį savaitgalį broliai susirėmė muzikinėje dvikovoje: žiūrovai plojimais balsavo, kurio brolio vadovaujamas pučiamųjų ansamblis surinks daugiau tūbų, tai yra – žiūrovų balsų.

Broliai Dapšauskai – vilniečiai, užaugę penkių vaikų šeimoje. Šeima artistiška ir muzikali. Brolių tėtis Pranas daug metų trombonu grojo Nacionaliniame simfoniniame orkestre. Lietuvos teatro ir muzikos akademiją baigę trys broliai: Pranas, Jurgis ir Tomas. Pranas – trombonininkas, Jurgis groja eufonija, o Tomas šokėjas ir aktorius.

Prieš trejus metus Pranas Dapšauskas „Biržiečių žodžiui“ yra sakęs, jog Biržuose kurti kolektyvo neketina, darbo turi Vilniuje, o ir vadovauti jis nemėgsta. Deja, posakis „niekada nesakyk niekada“ Pranui išsipildė su kaupu. Buvęs Nacionalinio operos ir baleto teatro artistas dabar kartu su biržiete žmona Asta ir sūneliu Jokūbu gyvena Biržuose. Muzikinės veiklos Pranui Dapšauskui apstu ir čia. Kartu su žmona muzikuoja grupėje „Blėkvaris“. Muzikos moko vaikus, vadovauja orkestrams ir yra ypač mylimas savo mokinių.

Brolis Jurgis orkestrams ir ansambliui vadovauja Vilniuje, moko muzikos jaunąją kartą. Vilniuje jis vadovauja ir groja grupėje „JD brass“.

Brolių teiravomės, kaip gimė mintis susikauti muzikinėje dvikovoje? Kažkada Pranas „Biržiečių žodžiui“ buvo užsiminęs, jog mielai biržiečiams surengtų šeimyninį koncertą, apie kovas neužsiminė.

Istorija tokia. Pranas Dapšauskas vadovauja ir pasvaliečių orkestrui. Į Pasvalį pakoncertuoti jis pakvietė brolio Jurgio vadovaujamą orkestrą, kuris šventė jubiliejų. Koncerte grojo ir Prano vadovaujami muzikantai. Grįždamas namo į Biržus Pranas sumąstė: kodėl nesuorganizavus broliškos muzikinės dvikovos?

Šios minties Pranas nepaleido. Praėjusį šeštadienį Kultūros centro salėje turėjo būti karšta: įvairius pučiamuosius instrumentus prieš koncertą mankštino Biržų „Blėkvaris“ ir Vilniaus „JD brass“. Prieš koncertą broliai juokavo: vaikystės kovos peraugo į visai draugiškus pasidalinimus natomis ir muzikinius pasitarimus. Nežadėjo broliai viens kitam kibti į atlapus ir Biržų scenoje. Tačiau slaptų muzikinių ginklų vienas kitam paruošė.

Iš kairės: Asta Lazdauskaitė-Dapšauskienė, Pranas Dapšauskas su mažuoju sūneliu Jokūbu, Jurgis Dapšauskas su žmona Rugile. Editos Mikelionienės nuotr.

Ar brolių kovos nesupykdys šeimos ir giminaičių? Juk broliai juos pastatė į gana nejaukią padėtį: reikia rinktis vieną iš dviejų? Jurgis juokavo: jį į Biržus atlydėjo tik žmona Rugilė, kuri fotografuos koncertą, o Prano palaikymo komanda kur kas gausesnė: visi biržiečiai ir net žmonos Astos mama, žadėjusi gyvai stebėti koncertą.

Broliai Pranas ir Jurgis žiūrovams pasiūlė žaidimo taisykles. Penkiuose muzikiniuose raunduose brolių grupės gros po du kūrinius. Po kiekvieno raundo žiūrovai plojimais išrinks nugalėtoją. Laimės ta grupė, kuri surinks daugiausiai taškų, tai yra juos simbolizuojančių tūbų.

Biržiečiai žiūrovus ruošėsi papirkti ramesne muzika: bliuzu, džiazu ir t. t., o vilniečiai – maršais.

Broliai Pranas ir Jurgis scenoje. Editos Mikelionienės nuotr.

Po kiekvieno turo broliai vis traukė po slaptą muzikinį ginklą. Biržiečiams talkino pianistas Pijus Valotka, aksominiu balsu dainavo solistė Asta Lazdauskaitė-Dapšauskienė. Vilniečiai biržiečius bandė papirkti savais solistais bei populiariais kūriniais.

Tačiau muzikoje ginklai būna taikūs. Jurgio vadovaujami muzikantai grojo Prano aranžuotą kūrinį, kurį Jurgis dedikavo savo broliui. Balsavimas taip pat buvo lygus: viename ture biržiečiai palaikė Prano muzikantus, kitame – Jurgio. Po keturių turų abu broliai turėjo po dvi tūbas. Paskutinis balsavimas buvo lygus: žiūrovai vienodai plojo ir vieniems, ir kitiems muzikantams. Tačiau Jurgis tūbą atidavė biržiečiams ir biržiečiai buvo paskelbti laimėtojais.

Paskutiniam kūriniui susivienijo „Blėkvaris ir „JD brass“. Nugalėjo bendrystė.

 Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.