Vabalninkas – Mažoji Lietuvos kultūros sostinė 2017

2017-04-11 | Kategorija: Tema

Mažoji kultūra – tai judėjimas už kultūringesnį Lietuvos kaimą. Tai judėjimas už tai, kad į kaimą sugrįžtų gyvenimo džiaugsmas, o mūsų nacionalinė kultūra būtų pilnavertė.

Šis judėjimas prasidėjo prieš devynerius metus. Kartu prie renkamų miestų, vertų Lietuvos kultūros sostinės vardo, apsispręsta rinkti mažąsias kultūros sostines. Prie kitų devynių ir mes, Vabalninkas, galime didžiuotis gavę 2017 metų Mažosios Lietuvos kultūros sostinės vardą.

Vabalninko kultūrinis gyvenimas pagyvėjo įkūrus Vabalninko bendruomenę. Projektų ir geranoriškų bendruomenės narių dėka bendradarbiavimas su kultūros darbuotojais, seniūnija, kaimo bendruomenėmis, bendri renginiai įgavo daugiau atspalvių. Kiekvienais metais juose dalyvauja vis daugiau žmonių, įgyvendinamos bendros  idėjos.

Vabalninkas turi daug puikių žmonių, kurie garsina Vabalninką ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Renovavus bendruomenės namų pastatą, jame įrengtos patalpos amatams vystyti ir plėtoti, įrengta tradicinio maisto ruošimo virtuvėlė. Organizuojamos amatininkų, tautodailininkų ir kitų miestelio darbščių ir gabių gyventojų darbų parodos, mezgimo dienos viešumoje, edukaciniai užsiėmimai.

Rekonstruotame Vabalninko kultūros namų pastate taip pat netrūksta veiklos jaunimo šokių kolektyvui (vad. Dalia Baltrušaitienė), folkloriniam ansambliui ‘‘Saulala“ (vad. Petras Matulis), kultūros darbuotojams. Didelę pagalbą organizuojant renginius jaučiame iš Vabalninko mokyklų, muziejaus, bibliotekos, Vabalninko krašto kultūros ir istorijos fondo. Stengiamės, kad mūsų miestelyje atgytų ir gyvuotų kultūrinės tradicijos, kad visi gyventojai pajustų bendruomenių veiklos naudą ir reikalingumą.

Rugsėjo 16–18 dienomis Vilniuje Katedros aikštėje vyko Mažųjų Lietuvos kultūros sostinių prisistatymas. Vykome ir mes, vabalninkiečiai: tautodailininkai, meno kolektyvai. Norėjome pristatyti save ne tik Vilniui, bet ir visai Lietuvai. Lietuvos kultūros ministras Šarūnas Birutis įteikė diplomą, patvirtinant apie šio vardo suteikimą.

Šiais metais Vabalninkas yra paruošęs daug gražių kultūrinių renginių. Keletas renginių jau buvo pristatyta miesto gyventojams ir jo svečiams.

Sausio 13 dieną vyko Popietė skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti „Aš gyva“. Vasario 5 dieną buvo rodomas Publicistinis spektaklis pagal Unės Babickaitės atsiminimus. „Balys Sruoga. Jaunų dienų mozaika“ (Biržų kultūros centro Boriso Dauguviečio teatras, režisierė Vita Vorienė). Vasario 16 dieną buvo organizuotas gražus renginys, skirtas Valstybės atkūrimo 99-osioms metinėms paminėti. Didžiuojamės, jog vienas iš nepriklausomybės akto Signatarų yra vabalninkietis Alfonsas Petrulis. Džiaugėmės sulaukę Latvijos respublikos Vecumniekų vaikų ir jaunimo choro „Via Stella“ ir jo puikių dainų. Lietuvai skyrė dainas Vabalninko kultūros namų folkloro ansamblis „Saulala“.

Vasario 26 dieną vyko teatralizuotas Užgavėnių karnavalas „Čiuž čiužela, vež vežela“. Svečių, dalyvių šventėje netruko. Persirengėlių eisena su atributika ir dainomis žingsniavo aplink Žolinės aikštę.

Žiemą išvyti padėjo Paliūniškio ansamblis „Kaimynai“, Vabalninko kultūros namų ansamblis „Saulala“ ir Kapelytė, vadovaujami Petro Matulio. Kovo 4 dieną į šventę kvietė pavasarinė vabalninkietiška Kaziuko mugė. Mūsų meno mėgėjų koncertinę programą paįvairino svečiai iš Subačiaus – kapela „Ciongas“.

Kovo 11 dieną nuaidėjo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos koncertas „Šokame Lietuvai‘‘. Gražias, įsimintinas koncerto akimirkas dovanojo Vabalninko ir Biržų šokių grupės. Kartu paminėtas Vabalninko jaunimo šokių kolektyvo, kuriam vadovauja Dalia Baltrušaitienė, gražus 25 metų jubiliejus.

Balandžio 1 dieną į Vabalninko kultūros namus visus pakvietė humoro šventė „Prima Aprilis“. Sveiko humoro dozę dovanojo tiek vietiniai, tiek svečių kolektyvai.

Balandžio 23-oji – Vabalninko miesto diena:225 metai kaip Vabalninkui suteiktos miesto teisės. Tai bus ir Vabalninko, kaip mažosios Lietuvos kultūros sostinės, prisistatymas. Šio renginio metu planuojama pakviesti daug svečių, visas 2017 m. mažųjų Lietuvos kultūros sostinių atstovus, daug amatininkų, tautodailininkų, prekybininkų, koncertinę programą kartu su Vabalninko muzikiniais kolektyvais žada dovanoti ir įžymūs Lietuvos atlikėjai. Bus įteikiamas „Lino žiedo“ žymuo Vabalninko vardą garsinančiam kraštiečiui.

Gegužės 6–7 dieną Vabalninką sveikins respublikinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis „Laimingas vaikų juokas‘‘. Tai tradicinis festivalis, kuris pritraukia ne tik daug žiūrovų, bet ir dalyvių iš visos Lietuvos.

Birželio 23 dieną – Joninių gegužinė „Švęskime Jonines laisvai“. Ieškosime paparčio žiedo, koncertuos svečių kolektyvai.

Liepos 6 – Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo, Valstybės diena. Tautinio kostiumo šventė. O liepos 8 dieną vyks Vabalninko seniūnijos sporto šventė. Tai šventė, kuri sujungia ne tik mažą, jauną, bet ir šiaip žmogų, mėgstantį pabendrauti, išmėginti savo jėgas įvairiose tiek sportinėse, tiek pramoginėse rungtyse.

Rugpjūčio 12 dieną startuoja jubiliejinis 25-asis Žolinės krepšinis. Šis renginys kiekvienais metais sutraukia vis daugiau dalyvių, žiūrovų. Į Vabalninką grįžta užsienyje gyvenantys kraštiečiai, kad atstovautų savo miestui sporto šventėje.

Rugpjūčio 15 diena. Žolinės atlaidai. Vyks iškilmingas Vabalninko pirmosios bažnyčios ir parapijos 400-mečio bei dabartinės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios 200-mečio minėjimas.

Rugsėjo 24 diena. Rudens derliaus šventė Vabalninko seniūnijos bendruomenių kiemeliuose. Renginio metu „ausime“ ilgiausią tautišką draugystės juostą.

Spalio 20 diena vyks rajoninė moterų armonikininkių šventė-varžytuvės „Bobų vasara“.

Lapkričio 24 diena – rajoninė muzikos ir dainos šventė „Du – smagu, trys – puiku“. Tradicinė šventė, kurioje dalyvauja mūsų ir kaimyninių rajonų duetai, tercetai, muzikantai.

Gruodžio 21 dieną vyks Mažosios Lietuvos kultūros sostinės Vabalninko seniūnijos bendruomenių baigiamasis padėkos vakaras. Dėkosime visiems Draugams, kurie mus palaikė, suprato, rėmė…

Kviečiame dalyvauti renginiuose. Taip pat būsime dėkingi visiems, kas norės prisidėti ir paremti mūsų renginius. Būkime vieningi ir draugiški. Kartu pasidžiaukime šiuo Vabalninkui suteiktu vardu.

Dalia STRAUTINIENĖ

Vabalninko 2017 metų mažosios kultūros sostinės renginių koordinatorė

„Biržiečių žodis“

Tags: ,

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.