Pakruojo dvare – dvariškos Velykų tradicijos ir margučių marginimo pamokos

2017-04-10 | Kategorija: Kaimynai

Pakruojo dvaro nuotr.

Šv. Velykos ir pasiruošimas joms Pakruojo dvare – visada buvo labai svarbus įvykis. Nuo seno dedama itin daug pastangų ir laiko, kad šios pavasario šventės svarbiausi atributai – margučiai – būtų kuo margesni ir išskirtiniai. Todėl dvaras šiais metais, prieš pat Velykas, balandžio 15 dieną, pasikvietė knygos „Margutis – mažas Šv. Velykų stebuklas“ bendraautorę, kraštietę Janiną Židonytę, kuri papasakos apie Velykų tradicijas ir pamokins vienos seniausių margučių marginimo technikų – skutinėjimo.

Janina Židonytė – iš Klovainių kilusi ir Dotnuvoje gyvenanti habilituota žemės ūkio mokslų daktarė, kuri kiaušinių marginimo menu domisi jau labai seniai ir savo patirtį yra sudėjusi net į knygą. Margučių marginimu, ypač skutinėjimu, raižymu gremžtuku ją sudomino dar močiutė. Šiandien jos raižomi raštai – preciziškai išraityti, smulkūs, primenantys net nėrinius, tačiau juose galima įžvelgti ir senovinių, archaiškų simbolių.

Janina Židonytė. Pakruojo dvaro nuotr.

Marginimo meistrė pamena, kad margučiai ir jų grožis visada buvo svarbu. Dar dvarininkų laikais, valstiečiams buvo liepiama šeimininkams sunešti gražiausius margučius, kuriais buvo puošiamas stalas, dovanojama svečiams.

J.Židonytė savo margučių skutinėjimo, raižymo subtilybėmis, žiniomis apie Velykų tradicijas ir ne tik dalinsis balandžio 15 dieną didžiausiame Lietuvoje Pakruojo dvare. Lankytojai raginami atsinešti ir savų margučių, kuriuos galės išmarginti kartu su meistre.

Pakruojo dvaras – didžiausia Lietuvoje išlikusi dvaro sodyba su 26 pastatų ansambliu. Čia kiekvieną savaitgalį vyksta Gyvojo muziejaus programa, kurioje atkuriamas XIX a. pab. – XX a. pr. dvaro gyvenimas ir lankytojai tampa praeities dvaro gyventojais, iškalbingoje ir kūrybingoje atmosferoje išgyvenantys dvariškus užsiėmimus ir akimirkas.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.