Pasakyk ačiū, kad moki parašyti “ačiū”!

2017-04-09 | Kategorija: Verta žinoti

Šis tekstas tikrai ne apie ex švietimo ministrės klaidą. Priešingai. Vietoj patyčių mes siūlome padėkoti svarbiausiems švietimo mokslo darbuotojams – mokytojams. Kodėl dabar? Nes 2016-ųjų metų lapkritį startavo  naujas atsiliepimų ir renginių projektas skirtas švietimo sistemai gerinti –  svietimogidas.lt. Portalo vienas iš tikslų yra suteikti žmonėms galimybę reikšti savo nuomonę apie ugdymo įstaigas bei mokytojus.

 Kam to reikia? Garsių sportininkų treneriai nėra užmirštami, daug jų net gauna nemažą atlygį už sportininko pasiekimus, o Alma matter, kuri išugdo daug mokslininkų irgi nelieka užmiršta, tad kodėl turėtų būti užmirštami pradinių ir vidurinių mokyklų bei gimnazijų mokytojai? Net jei netapote profesionaliu sportininku vis tiek skatinu pasakyti ačiū kūno kultūros mokytojui, už išugdytą sveiką įprotį – sportuoti, arba informatikos mokytojui, nes nors ir netapote kompiuterių genijumi, bet galbūt atradote savo pašaukimą programuoti. O gal švietimo sistemoje dirba mokytojas, kurio sugebėjimai dirbti su pačiais mažiausias mokiniais Jums kelia abejonių? Tuomet skaityti toliau irgi verta.

 Aš netapau sportininku ar kokios nors srities genijumi, bet mokytojas man tikrai padėjo atrasti savo kelią. Todėl savo istorijos mokytojai noriu ištarti “ačiū” ne tik čia, bet ir švietimogidas.lt portale. Klausydamas bei kalbėdamas per minėtos mokytojos pamokas būtent ir pajaučiau savo aistrą istorijai, o dabar mokinuosi iš geriausių Lietuvos istorijos mokslo meistrų Vilniaus universitete. Taip pat lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai, kuri mane supažindino su literatūros klasikais. Šis “ačiū” man labai svarbus, nes mokykloje daugelio autorių nemėgau, o dabar atrandu juos iš naujo suprasdamas, kaip mokytojui sunku perteikti tokias sudėtingas kai kurių rašytojų mintis.

 Studijuodamas istoriją daug sužinojau apie tokius žmones kaip: Martynas Mažvydas, Vincas Kudirka ar Jonas Biliūnas. Tada man toptelėjo, kad nežinau nei vienos iš šių asmenybių mokytojo, kurie prisidėjo prie jų proto ugdymo. Ne visi mokiniai tampa tokiais talentingais muzikais, kaip V. Kudirka, bet tai tik padaro mokytojo darbą tokį nuoširdų. Pedagogas skiria vienodai jėgų kiekvienam mokiniui neatsižvelgdamas į jo gabumus ar laukdamas iš jo ko nors ateityje. Atsirado dar viena galimybė (tik viena iš daugelio) pasakyti mokytojui “ačiū”, tai svietimogidas.lt.

Todėl svietimogidas.lt kolektyvas kviečia visus Lietuvos tėvelius bei esamus ar buvusius mokinius pareikšti savo nuomonę. Juk gero mokytojo kuriamas gėris neįkainojamas, o Lietuvoje tokių mokytoju gausu.

 Tačiau svietimogidas.lt turi ir kitą funkciją bei tikslą. Neseniai nuvilniję skandalai parodė, kad mokyklose viskas nėra gerai. „Švietimo gidas“ gali būti vienas iš sprendimo būdų, viešumas yra geras ginklas prieš patyčias tiek iš mokinio, tiek iš valstybės, t.y. korupciją. Tad svietimogidas.lt gali prisidėti prie tokių įvykių, kaip Vilniaus Laisvės gimnazijos „revoliucijos“ ar Petro Vileišio progimnazijos patyčių atvejų likvidavimo.

 Be šių dviejų tikslų svietimogidas.lt portale yra gausu kitų funkcijų naudingų tiek mokiniams, tiek tėveliams: renginių kalendorius, būrelių ir kursų tėvams sąrašai, įžvalgūs straipsniai tiek apie auklėjimą, tiek apie edukologiją, galiausiai, istorijos apie įkvepiančius mokytojus.

Taip pat naudodamiesi proga norėtume padėkoti žiniasklaidos atstovams, kurie prisidėjo prie šio projekto viešinimo. Jei norite prisidėti ir Jūs – padėkokite savo mokytojui ar parašykite pagrįstą pastabą apie švietimo įstaigą bei pasiūlykite tą padaryti klasiokui ar kaimynui, kuris augina mokyklinio amžiaus vaikus.

 Nuoširdžiai dėkodamas mokytojams,

 Rokas Markauskas

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.