,,Jautėm privilegiją būti pažįstami su Jumis“

2017-04-09 | Kategorija: Istorija ir žmonės

Vladas ir Irena Garastai. ©selonija

Penktadienio pavakarę Vilniaus biržiečių klubo ,,Krivūlė“ nariai rinkosi, kaip įprasta, į Karininkų ramovę susitikti su legendiniu treneriu Vladu Garastu. Svečius pasitiko Algirdo Ločerio muzika, o laukiantį filmo ekraną puošė pablukusi, bet nuotaikinga biržiečių sportininkų nuotrauka.   Į susitikimą atėjo daug ankstesnių laikų sporto žvaigždžių, nusipelniusių ir  žinomų trenerių  – Povilas Karoblis, Algirdas Maldūnas, Algirdas Šešelgis, Algimantas Šatas, Aleksas Matulevičius, Juras Kaziūnas, Elena Buzelienė, Fausta Bimbienė, Algirdas Vileikis ( taip pat ilgus metus buvęs Vilniaus vykdomojo komiteto pirmininkas) ir daug kitų garbių svečių, kurie susirinko dar kartą paminėti kolegos, bendraminčio, žemiečio jubiliejų – šių metų vasario 8 dieną  geriausiam visų laikų Lietuvos krepšinio treneriui, fantastiniam sporto pedagogui  Vladui  Garastui suėjo 85 metai.

Trenerių žvaigždynas. ©selonija

Salė šiltais plojimais pasitiko Vladą ir Ireną Garastus. ,,Jautėm privilegiją būti pažįstami su Jumis, mūsų kartos žemiečiu,“ – sveikindamas sakė ,,Krivūlės“ prezidentas Arvydas Kregždė, pasakydamas turbūt daugumos į susitikimą atėjusių nuotaiką.

Susitikimo metu įvyko ir filmo ,,Vladas Garastas. Komandos tėvas“ premjera, trečioji, anot A.Kregždės. Vasario mėnesį, vieni pirmųjų Lietuvoje,  filmą galėjo pažiūrėti ir biržiečiai.

Belaukiant filmo. ©selonija

 

Po filmo peržiūros Vladas Garastas sakė:

„Noriu padėkot, kad atėjot. Man asmeniškai keista, kad tiek daug čia jūsų susirinko – ko čia ateiti?  Viskas kaip ir aišku: kažkada kažkas buvo, kažkas vyko, nebent tiek, kad esam visi nuo Biržų krašto, kažkas mus riša, bendra jaunystė. Aišku, daug ką būtų galima pasakyt, sugalvot, bet viską jūs matėt, atrodo, labai paprasta viskas. Gal gerai man baigėsi, kaip treneriui, bet iš tikrųjų ši vieta panaši į elektros kėdę. Nes nežinai, kada kas tau gali ką pasakyti, nuspirt ir panašiai.  Pats tas darbas gal ir pusė bėdos, bet baisiausias dalykas – kas tave supa aplinkoj.  Čia ką pasakiau [filme] dėl to išmetimo ar papirkimo tai buvo tik lengvas vėjo dvelkimas. Buvo daug baisesnių dalykų. Kas galbūt vyrauja? Pavydas. Jis gniuždo kai kuriuos žmones, gadina ir jų sveikatą, ir kenkia kitiems.  Aš žinau, kas buvo šaltinis, kas tai darė, kas tuo užsiiminėjo. Aš nesuprantu, kodėl šito reikia. Reikia gerbti vieni kitus, mylėt. Nes tas mūsų gyvenimas yra nepaprastai trumpas. Man 85 metai, ir aš nepajutau, kaip tie metai praėjo. Gyvenimas yra akimirka. Taip, tikrai taip galima pavadinti – akimirka. Tik neseniai, atrodo, sveikino mane kai aštuoniasdešimt metų suėjo, o dabar – 85. Man patiko vieno aktoriaus pasakojimas. Sako, kai buvau vaikas, iš ryto atsikeli ir lauki vakaro, kada gi jis ateis. O dabar atsikeli ir vakare žiūri – nauji metai. Jau dabar šių metų balandis beveik įpusėjo. Va čia sėdi mano klasės draugas Algis. Mes baigėm mokyklą 1952 metais.  Kasmet vis susitikdavom. Kiek čia šiemet išeina – 65? Aš atsimenu, kai dirbau dar Biržuose, išgirdau, kad atvyko susitikti klasė, kuri baigė mokyklą prieš 40 metų. Galvoju – o Dieve, kaip seniai jie baigė!  O man štai 65 [nuo mokyklos baigimo]. Skambina čia vienas kitas, sako reikia susitikti. Pagalvoju – su kuo čia reiks susitikti? Gyvenimas taip eina, kad nenoriu net kalbėt ta liūdna tema.

Dar kartą dėkoju, kad atėjot, kad pasveikinot. Aš susitikimuose vis sakydavau – linkiu jums sulaukti mano metų, bet žiūriu, kad čia yra nemažai tokių, kurie galėtų man palinkėti, kad aš sulaukčiau jų metų. Bet dauguma visgi čia jaunesni, tad linkėjimas tiks.

Aš žiūriu į gyvenimą į optimistiškai, perskaičiau kažkur tokią mintį, kad senatvė yra mūsų mintyse, kai pradedi dejuot, kaip čia viskas blogai. Tai ir sakau – viskas čia gerai. Ir ko čia jums palinkėt? Sulaukt sekančio jubiliejaus,” – optimistiškai užbaigė kalbą legendinis treneris.

Arvydas Kregždė ir Vladas Garastas. ©selonija

Vladą Garastą sveikino kolegos, jaunystės draugai, o Arvydas Kregždė prie visų sveikinimų tradiciškai apjuosė jubiliatą tautine juosta, kurioje išausti žodžiai: ,,Mūsų Vladui Garastui –  85″ ir pabrėžė, kad svarbiausias žodis čia – mūsų. Biržiečių. 

selonija.lt

Tags: , , ,

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.