Broniaus Petrausko testamento valia

2017-04-07 | Kategorija: Istorija ir žmonės

Broniaus Petrausko portretas. Editos Mikelionienės nuotr.

Praėjusių metų pabaigoje į Amžino poilsio vietą palydėjome Biržų krašto šviesuolį, visuomenininką, lenkų kultūros puoselėtoją, Klausučių kaimo gyventoją Bronių Petrauską. Savo testamente Bronius Petrauskas nurodė, jog paveikslų, knygų, baldų bei kitų daiktų kolekciją palieka „Sėlos“ muziejui, kitaip tariant – visiems savo kraštiečiams. Dalį palikimo biržiečiai galės išvysti šiandien atidaromoje parodoje Pilies menėje.

Bronius Petrauskas buvo dažnas muziejaus svečias. Testamentu palikta kolekcija – ne pirmoji jo dovana muziejui. Prieš kelerius metus Bronius Petrauskas dovanojo kompozitoriaus Juozo Naujalio baldus: du fotelius ir kortų stalelį. Šiuo metu baldai yra paskolinti Juozo Naujalio muziejui.

Editos Mikelionienės nuotr.

B.Petrauskas „Sėlos“ muziejui dovanojo lenkų dailininko Arturo Grotgerio paveikslo „Mūšio lauke 1863 m.“ kopiją, nutapytą dailininkės T. Macaitytės, bei tos pačios autorės paveikslo kopiją iš ciklo „Voina“. Taip pat enciklopedinius leidinius lenkų kalba iš savo bibliotekos bei kelias knygas iš dvarininkų Komorovskių dvaro bibliotekos, nuotraukų. Itin vertinga dovana – ringrafo pavidalo ženklelis: internuoto Lenkijos kariuomenės kapeliono dovana 1939 m. Biržuose jį globojusiems lenkų kilmės biržiečiams, Broniaus Petrausko tėvams Vaclovui ir Michalinai.

Mecenatė buvo ir Broniaus Petrausko teta, tėvo sesuo Telkė. 1910 metais ji Šv. Jono Krikštytojo bažnyčiai dovanojo vilniečio juvelyro sukurtą monstranciją.

Bronius Petrauskas po mirties norėjo savo knygas, paveikslus, baldus palikti muziejui. Tuo jis rūpinosi dar būdamas gyvas. 2008 metais buvo surašytas testamentas. Testamento vykdytojui buvo nurodytas daiktų sąrašas, po jo mirties atiteksiantis muziejui. Kadangi „Sėlos“ muziejaus įstatuose nebuvo įrašyta, jog muziejus gali priimti daiktus, paliktus testamentu, dėl šio fakto teko kreiptis į rajono Tarybą. Ji leido muziejui priimti B. Petrausko palikimą.

Muziejininkė Jadvyga Kriščiūnienė rūpinasi parodos eksponavimu. Editos Mikelionienės nuotr.

Šią savaitę iš B. Petrausko namų į muziejų atvežti tie daiktai, kurie bus eksponuojami parodoje. Tai – didelė paveikslų kopijų kolekcija.Petrauskas muziejui paliko apie 20 žinomų paveikslų kopijų, kurias atliko dailininkai V. Laisonas, V. Jažauskas, T. Macaitytė bei kelis paveikslų originalus, 10 plakatų rėmuose, 9 įrėmintas fotografijas. Muziejui atiteko didelė B. Petrausko biblioteka: knygos – lietuvių, latvių, lenkų, rusų, vokiečių kalbomis, bei vinilinių plokštelių kolekcija.

Muziejaus darbininkai į muziejų gabeno paveikslus. Editos Mikelionienės nuotr.

Baldų kolekcija taip pat turtinga ir ypatinga. Žinoma, kuriais metais baldas pagamintas, nurodyta, koks baldžius jį gamino arba kam anksčiau baldas priklausė. Muziejui B. Petrauskas paliko ir daug kitų daiktų: indų, suvenyrų, medalių, skulptūrų, žvakidę, šviestuvų ir t. t. Bene kiekvienas daiktas turi savo istoriją. Pavyzdžiui, žvakidę B. Petrauskui dovanojo Tėvas Stanislovas. Adomo Mickevičiaus skulptūrinis biustas į B. Petrausko namus atkeliavo iš Kauno respublikinės bibliotekos.

Apžiūrėti dalį muziejui dovanotų paveikslų iš Broniaus Petrausko kolekcijos galima jau šiandien.

Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.