Rajono politikai sutarė ne dėl visko

2017-04-04 | Kategorija: Tema

Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos frakcija palieka posėdžių salę. Editos Mikelionienės nuotr.

Praėjusią savaitę į 27-ąjį rajono Tarybos posėdį rinkosi politikai. Didžiausią dėmesį jie skyrė šių dienų aktualijai – rajono švietimo įstaigų tinklo reformai, Savivaldybės administracijos direktoriaus metų veiklos ataskaitai, urėdo Romano Gaudiešiaus informacijai dėl siūlomos valstybinių miškų reformos. Politikų palaikymo nesulaukė nei rajono valdžios brukama mokyklų tinklo reforma, nei socialdemokratų prašymas balsavimu palaikyti Biržų miškų urėdijos poziciją dėl valstybinių miškų reformos.

Aistros dėl švietimo

Rajono Tarybos posėdyje dalyvavo 22 rajono Tarybos nariai (nedalyvavo R. Čigienė, A. Sindriūnė ir A. Butėnas). Posėdžio pradžioje Valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos vardu Stasė Eitavičienė paprašė klausimo dėl mokyklų tinklo pertvarkos plano nesvarstyti, nes politikai komitetuose šiam sprendimo projektui nepritarė. Tačiau meras Valdemaras Valkiūnas į kalbas nesileido. Jis sakė, kad rajono Tarybos nariai pageidavo pirmiausia išklausyti ugdymo įstaigų vadovų ataskaitas, o po to svarstyti sprendimo projektą dėl mokyklų tinklo. Už tokį variantą balsavo 13, susilaikė 1, nebalsavo 8 rajono Tarybos nariai. Po balsavimo meras pareiškė, kad balsavimo dėl S. Eitavičienės pasiūlymo nebus.

2016 m. veiklos ataskaitas rajono Tarybos nariams pristatė Nemunėlio Radviliškio, „Aušros“, Medeikių, Kratiškių, „Atžalyno“, Kaštonų pagrindinių mokyklų, Germaniškio mokyklos-daugiafunkcio centro, lopšelių-darželių „Drugelis“, „Ąžuoliukas“, „Genys“ vadovai. Kai kurie politikai juos kamantinėjo ir kritikavo, nors patys švietimo sistemoje klaidžiojo kaip gūdžiame miške.

Nekvalifikuotas ginčas

Tarybos narys A. Vaitkevičius pasigyrė, jog prieš posėdį nemažai padirbėjo prie ugdymo kokybės medžiagos. Politiko nuomone, ugdymo kokybės lentelės rodo, jog esame atsilikę nuo šalies vidurkio, ypač matematikos srityje. Politikas skrupulingai naršė po lenteles reikalaudamas mokyklų vadovų pasiaiškinti dėl balų, testų bei kitų specifinių darbo dalykų keldamas aplinkinių pasipiktinimo šurmulį. Kai kurie mokyklų vadovai nelabai suprato politiko pateiktų klausimų, o „Aušros“ pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotoja Vaidutė Slavinskienė patikslino politiką, nes jis nežinojo, kad „Saulės“ gimnazijoje nesimoko šeštokai ir pan. Neapsikentęs Tarybos narys Petras Narkevičius prašė mero stabdyti nekvalifikuotus ginčus. O vicemerė I. Varzienė sakė, jog gilintis į ugdymo kokybę rajono Tarybos posėdis – ne vieta, diskutuoti reikėtų Švietimo, kultūros ir sporto komitete ar su švietimo specialistais. Tuo papiktino A. Vaitkevičių.

Mokyklų vadovų teiravosi apie svajones ir gyvybingumą

Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos direktorei Editai Timukienei klausimą pateikė Stasė Eitavičienė. Viename komiteto posėdyje meras S. Eitavičienės paklausė, kaip, jos nuomone, derėtų gelbėti šią mokyklą. Meras šio teiginio gynėsi, o E. Timukienė atsakė, jog Nemunėlio Radviliškio mokyklos gelbėti nereikia, nes niekas neskęsta. E. Timukienė sakė, jog mokykla jau trylika metų turi skyrių – vaikų darželį, tad ir Medeikių prijungimas prie mokyklos jų negąsdina.

Meras mokyklų vadovams pateikė, pavyzdžiui, tokių klausimų. „Aušros“ pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotojos V. Slavinskienės klausė, kokia jos svajonė, „Atžalyno“ mokyklos direktorius V. Butkevičius merui turėjo aiškinti, kaip kels mokyklos gyvybingumą ir pan.

Nepatiko mokyklos svečiai

Rimtų pasvarstymų buvo vertas Medeikių pagrindinės mokyklos direktorės L. Klemkienės pasisakymas. Jei Medeikių mokykla būtų prijungta prie Nemunėlio Radviliškio mokyklos, iškiltų pavojus Medeikių pagrindinėje mokykloje besimokantiems vaikų namų vaikams, kurie pripratę prie savo mokyklos ir mokytojų. Sužinoję apie tai, jog jiems gali tekti keisti mokyklą, vaikai prašo mokytojų juos pasiimti. Anot direktorės, šioje mokykloje mokosi 26 mokiniai su specialiaisiais poreikiais, 2 – pagal individualią programą. Vaikų namų vaikai gyvenime yra tiek nukentėję, jog kiekvienas jų laimėjimas – žingsnelis į priekį ir didelis džiaugsmas mokyklos bendruomenei. Direktorė sakė, jog mokykla dalyvauja Andriaus Tapino projekte, pagal kurį mokykloje lankėsi žurnalistas Dainius Radzevičius, kitą savaitę į mokyklą atvyksta laidų vedėjai Indrė ir Jogaila Morkūnai. Susitikimai mokiniams daro didelį įspūdį.

Tačiau meras svarbiausio neišgirdo. Jam parūpo, ar direktorė minėtų žinomų žmonių viešnagę mokykloje suderino su Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėju.

Mokyklų vadovai neslėpė, jog yra bėdų dėl mokymosi rezultatų, vardino to priežastis. Daugelis teigė, jog geriausi mokiniai vyresnėse klasėse išeina mokytis į gimnaziją, tad ir rezultatai krenta. Minėjo tai, jog mokiniams trūksta motyvacijos ir pan. Tarybos nariui D. Jakubėnui atrodė, jog geriausia ugdymo priemonė blogus mokinius palikti antriems metams kartoti kurso. Profesionalams pedagogams taip neatrodė.

Kam balsuoti už žalingą projektą?

Išklausę ataskaitų, politikai ėmėsi ugdymo įstaigų tinklo pertvarkos plano. Nuo šio klausimo svarstymo nusišalino Tarybos nariai A. Garšvaitė, A. Anskinas bei I. Varzienė. Salėje liko 19 politikų.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas R. Jocius, pristatydamas sprendimo projektą, švelnino toną. Neva, tai tik pasiūlymas planui.

S.Eitavičienė kritikavo R. Jocių už tai, jog šis neišanalizavo ugdymo kokybės mokyklose. D. Jakubėnas kėlė klausimą, kodėl likviduojama Jaunimo mokykla, kodėl nesvarstyta padaryti mokyklą kurios nors mokyklos skyriumi?

Meras V. Valkiūnas pareiškė, jog Jaunimo mokyklos mokinius priims Technologijų ir verslo mokymo centras. R. Jocius patvirtino, jog diskusija su centru pradėta. T. Četvergas teiravosi, kas bus su Europos Sąjungos struktūrinių fondų pinigais, skirtais Jaunimo mokyklai. R. Jocius tikino, jog pinigų grąžinti nereikės. D. Drevinskas siūlė neskubėti ir mokyklų pertvarkos klausimo šiame posėdyje nesvarstyti. S. Eitavičienė klausė, ar paskaičiuoti mokinių pavėžėjimo kaštai, ar pamąstyta apie mokinių sveikatą.

T.Četvergas stebėjosi: mokyklų tinklo pertvarka numatyta iki 2020 metų, tad kodėl Tarybos nariai turi šias nesąmones diskutuoti, jei kasmet galima svarstyti kiekvienos mokyklos likimą atskirai? K. Armonas sakė, jog rajone viešėjusi švietimo ir mokslo ministrė taip pat ragino neskubėti, viską apsvarstyti. Meras pareiškė, jog ministrės viešnagė buvo tik pažintinė. P. Narkevičius pritarė T. Četvergui: kodėl politikai turi kelti rankas už žalingą projektą, kuris numato pertvarką iki 2020 metų?

Vaikus verčiame eurais?

Politikai norėjo išgirsti Jaunimo mokyklos direktoriaus Andriaus Tauros poziciją. Į posėdį taip pat atvyko šios mokyklos mokytoja Julita Gabriūnė bei mokinio mama Jolanta Cirtautienė.

A.Taura kaltino R. Jocių, jog jis net nežino, kad mokiniai ir dabar integruojami į Technologijų ir verslo mokymo centrą, nes iš 16 pernai Jaunimo mokyklą baigusių dešimtokų 15 mokosi šiame centre. A. Taura baisėjosi: nieko nebus, jei vaikai bus verčiami į eurus. J. Gabriūnė kalbėjo, jog mieste informacija apie mokyklos pertvarką plinta sugedusio telefonu principu, tai nemotyvuoja kolektyvo, kyla nepasitenkinimas. Mokytoja kalbėjo, jog mokykloje iš 33 mokinių 8 yra iš socialinės rizikos šeimų, 5 – Probacinės tarnybos įskaitoje, 17 turi spec. ugdymo poreikių. Jiems reikia nuolatinio dėmesio, nes jie turi emocinių, elgesio sutrikimų. Jie nenori grįžti į mokyklas, iš kurių buvo nukreipti į Jaunimo mokyklą. Jie trukdys dirbti mokytojams, mokiniams ir pan. Tėvų atstovė J. Cirtautienė sakė, jog vaikai Jaunimo mokykloje prisitaikė, o valdžią nepaiso tėvų norų ir t. t.

Savo nuomonę dėl mokyklų tinklo pertvarkos išsakė ir Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinės mokyklos direktorius A. Viduolis. Jis reikalavo, jog Pačeriaukštės mokykla iš pertvarkos plano būtų išbraukta. Meras tai pavadino ambicijomis.

Balsavimas

Atėjus balsavimo laikui, Valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija pareiškė, jog šiame farse nedalyvaus ir išėjo iš salės. Už mokyklų tinklo pertvarkos planą pasisakė tik 8 rajono Tarybos nariai. Kol kas mokyklų bendruomenes politikai išgirdo.

Laukia kadencijos pabaigos?

Rajono Tarybos nariai kritikavo Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2016 metų veiklos ataskaitą, kurios apimtis labiau panaši į knygą. Kai kurie Tarybos nariai priekaištavo, jog ataskaita primena skaičių kratinį, o ne veiklos analizę.

S.Griciūnienė domėjosi Pačeriaukštės ir Nausėdžių kultūros namų renovacijos projektų likimu. Direktorius R. Pauža informavo, jog tyrimas baigtas, byla, kurioje kaltinamaisiais įvardijami rangovai ir prižiūrėtojai, perduota teismui.

K.Armonas domėjosi, kokia nauda iš to, jog Sporto mokykla buvo reorganizuota į Kūno kultūros ir sporto centrą. Direktorius sakė, jog šiam klausimui nepasiruošė, todėl atsakys vėliau.

D.Drevinskas domėjosi Sveikatingumo ir sporto komplekso likimu, jei šiems metams jam neskirtos lėšos. R. Pauža atsakė, jog projektas bus teikiamas ir tikimasi pinigų kitais metais.

S.Eitavičienei kilo klausimas dėl smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo. 2016 metais jam skirta 5000 eurų, bet pusė panaudota Turizmo klasteriui. R. Pauža pakomentavo, jog dėl šių pinigų verslininkai turi kreiptis patys.

K.Armonas norėjo sužinoti, kurios Savivaldybės įmonės dirba pelningai, o kurios – nuostolingai. Kadangi Savivaldybė dividendų negauna, vadinasi, įmonės dirba nepelningai.

S.Eitavičienė domėjosi, kodėl ataskaitoje nenagrinėjama Legailių globos namų veikla. Gal bijoma, kad tai pagadins patosinį ataskaitos efektą? R. Pauža kalbėjo, jog meras direktoriui skyrė nuobaudą, Socialinės paramos skyrius nuolat kuruoja Legailių globos namų veiklą.

D.Drevinskas priekaištavo dėl išlaidų Savivaldybės administracijos veiklai. R. Pauža pateikė skaičius: iš numatytos 82000 eurų sumos panaudota 25000 eurų. Tarybos narys direktoriui priekaištavo už tai, kad buvo panaikinta, kaip neefektingai dirbanti, jo vadovaujama grupė šilumos kainoms mažinti. R. Pauža sakė, jog sutartis su šilumos tiekėjais sudaryta taip, jog nėra saugiklių jai nutraukti. Rajono valdžia šiuo klausimu bendravo su Alytaus meru V. Grigaravičiumi, kurie šilumos tiekėjus padavė į teismą ir laimėjo. Tačiau šilumos tiekėjai padarė pažeidimus, kuriais pasinaudoti Savivaldybė. Biržuose kalbas apie šilumos kainos mažinimą R. Pauža vadino populistiniu eskalavimu.

Rajono Tarybos nariai teiravosi R. Paužos, už ką atsakingas jo pavaduotojas A. Mukas, domėjosi, kiek žmonių per praėjusius metus kreipėsi su skundais ir prašė paslaugų. R. Pauža sakė, jog skundų ir prašymų buvo 400.

P.Narkevičius domėjosi, kaip kitą sezoną bus šildomas Vabalninkas bei kada bus pradėta kalba apie vakarinį Vabalninko aplinkkelį. Anot R. Paužos, rengiamas koncesijos sąlygos, po to bus skelbiamas konkursas. O aplinkkelis bus pradėtas statyti tuomet, kai bus pinigų.

S.Eitavičienė prašė direktoriaus įvertinti Administracijos reformos naudą. R. Pauža kalbėjo, jog pasikeitė pusės skyrių vedėjai, pasikeitė ir mąstymas. Permainos įnešė gerų vėjų.

V.Valkiūnas direktoriaus klausė, ar rajono Tarybos nariai jam pateikia kūrybinių idėjų, ar klausinėja apie tai, kas vyksta Savivaldybėje? Anot direktoriaus, su Tarybos nariais jis randa bendrą kalbą, sulaukia klausimų, bet originalių idėjų nepasiūlo. S. Eitavičienė atkirto, jog nereikia rajono Tarybos narių ignoruoti, o sudaryti sąlygas dalyvauti veikloje.

Atsakydamas į vieną klausimą R. Pauža pusiau rimtai prasitarė, jog laukia kadencijos pabaigos.

Prieš direktoriaus ataskaitą pasisakė S. Eitavičienė, kuriai pritrūko analizės, D. Drevinskas, už tai, kad jaučiasi ignoruojamas, A. Vaitkevičius – už tai, kad ataskaita tik skaičių kratinys. V. Trečiokas ataskaitai pritarė, nes daug pasistūmėta projektų rengime, reformuota Savivaldybės administracija, apšviestos gyvenvietės, I. Varzienė – už tai, kad administracija užtikrino net 200 funkcijų vykdymą, pasikeitė administravimo kultūra, direktoriui pavyko sutelkti komandą, A. Garšvaitė – nes padaugėjo socialinių būstų ir administracija dirbo gerai.

Iš 21 Tarybos nario, už balsavo 15, prieš – 2, susilaikė – 3, nebalsavo –1.

Socialdemokratų nepalaikė

Posėdžio pabaigoje į rajono Tarybos narius kreipėsi Socialdemokratų frakcijos vadovė Audronė Garšvaitė. Socialdemokratų frakcija nepritaria siūlomai valstybinių miškų valdymo reformai steigiant centralizuotą įmonę, todėl siūlo optimizuojant išsaugoti miškų urėdijų savarankiškumą ir juridinį statusą, taip pat pritaria urėdijų konsolidavimui: mažesnes urėdijas prijungiant prie ekonomiškai stipresnių, paliekant savarankišką valstybės įmonės statusą. Socialdemokratai prašė išklausyti Biržų miškų urėdijos urėdą R. Gaudiešių ir balsuojant pritarti Marijampolės regiono plėtros tarybos kreipimesi išsakytai pozicijai, kuriai pritaria Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacija, taip pat Biržų miškų urėdija. Biržų rajono Tarybos pritarimas minėtai pozicijai bus išsiųstas Prezidentei, Seimui ir Vyriausybei.

R.Gaudiešius ilgai dėstė argumentus, jog reforma paliks bene 300 rajono gyventojų be darbo, apie reformos neefektyvumą, apie tai, jog po reformos mažės miškininkų atlyginimai, jog korupcijai klestėti vienoje įmonėje yra kur kas palankesnės sąlygos, neigė kaltinimus miškininkams dėl neskaidrumo ir pan. Jis kaltino valstiečius reformos inicijavimu. Tačiau visų Tarybos narių palaikymas, kokios jie partijos bebūtų, miškininkams, anot urėdo, labai svarbus.

A.Vaitkevičius kaltino miškininkus už tai, kad jie užriša maišus ant draudžiamų ženklų ir važiuoja miškavežiais niokodami keliukus. R. Gaudiešius kaltinimą neigė. Anot urėdo, jei reikia važiuoti po ženklu, tariasi su seniūnais, su kuriais atsiskaito kitais būdais. Urėdas pabrėžė, jog, jei tariesi, su visais gali susitarti. Šis dviprasmiškų minčių sukėlęs pasakymas prajuokino politikus.

Su rajono Tarybos nariais R. Gaudiešiui susitarti nepavyko. Už balsavo 10, prieš 4, susilaikė 4, nebalsavo 3 rajono Tarybos nariai.

Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

 

14 komentarų to “Rajono politikai sutarė ne dėl visko”

 1. bitė parašė:

  Jau net administracijos direktorius neatlaikė, o kiek žmonių per du metus išdraskė Valkiūnas. Gėda jo pakalikams, tikriausiai nebežino prie ko gretintis.

 2. NeJuokai parašė:

  Savivaldybėje bręsta krizė. Valkiūnas nusibodo seniai visiems, nors kiek mąstantiems, biržiečiams. Pirma nudžiūvo dešinioji ranka – AD. Kas meras be AD – tik juokdarys. Kas bus, jei vicemerė pasitrauks į opoziciją? Naujo AD taryba gali nepatvirtinti (o ir ar atsiras protingas žmogus norintis dirbti su Valkiūnu?). Po 2 mėn. gali būti įvestas tiesioginis valdymas, skelbiami nauji mero rinkimai, Varzienė kandidatuoja, ir gal būt laimi, pakviečia Paužą užimti AD pareigas ir ratas sukasi toliau. Kauniečiai su Šustausku susitvarkė per 5,5 mėn. Biržiečiai daug kantresni, gal dėl to, kad esame per 200 km arčiau estų ir mąstome 4 kartus lėčiau? Prognozuokime daugiau galimų scenarijų.

  • tiksliai parašė:

   "pakviečia Paužą užimti AD pareigas ir ratas sukasi toliau"
   Tiksliai. Ir toliau "įsisavinami" pinigėliai visokiom studijom, ledo arenų projektam ir panašiai.
   Pauža tai puikiai išmano.

  • Nu nu parašė:

   Vienintelis scenarijus: amžiną atilsį Biržų miestui ir rajonui.

 3. bitė parašė:

  Nu va, Varzai nuplauks komplekso statybos, o taip tikėjosi. Aplamai dabartinės valdžios toks protavimo lygis, kad jie nesupras net kai juos atleis. Eis į darbą ir galvos, kad dar dirba 🙂

 4. ,,, parašė:

  Kažkaip labai greitai administracijos direktorius sulaukė kadencijos pabaigos. Net keista. Įdomu kas čia rezgama, kokie tikslai kai kurių asmenų.

  • Onutė parašė:

   Na…matyt,baigėsi pinigėliai skirti "įdėjų dirbtuvėms"…ko čia daugiau besėdėti,be to,matosi,kad sporto sveikatingumo komplekso statyboms jokių prošvaisčių..tegu visos malkos merui…

   • patriotas parašė:

    pauža su Varziene nori Valkiūną prispausti, beje, su Martinkėnienės pagalba. Jaunoji padėjėja viską mato ir, skirtingai negu danutė, mero apie pirštą nevynioja. Dabar svarbu, kad valstiečiai pykdami ant Valkiūno malkų nepriskaldytų.

  • laura parašė:

   zmona svarbu idarbino, o laivas tegu skesta ir be jo, issigando – darbo rezultatu tai ner

 5. atsakomybė parašė:

  Grožis skonio reikalas, man tai jis baisus. O darbas ne vilkas, į mišką nepabėgs. Negražu taip įžuliai tinginiauti.

 6. Onutė parašė:

  Ko norit iš Muko? Kas,kad nieko nedirba,bet…gražus,niekam netrukdo,valdžiai visur pritaria-ko dar norėti? Tokie ir turi būti valdžioje…

  • Juokai parašė:

   Visi juokiatės iš Muko, o va dabar pavaduoja administracijos direktorių, gal greitai bus patvirtintas šiai pareigybei.

   • elfas parašė:

    Ot čia tai vyras. Išdurs Paužą, pasiims pavaduotoja antrą Pladytę ir bus jums švietimo reforma be pasipriešinimo. Nesėdės švietimiečiai po stalais špygas laikydami.

 7. atsakomybė parašė:

  Reikia pareikalauti atsakomybės iš Muko dėl nuostolingos įmonių veiklos. Jis net nesiruošia nubusti ir ką nors pradėti daryti. Rado Biržuos net už save kvailesnių į vadovų postus, galvoja kad ramiai prakimarins iki kadencijos pabaigos, arba tepradeda dirbti arba reikia vyti lauk.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.