Profesionalių senojo šokio atlikėjų iš Prancūzijos koncertas Biržų pilyje

2017-04-03 | Kategorija: Renginiai

Balandžio 9 d. (sekmadienį) 16 val. Valdovų rūmų projekto “Istorinis šokis Lietuvos dvaruose” renginys Biržų pilyje, Bibliotekos salėje: doc. dr. Helmuto Šabasevičiaus paskaita „Šokis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dvarų teatruose“ ir senosios muzikos ir istorinio šokio profesionalų ansamblio iš Prancūzijos „Cie Fantaisies Baroques“ istorinio šokio pamoka bei teatralizuotas koncertas.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.