Mokyklų pertvarka suskaldė politikus

2017-04-02 | Kategorija: Tema

Šią savaitę posėdžiavo rajono Tarybos komitetai, ketvirtadienį – rajono Taryba. Vienas iš aktualiausių svarstomų klausimų buvo mokyklų tinklo reforma, kuriai priešinosi ne vienos rajono mokyklos bendruomenė. Šis klausimas supriešino ir rajono politikus.

Ypač aktyviai už mokyklos išlikimą pasisakė Pačeriaukštės Petro Poškaus mokyklos tėvai ir mokytojai. Kitokį reformos planą pasiūlė Jaunimo mokyklos bendruomenė. Klasių jungimui, kuriose mokytųsi daugiau kaip 30 mokinių, priešinosi „Aušros“, „Atžalyno“ mokyklų mokinių tėvai ir mokytojai bei mokyklų vadovai. Atrodo, jog rajono politikai švietimo įstaigų balsą išgirdo.

Investicijų, verslo, turizmo vystymo, ekonomikos ir biudžeto komitetas, kuriam vadovauja A. Vaitkevičius, sprendimo projektui nepritarė: trys komiteto nariai balsavo prieš, vienas neišreiškė nuomonės, o trys nuo balsavimo nusišalino dėl galimo interesų konflikto: I. Varzienės vyras bei S. Štrėmo žmona dirba mokykloje, mokytoja dirba A. Garšvaitė.

Socialinių reikalų, sveikatos apsaugos ir teisėtvarkos komitetas, vadovaujamas A. Rinkūno, taip pat nepritarė sprendimo projektui. Iš penkių komiteto narių posėdyje dalyvavo keturi. Trys pasisakė prieš sprendimo projektą, o vienas balsuodamas susilaikė.

Švietimo, kultūros ir sporto komitetas, vadovaujamas A. Anskino, kuris vadovauja ir Švietimo tinko pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano rengimo darbo grupei, t. y. žmonėms, kurie ir pasiūlė kaip reformuoti ugdymo įstaigas, nusprendė klausimą dėl pertvarkos atidėti. Iš šešių komiteto narių posėdyje dalyvavo penki: keturi balsavo už tai, kad sprendimo projektas būtų atidėtas, vienas susilaikė.

Teritorijų vystymo, aplinkos apsaugos, miesto ūkio ir kaimo reikalų komitetas, kurio vadovas D. Drevinskas, taip pat balsavo už tai, kad sprendimo projektas būtų atidėtas. Iš šešių komiteto narių posėdyje dalyvavo penki. Už sprendimo projekto atidėjimą balsavo trys, susilaikė du komiteto nariai. Šio komiteto nariai pageidavo pirmiausia rajono Tarybos posėdyje išklausyti ugdymo įstaigų vadovų veiklos ataskaitas, o tik po to apsispręsti.

Nors sprendimo projektas sulaukė ne tik mokyklų bendruomenių, bet ir politikų didelio pasipriešinimo, sprendimo projekto teikėjas Administracijos direktorius R. Pauža nusprendė sprendimo projekto neatsiimti ir teikti svarstyti rajono Tarybos posėdyje.

Ketvirtadienį įvyko rajono Savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 22 nariai iš 25. Visi 5 Valstiečių frakcijos nariai balsavime nedalyvavo, paaiškinę, kad tokiame farse nedalyvaus. Dėl galimo privačių ir viešų interesų konflikto balsavime nedalyvavo dar trys politikai: I. Varzienė, A. Garšvaitė ir A. Anskinas. Likusieji 14 balsavo taip: 8 buvo už mokyklų tinklo pertvarkos projektą, 4 – prieš, 2 susilaikė. Sprendimas dėl mokyklų tinklo pertvarkos nepriimtas

 

Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

5 komentarų to “Mokyklų pertvarka suskaldė politikus”

 1. ??? parašė:

  Ar komentarų ir nuomonių cenzūra atsirado dėl nurodymų iš savivaldybės ar patys sugalvojote?

 2. patriotas parašė:

  Reikalą metus "rišo" du konservatoriai – "šviesus protas" vicemerė Varzienė ir Anskinas. Pasirodo silpni jų momenėliai rimtesnius dalykus išspręsti.

  • tiesa parašė:

   Tai kad Varzienė dabar klonavimo etape. Mitrochiną klonavo į Varzą, kuris laukia spa statybų, Pladytei klonas irgi jau numatytas laukia tik progos, slando gandai, kad darbins draugytės vyrą. Kai nebeturės pareigų parankiniams vadovaus iš savo virtuvės.

 3. ... parašė:

  Ką reiškia "suskaldė"? Gal kaip tik geriau, kai yra skirtingų nuomonių, negu kada politikai vieningai kaip buldozeris viską griauna…Tema labai sudėtinga ir skausminga. Skuboti sprendimai čia gali labai skaudžiai kainuoti. Geriau gal viską iki galo išdiskutuoti ir rasti kompromisus?

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.