Panevėžyje vyks Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio ,,Tarnaukite Lietuvai“ teikimo ceremonija

2017-03-27 | Kategorija: Kaimynai

Kovo 30 d., ketvirtadienį, 15 val. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre vyks iškilminga G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medalių „Tarnaukite Lietuvai“ įteikimo ceremonija. Už darbą valstybės labui ir jos gerovei, pilietiškumo skatinimą, filantropinę ir kultūrinę veiklą bus apdovanota šešiolika laureatų.

Medalius įteiks Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis, sveikinimo kalbą sakys Panevėžio miesto meras Rytis Mykolas Račkauskas. Po iškilmingos ceremonijos koncertuos Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai Veronika Povilionienė ir Petras Vyšniauskas bei Panevėžio muzikinio teatro choras (vad. Algirdas Viesulas).

Apdovanojimo už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą nusipelnė rašytojas Marius Ivaškevičius, asociacijos „Talka tėviškei“ pirmininkas Sigitas Marčiukaitis, Lietuvos nacionalinio muziejaus muziejininkė Aistė Petrauskienė ir Jurbarko kultūros centro teatro vadovė Danutė Samienė.

Už filantropinę veiklą, ypač jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir rėmimą, bus apdovanoti kultūros mecenatas ir fotografas Jonas Dovydėnas, „Rašytojų klubo“ direktorė Janina Rutkauskienė, Krasnojarsko geologijos ekspedicijos Centrinės laboratorijos vedėjas Saulius Sidaras ir Vytauto Didžiojo universiteto profesorė Viktorija Skrupskelytė.

Visuomenininkai Ona Burneikienė, Gediminas Kaluina, A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus muziejininkas Raimondas Guobis bei Šiaulių Gegužių progimnazijos istorijos mokytojas ir skautų vadovas Sergejus Staponkus bus apdovanoti už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje.

Apdovanojimo už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes, nusipelnė Punsko leidyklos „Aušra“ direktorius, poetas, vertėjas ir publicistas Sigitas Birgelis, Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros instituto mokslo darbuotojas, žurnalistas, fotografas, kraštotyrininkas Vidmantas Jankauskas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, publicistas Vladas Terleckas ir Ramygalos gimnazijos muziejininkė Irena Zubauskienė.

Kviečiame dalyvauti G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medalių „Tarnaukite Lietuvai“ įteikimo ceremonijoje. Kvietimus galite gauti J. Miltinio dramos teatro ir Panevėžio kraštotyros muziejaus kasose jų darbo valandomis.

Panevėžio kraštotyros muziejaus inf.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.