Gurmaniškos Miltinio Juozinės

2017-03-19 | Kategorija: Kaimynai

©selonija

Saulėtą šeštadienio popietę Panevėžio siaurojo geležinkelio stotyje buvo nedidelis sujudimas: rinkosi svečiai švęsti Juozinių. Ne šiaip Juozinių, o prisimindami vieną garsiausių Panevėžio miesto Juozą – režisierių Juozą Miltinį. Perone jų laikė uniformuotas „viršininkas“ Gintaras Šileikis, kuris vagone jaukiai įsitaisiusiems keleiviams priminė siauruko istoriją ir papasakojo dabartinius planus. Trumpa kelionė siauruku baigėsi prie garvežinės, kur kalvėje svečių laukė pagal Juozo Miltinio receptus gamintos vaišės.

Gintaras Šileikis. ©selonija

Tarp garbingiausių renginio svečių buvo aktorius Regimantas Adomaitis, atvykęs į savo knygos „Smėlio pilys“ pristatymą, knygos sudarytoja Daiva Šabasevičienė, menotyrininkas Helmutas Šabasevičius,Panevėžio teatro aktorius Algirdas Paulavičius. Renginys, kaip ir reikėjo tikėtis, buvo apgaubtas prisiminimais apie J.Miltinį, o ypač – apie jo gurmaniškus pomėgius, „baliukus“ ir kurioziškas situacijas.

Iš kairės: virtuvės Algirdas Matačiūnas, Regimantas Adomaitis, Algirdas Paulavičius ir Evaldas Žaliukas. ©selonija

Virtuvės šefas Evaldas Žaliukas pasakojo, kad šia proga paruoštas jautienos troškinys nėra šimtaprocentinis J.Miltinio receptas, šiek tiek paimprovizuota. Kita vertus, E.Žaliukas teigė studijuojantis J.Miltinio kulinarinį palikimą, kuris nugulęs įvairiuose lapeliuose, sąsiuviniuose,  sunkiai įskaitomas, kartais ir nelietuviškai parašytas – tokių receptų esama apie 60 ir kulinaras tikisi juos visus ar bent jau didžiąją dalį išbandyti. Žinia, Maestro buvo prancūzų virtuvės gerbėjas. Bestudijuodamas Paryžiuje jis gyveno pas vieną lietuvį, kurio lentynose aptikęs kulinarinių knygų vieną „pasiskolino“. Po daugelio metų visgi prisipažino savo skolą, tačiau tuo metu jau garsiam režisieriui šeimininkas ne tik nepriekaištavo, bet knygą užrašė ir padovanojo.

©selonija

J.Miltinis genialiai kūrė mitą apie save. Jo aplinkos žmonės pasakoja, kad Maestro įgeidžiai buvo pildomi be atsikalbėjimų, jam buvo patiekiama geriausia mėsa ir dar nemokamai. Išvykstantys į Maskvą ar kitus didmiesčius filmuotis aktoriai visada parveždavo režisieriui raudono vyno ir gero konjako – tokia buvo tvarka. Legendos sklido ir apie baliukus J.Miltinio bute – daug linksmų akimirkų papasakojo aktorius A.Paulavičius.   Nors J.Miltinis pasižymėjo gana bjauriu charakteriu, galėjo tik ką pagyręs aktorių už minutės išvadinti jį visišku kvailiu ir toli gražu nevisi aktoriai tai iškęsdavo (užtenka prisiminti S.Petronaičio istoriją, kuri puikiai perteikta jo laiškuose) visgi J.Miltinis, kaip ir kiekviena legenda,  išlieka miesto istorijoje kaip ryškus šviesulys, suteikęs kūrybinį impulsą ilgiems metams. Kad ir šios Juozinės:  neįprastoje aplinkoje, nedideliame, tačiau smagiame rate, su gurmaniškais patiekalais ir raudonu vynu. O nuo sienos gudriai šypsosi pats Maestro. Mitas kuriamas toliau.

selonija.lt

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.