Visos negandos – dėl kultūros stokos?

2017-03-17 | Kategorija: Įžvalgos

Žmonių mažėja, todėl esame priversti optimizuoti, mažinti, uždaryti, taupyti… Bet ar neatsisuka lazda antru galu: mažėjame dėl to, kad optimizuojame, mažiname, uždarome, taupome? Rajono valdžia užsimena: optimizuos švietimo įstaigas, o tuomet imsis bibliotekų ir kultūros. Kultūros centro direktorius R. Lesevičius įsitikinęs: dėl visų negandų kalta kultūros stoka.

Pakoregavo ugdymo įstaigų pertvarkos planą

Jau šį mėnesį rajono Tarybai bus pateiktas ugdymo įstaigų tinklo pertvarkos planas. Primename, jog Administracijos direktoriaus R. Paužos įsakymu buvo sudaryta laikinoji darbo grupė švietimo įstaigų tinklo pertvarkos pasiūlymams teikti. Švietimo tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano rengimo darbo grupė pasiūlymus aptarė su ugdymo įstaigų bendruomenėmis, į kai kuriuos bendruomenių pageidavimus atsižvelgė.

Pagal pakoreguotą planą Germaniškio mokyklai-daugiafunkciam centrui siūloma nuo kitų mokslo metų pradžios atsisakyti pagrindinio ugdymo ir palikti tik ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas. Kratiškių pagrindinei mokyklai darbo grupė siūlo vidaus struktūros pertvarką įgyvendinti ne nuo 2018 metų rugsėjo, kaip siūlė laikinoji darbo grupė, o nuo 2019 metų dienos ir taip leisti aštuoniems devintokams baigti Kratiškių mokyklą. Ir tik po to atsisakyti pagrindinio ugdymo programos.

Medeikių pagrindinę mokyklą siūloma leista baigti šios mokyklos devintokams, ir tik po to mokykla taptų Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos skyriumi. Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinė mokykla taptų Pabiržės pagrindinės mokyklos skyriumi ne nuo 2018 metų rugsėjo, o nuo 2019 mokslo metų.

Į Jaunimo mokyklos prašymą atidėti uždarymą iki 2018 metų, darbo grupė neatsižvelgė. Jaunimo mokyklą siūloma likviduoti nuo 2017 mokslo metų pradžios ir vietoj jos steigti lavinamąją klasę mokykloje-darželyje „Vyturėlis“, o kitus mokinius integruoti į kitas bendrojo lavinimo mokyklas.

Nuo ateinančių mokslo metų pradžios Vlado Jakubėno muzikos mokykla taptų Biržų Vlado Jakubėno meno mokykla. Tačiau choreografijos bei teatro meno skyriai atsirastų tik tuo atveju, jei jiems steigti būtų pinigų.

Vidaus struktūros pertvarka lauktų ir „Genio“ lopšelio-darželio, kuriame būtų lopšelis-darželis, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos. Lopšelis-darželis „Rugelis taptų „Genio“ skyriumi. „Rugelyje“ būtų vykdomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos.

Švietimo tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano rengimo darbo grupės vadovas Arūnas Anskinas sakė, jog tai – preliminarūs pasiūlymai, už kuriuos balsuos arba jiems nepritars rajono politikai.

– Gal per vasarą atsiras vaikų ir jie užpildys mokyklų klases?  Viena mokykla mokinį net iš Biržų atsiviliojo, – svarstė A. Anskinas.

Bibliotekos pertvarka

Kai bus pertvarkytas ugdymo įstaigų tinklas, rajono valdžia imsis bibliotekų ir Kultūros centro skyrių.

Kol kas darbo grupė pertvarkai nesudaryta. Rajono vicemerė Irutė Varzienė sakė, jog mintis apie pertvarką buvo iškelta dar praėjusių metų pabaigoje švietimo ir kultūros darbuotojų pasitarime. Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos direktorės Vilmantės Vorienės rajono valdžia prašė pateikti informaciją apie skaitytojų skaičių, išlaikymo kaštus ir pan. Anot I. Varzienės, pasitarime mažiau buvo užsiminta apie Kultūros centro skyrių optimizavimą, tačiau ir jų veikla ateityje bus peržiūrėta.

Bibliotekos direktorė Vilmantė Vorienė sakė, jog dar praėjusių metų pabaigoje Savivaldybės administracijai pateikė bibliotekų skyrių optimizavimo galimybių planą. Kaimuose šiuo metu veikia 25 Bibliotekos skyriai bei skyrius Vabalninke. Siūloma pertvarkyti keturis skyrius: Ramongalių, Pučiakalnės, Anglininkų ir Ančiškių. Tai nereiškia, kad skyriai bus uždaryti ir žmonės liks be knygų. Siūloma palikti patalpas su knygomis, tačiau bibliotekininkas keisti knygų atvyktų du kartus per savaitę porai valandų. Neliks nuskriausti ir darbuotojai. Ančiškių ir Anglininkų bibliotekos darbuotojos išeis į pensiją, o Ramongalių bibliotekininkei bus pasiūlytas kitas darbas. Pučiakalnės bibliotekininkas jau išėjo į pensiją, bibliotekininkė į Pučiakalnę du kartus per savaitę atvažiuoja iš Nemunėlio Radviliškio.

Pasak V. Vorienės, Pučiakalnėje tik 12 skaitytojų, tad nuolat dirbančio bibliotekininko ten vargu ar reikia. Susirgus bibliotekininkei Anglininkuose, žmonės jos nepasigedo. O Medeikiuose, atvirkščiai, žmonės bibliotekininkės iškart pasigedo.

V.Vorienė sakė, jog minėti keturi skyriai yra nedideliu atstumu nuo didesnių bibliotekos skyrių. Knygas norima palikti vietoje todėl, kad bibliotekininkams nereikėtų knygų žmonėms vežti lagaminais.

Direktorės nuomone, pati geriausia išeitis būtų, jei Savivaldybė išgalėtų nupirkti bibliobusą. Jis pasiektų net tolimiausius rajono kampelius net ir ten, kur bibliotekų nebuvo iki šiol. Bibliobuse galėtų būti ne tik knygos, bet ir interneto prieiga, būtų teikiamos interneto paslaugos kaimo gyventojams.

Tačiau kol kas Bibliotekos pasiūlymai nugulė Savivaldybės stalčiuose ir laukia savo eilės.

Kiek kultūros mums reikia?

Kultūros centro direktorius Romas Lesevičius sako, jog Kultūros centras savo skyrius jau taip optimizavo, jog daugiau nebėra kur. Septyniuose Kultūros centro skyriuose daugelis darbuotojų dirba puse etato.

– Norime dirbti ir būti naudingi. Kas gali nuspręsti, kiek tos kultūros reikia palikti: pusę ar visai jos nereikia. Gal mūsų valdžia nuspręs? Manau, kad visos negandos, kurios įvyko pastarosiomis dienomis Lietuvoje, yra dėl kultūros stokos, – kalbėjo R. Lesevičius.

Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

10 komentarų to “Visos negandos – dėl kultūros stokos?”

 1. ... parašė:

  Susidarė ispūdis,kad dabartinė kultūros ministrė žada kreipti padidintą dėmesį į regionų kultūrinę padėtį,gal pažadai virs darbais?

 2. Karolis parašė:

  Į darbo grupes skiriami klapčiukai,kurie uoliai tarnauja savo "bosui".

 3. ... parašė:

  Žmonių mažėja, todėl esame priversti optimizuoti, mažinti, uždaryti, taupyti…

  Pagal tai, kaip valdžia neracionaliai švaistosi ir eikvoja lėšas, tai turėtume gyventi vos ne kaip arabų šeichai. Deja, po visokių nesąmonių ir "vizijų", mokykloms jau belieka taupyti. Čia kaip tame rusiškame pasakyme, kad kai ant degtinės prageria, tada degtukams taupo…Kiek galima suokt tą nuolatinę giesmelę, kad "trūksta lėšų, reikia taupyti"? Mažiau vokit ir švaistykit.

 4. patriotas parašė:

  Kvailystė tos darbo grupės, tik, kad atsakomybę valdžia nuo savęs nusiimtų. Yra kas gauna už tai pinigus: vicemerė, švietimo skyriaus vedėjas, tegu anies ir prisiima atsakomybę. Pasijuokimas iš mokytojų buvo ta laikina grupė.

  • Rima parašė:

   Darbo grupės kuriamos žmonėms mulkinti. Kiekvienu konkrečiu stveju, kuriems buvo sukurtos darbo grupės, yra tiesiogiai pagal pareigybes atsakingi žmonės, kurie gauna atlyginimą. Išsisuka nuo atsakomynės ir nukreipia ugnį nuo savęs, o darbo grupių entuziastai tyliai nugrimzta užmarštin.

 5. pardavėja-kasininkė parašė:

  Pagal šį pertvarkos planą dirbant atsiras dar daugiau mokytojų bedarbių. Man įdomu iš kur gerbiama Irutė surasti žada darbo vietų numatomo uždaryti socializacijos centro pedagogams mūsų rajono švietimo sistemoje įdarbinti? Aš jau keletą metų ieškau pedagoginio pradinių klasių mokytojo darbo, bet darbo vieta niekur neatsiranda… O gal čia dar koks nors naujas mūsų vicemerės šou?

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.