Apleidai artimųjų kapavietę? Ją užims svetimas

2017-03-17 | Kategorija: Tema

Reginos Vaičekonienės nuotr.

Vyriausybė pritarė Aplinkos ministerijos siūlymui patikslinti kapaviečių priežiūros tvarką ir pakeitė kapinių tvarkymo taisykles. Nustatyta tvarka pripažinus, kad kapavietė netvarkoma, teisė joje laidotis atiteks kitiems asmenims. Seniūnai tokio sprendimo priimti neskuba, bet kandidatų atsiras.

Trūksta vietos

Senovės išminčių posakis: „Kapinėse visiems užtenka vietos“ šiandien jau atgyvenęs. Kapinėse lopinėlių mažėja, todėl nenuostabu, kad žmonės dar būdami gyvi skuba pasirinkti ir užsiimti sau vietą. Pasistato sau paminklą pagal pageidavimą, sodina gėles.

Riboto veikimo kapinės Biržų mieste, Vabalninke, Pabiržės, Širvėnos seniūnijose. Tokio pobūdžio kapinėse laidojami mirusieji tik išimties tvarka, tik į savas, senas kapavietes. Naujokams nebėra kur įsiterpti.

Pačeriaukštės, Parovėjos, Papilio seniūnijų kai kuriose kaimų kapinaitėse mirusiesiems taip pat pritrūko žemės. Užimtos ir naujosios Biržų miesto seniūnijos kapinės Valantiškio kaime. Bet prognozės – mirusiųjų naudai. Rengiami kapinių plėtros projektai, kapinės plečiamos.

Naujovėmis nesidžiaugia

Nebe pirmi metai Papilio seniūnijos pakraščio gyvieji aimanuoja: mirusiesiems per ankštos Kvetkų kapinės. Kapinių administratorė – vietos seniūnija – turėtų džiaugtis kapaviečių priežiūros naujovėmis. Kvetkų kapinėse netvarkingų kapaviečių rasi. Dabar, kai naujosios kapinių tvarkymo taisyklės aiškiai reglamentuoja kapaviečių pripažinimą neprižiūrimomis, bus labai paprasta. Netvarkomų kapaviečių sąskaita ankštos kapinaitės išsiplės…

– Kvetkų kapinėse žemės trūksta, bet… Mums, administruojantiems kapines, naujoji kapaviečių priežiūros tvarka iš vienos pusės – priimtina. Šiokia tokia išeitis. Kapinės taptų tvarkingesnės. Seniūnijoms bus mažiau darbo. Kiekvienose kapinėse apleistas kapavietes pagal galimybes tvarkome. Šienaujame. Tose kapavietėse, kurios užgožtos kadagių ir kitų senų krūmų, juos iškertame, prašviesiname, kad nebeliktų šabakštynų. Bet klausimas, ar žmonės norės svetimoje kapavietėje laidotis? Tikrai nesidžiaugčiau ir nenorėčiau drumsti amžinojo poilsio svetimiems palaikams, – įsitikinęs Papilio seniūnas Renas Čygas.

Pasak seniūno, tvarką įsivesti didesnėse kapinėse ne visuomet seniūnijai pavyksta. Kapinės senos, žemės mažai, tai kapavietes ir kaišo ten, kur laisvas plotelis. Būna ir taip: seniūnijos specialistas su velionio artimuoju nuvyksta kartu, nurodo kapavietei vietą, o kapavietė išdygsta visai kitoje vietoje. Savavališkai. Nepatiko vieta. Pageidaujama, kad kapavietė būtų ant kalniuko, saulėtoje vietoje, ne po medžiais.

– Kai kuriems žmonėms gal ir patiks naujoji tvarka. Gal kai kurie ir apsidžiaugs, kad atsiras laisvos vietos gimtosiose kapinėse. Bet iš anksto sunku numatyti ir nuspręsti, kad kapavietė pasmerkta užmarščiai. Kartais giminaičiai po keliolikos metų atsiranda, susiima ir sutvarko kapavietę. Mūsų Dukurnių kapinaitėse viena kapavietė prie pat pagrindinio tako ilgai buvo apleista, bet atsirado giminaičiai. Sutvarkė. Uždėjo antkapines plokštes. Kapavietė dabar pavyzdinė, – prisiminė seniūnas R. Čygas.

Procedūros

Kapavietės būklę turėtų įvertinti prie savivaldybės sudaryta komisija. Komisija dvejus metus turėtų stebėti, ar kapavietė tvarkoma. Ši komisija turėtų ir priimti sprendimą dėl neprižiūrimos kapavietės statuso suteikimo ir dėl kapavietės (kapo) identifikavimo. Savivaldybės interneto svetainėje turėtų būti skelbiami duomenys apie neprižiūrimas ir jau pripažintas neprižiūrimomis kapavietes.

Vyriausybė kapinėse bando įvesti tvarką  nuo 2008 metų. Tų metų lapkritį savivaldybės buvo įpareigotos iki 2009 metų kapines inventorizuoti bei įregistruoti. Sudarytus kapinių sąrašus paskelbti savo interneto svetainėje.  Paaiškėjus, kad valdininkai nesuspės, procedūra tai atšaukiama, tai pratęsiama.

Biržų rajone, turimais duomenimis, yra 281 kapinės. 104 iš jų – veikiančios.

Inventorizacija neįmanoma

Pakeistos kapinių tvarkymo taisyklės apibrėžia neprižiūrimos kapavietės sąvoką. Tai kapavietė, kuri netvarkyta dvejus metus ir nustatyta tvarka neprižiūrima.

– Net plaukai šiaušiasi. Palaikų ramybės periodas iki šiol buvo 25 metai, – stebėjosi Parovėjos seniūnė Gailutė Tamulėnienė. Ir prisiminė: – Tvarkydama archyvą radau dokumentus. Čia dar gal nuo viršaičių laikų. Pribraukyta kryželių, matyt, bandyta skaičiuoti seniūnijos kapines, bet pasimesta. Juk neįmanoma. Kapinių inventorizacija ne tik didžiulis papildomas darbas, bet ir lėšos, – kalbėjo seniūnė G. Tamulėnienė.

Ir tvirtino: Parovėjos seniūnijoje kai nėra artimųjų, kapavietes tvarko kaimynai, seniūnijos darbininkai. Pavyzdžiui, vienose kapinaitėse žmonės neseniai mirusiai savo mielai kaimynei patys surinko aukas ir uždėjo antkapį.

– Kartais artimieji, giminės kapavietę apleidžia. Gal uždarbiauti išvyksta į užsienį, gal kokios kitos priežastys. Visaip gyvenimas susiklosto. Bet sugrįžta ir pareiškia norą palaikus išsikasti ir perlaidoti kitame rajone,  arčiau savęs. Kaip mes pasiteisinsime, jeigu kapavietę pripažinsime neprižiūrima ir užleisime ją laidotis kitiems žmonėms? – svarstė Parovėjos seniūnė.

Pabiržės seniūnė Vita Zurbaitė „Biržiečių žodžiui“ pasakojo: seniūnijoje laidojimo faktai fiksuojami žurnale. Pagal turimus duomenis  nesunku būtų nustatyti, prieš kiek metų, pavyzdžiui, veikiančiose Pabiržės kapinėse palaidotas žmogus, kiek metų kapavietė apleista.  Bet seniūnijos kapinėse kapaviečių, kurios badytų akis, nėra. Seniūnijos darbininkai nors kartą metuose kapines nušienauja. Pasak seniūnės, kai kuriose kaimo kapinaitėse kapavietės sugrūstos. Šienaujama nebe trimeriais, bet moterys darbininkės žoles ravi rankomis, karpo su žirklėmis.

– Nepritarčiau tam, kad svetimose kapavietėse, jeigu dar matyti kauburėliai, būtų laidojami svetimi. Pavyzdžiui, Daumėnų kapinėse turime tokį pakraštėlį. Kai kas pageidauja. Nesutinkame. Dar išsiverčiame, – kalbėjo V. Zurbaitė.

„Biržiečių žodžio“ duomenimis, Nekilnojamojo turto registre įregistruotos tik dvejos veikiančios kapinės: Nemunėlio Radviliškio  ir Rinkuškių kapinės. Išimtis – kultūrinių vertybių registre registruotos žydų, karaimų, Antrojo pasaulinio karo karių, evangelikų reformatų kapinės, senkapiai, kapinynai bei kapavietės.

Už inventorizaciją ir suskaitmeninimą

Biržų miesto seniūnas Vytas Jareckas irgi tikino: neprižiūrimų, netvarkingų kapaviečių miesto kapinėse nėra. Seniūnijos darbininkai ravi, sutvarko.

– Mums neaktualu ir tokių žingsnių nedarysime,  – užtikrino V. Jareckas. Jis pasakojo: – Valantiškio kaime kapinės jau išplėstos. 0,5 ha žemės atsitvėrėme. Ten jau 7 naujos kapavietės.

Seniūnas – už miesto kapinių inventorizavimą. Jeigu kapinės būtų dar ir suskaitmenintos… Virtualioje erdvėje po Biržų krašto kapines galėtų „vaikštinėti“  kraštiečiai iš tolimiausio pasaulio krašto. Čia, anot seniūno, tik svajonė, reikalaujanti didžiulių lėšų.

V.Jareckas kalbėjo: atsiranda pavienių atvejų, kai gyventojai, kol dar gyvi, susirūpina būsimąja savo kapaviete. Nusižiūri sau amžino poilsio vietą riboto laidojimo kapinėse. Už miesto, Valantiškio kapinės, jiems per toli… Deja, iki šiol nė vienas toks pageidavimas neišpildytas. Skirstant kapavietes – jokios korupcijos.

 Kolumbariumas bus

Biržų savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Loreta Munikienė patvirtino: Valantiškio kapinių rekonstravimo darbų projektas parengtas. Vienai statybos bendrovei jau šį mėnesį bus išduotas leidimas. Projekte numatytas ir kolumbariumas.

Kolumbariumą turėsime. Sutaupysime šiek tiek kapinių žemės.

Regina VAIČEKONIENĖ

„Biržiečių žodis

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.