Pasiūlymai merui: pastatyti stadioną, pasodinti medžių, padėti vargšams

2017-03-14 | Kategorija: Tema

Konkurso „Laiškas Merui“ jauniausiųjų klasių nugalėtojai. Editos Mikelionienės nuotr.

Praėjusį ketvirtadienį Pilies arsenalo ekspozicijų salėje vyko mokinių rašinių konkurso „Laiškas Merui“ apdovanojimų šventė. Mokiniai rajono merui Valdemarui Valkiūnui parašė 27 laiškus. Originaliausių ir nuoširdžiausių laiškų autorius meras apdovanojo. Visi laiškų rašytojai mokiniai bei jų mokytojai buvo pakviesti į grupės „Kamanių pievelė“ koncertą.

Meras V. Valkiūnas renginį pradėjo žaismingai: „Aš apakęs, kiek jūsų čia daug“. Meras linkėjo jauniems žmonėms neprarasti jausmo, kad už Lietuvą reikia kovoti. Jis džiaugėsi ir mokinių gavęs daug įvairių laiškų, iš kurių geriausius buvo sunku išskirti. Du mokiniai merą pakvietė apsilankyti savo klasėse. Meras žadėjo rasti tam laiko ir apsilankyti ne tik šiose, bet ir kitų mokinių klasėse. Gavo V. Valkiūnas ir filosofinių laiškų. Jis dėkojo ir jų rašytojams, ir tiems, kas mokiniams patarė – tėvams, mokytojams.

Mokinių laiškus skaitė ir vertino Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojai, „Sėlos“ muziejaus direktoriaus pavaduotoja Edita Lansbergienė, mero patarėja Simona…, vicemerė I. Varzienė. Pirmiausia buvo vertinamas laiškų originalumas ir nuoširdumas. I. Varzienė apgailestavo, jog laiškuose jaučiasi didelė mokytojų įtaka ir kišimasis. Vicemerė sakė, jog šis konkursas ateity taps tradicinis ir prašė mokytojų suteikti mokiniams laisvę rašant laiškus merui.

Laiškai nugalėtojai buvo renkami trijose grupėse.  Tarp pradinukų trečiąsias vietą laimėjo  Papilio pagrindinės mokyklos III–IV klasių mokinių kolektyvinis bei Medeikių pagrindinės mokyklos antroko Nojaus Pakalnio laiškas. Antroji vieta teko Kaštonų pagrindinės mokyklos III klasės mokinei Medeinai Anichimavičiūtei. Nugalėtoja tapo Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos III klasės mokinė Rolanda Kondrotaitė.

V–VIII klasių grupėje III vietas laimėjo Beata Pavilionytė iš Kratiškių  ir Kristupas Vaitaitis iš „Aušros“, antrąsias vietas – Loretis Šnioka iš „Atžalyno“ ir Mantas Vėjelis iš Germaniškio. Pirmosios vietos laimėtojas – Gabrielius Timukas iš Nemunėlio Radviliškio.

Vyresniųjų mokinių amžiaus grupėje trečioji vieta atiteko Virginijai Paštuolytei ir „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos, antroji Ernestai Kalvelytei iš Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinės mokyklos, pirmoji – Jonui Kiškiui iš „Saulės“ gimnazijos.

Kai kurių laiškų ištraukas mokiniai perskaitė. Antrokas Nojus merui linkėjo pasodinti medžių, pastatyti ligoninę ir pasirūpinti vargšais. Taip darytų jis pats, jei būtų meras. Gimnazistas Jonas siūlė merui Biržuose pastatyti nacionalinį stadioną. Tuomet Biržai tikrai taptų išskirtiniu miestu.

Savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorius Merūnas Jukonis ir Jaunimo reikalų tarybos pirmininkė Dominyka Tribienė pasveikino pilietiškiausius metų jaunimo darbuotojus bei organizacijas. Apdovanojimai atiteko Agnei Niunevaitei, Rokui Bėliakui, Vilhelmui Šulcui, Biržų jaunimo savanoriams, rajono mokinių tarybai bei jauniesiems šauliams.

Visiems laiškų rašytojams ir jų mokytojoms Savivaldybė dovanojo grupės „Kamanių pievelė“ koncertą. Muzikuojantys aktorius Mantas ir būsimoji režisierė Kamilė mokiniams grojo net devyniais instrumentais, atliko savo bei poeto Donaldo Kajoko eilėmis sukurtas dainas. Mokiniai išgirdo kaip skamba seniausias pučiamasis australų instrumentas didžeridū, havajietiška ukulelė, daugelyje tautų paplitęs dambrelis bei kiti matyti ir nematyti instrumentai. Muzikantų paprašyti, uždainavo ir biržiečiai. Beje, jiems mielą, biržietišką „Dvi upelas teka“.

Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.