Biržuose vyksta savęs pažinimo (savipagalbos) susitikimai

2017-03-14 | Kategorija: Krašto naujienos

Biržuose prasidėjo psichoterapinei savęs pažinimo susitikimai. Jie vyksta pirmadieniais 17.30 val., adresu Janonio g. 2. Grupė dar turi laisvų vietų 2 nariams, tad susidomėję biržiečiai vis dar turi galimybę prisijungti.

Kviečiami visi, kurie:

  • nori suprasti daugiau apie save, savo elgesį ir kylančius jausmus
  • patiria sunkumų bendraujant su artimaisiais ar bendradarbiais
  • išgyveną sunkų gyvenimo momentą: skyrybas, artimo žmogaus netektį,  ligą
  • nori keistis ir keisti savo dabartinę būseną

Grupę veda moderatorė iš Vilniaus Alina Becheterevė (el. p. alina@creativitas.lt  tel. +370 65385017).

Apie psichoterapiją

Psichoterapija – gydymo metodas, kuris, padedant psichoterapeutui, sudaro galimybę pačiam žmogui atrasti elgesio, minčių, jausmų priežastis ir resursus asmeniniams pokyčiams, bei – gerai jaustis. Bendraudamas su klientu, psichoterapeutas geba greitai nustatyti būdą, kaip žmogus galėtų greičiausiai sau padėti. Seanso metu specialistas domisi kliento vaikyste, išsiaiškina pagrindinius (dažnai skausmingus) žmogaus gyvenimo momentus, turinčius įtakos dabartinei savijautai ir elgesiui. Atviro pokalbio metu atkursite pilną savo gyvenimo vaizdą, pamatysite savo minčių, jausmų ir poelgių visumą, o suvokę juos, galėsite visa tai išgyventi saugiai ir panaudoti savo resursus geresnei savijautai pasiekti. Visi jūsų išgyvenimai yra turtas, o mūsų užduotis – skausmingus žmogaus išgyvenimus transformuoti į pozityvią energiją – tas emocijas, kurias jis galėtų panaudoti savo gyvenime, kad daugiau pasiektų, geriau jaustųsi. Psichoterapijos trukmė priklauso nuo taikomo metodo, žmogaus savijautos, kliento tikslų.

Grupinė psichoterapija

Tai efektyvus psichoterapijos metodas, kai padedamas specialisto, klientas problemas sprendžia žmonių grupėje (dalyvauja ne mažiau 4 žmonių), pasinaudodamas jų patirtimi. Grupinės psichoterapijos taisyklės užtikrina maksimaliai saugią aplinką, kalbant apie Jums jautrius išgyvenimus. Grupės nariai turi galimybę pamatyti save ir savo problemą kitų akimis, pasimokyti iš jų situacijų, atsikratyti bendravimo baimių, depresijos.

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.