Muzikinės gėlės evangelikų reformatų bažnyčioje

2017-03-12 | Kategorija: Renginiai

Senosios muzikos ansamblio Duo commovendo (Lietuva, Austrija)  koncertas

„Fiori musicali“ (Muzikinės gėlės)

Atlikėjai :

Vera Otasek (barokinis smuikas)

Vilimas Norkūnas (vargonai)

Muzikinės gėlės.

Ką savo jutimais patiriame, tą manome esant tikra, tačiau kartais mes net nesuvokiame savo  jausmų… kažkas pakylėja virš realybės. Muzika pasakos istorijas, žmogaus vidines keliones, jausmų ir minčių viražus. Leiskitės sužavimi muzikos, vedami į nepažintus pasaulius, ir į kasdienybę grįžkite jau  palytėti įkvėpimo.

Skambės kompozitorių T. A. Vitali, G. Muffat, J. H. Schmelzer, G. B. Fontana, H. I. F. Biber, J. S. Bach, G. Bononcini  kūriniai.

Koncerto globėjas  – kunigas Rimas  Mikalauskas

FESTIVALIO MENO VADOVAS VILIMAS NORKŪNAS

VISI FESTIVALIO KONCERTAI NEMOKAMI!

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.