Vieversys parnešė žiemą

2017-03-10 | Kategorija: Įžvalgos

2009 m. kovo 10-osios pusnys Biržuose.
„Biržiečių žodžio“ redakcijos archyvo nuotr.

Daugelį šalies rajonų savaitgalį prausė lietus, šildė šiluma. Biržų kraštas – šiaurinis ir išskirtinis. Lazdijuose – 14 laipsnių šiluma, o pas mus – 1 laipsnis šalčio. Šios savaitės pradžioje – pūga. Kažkas panašaus vyko irgi 2009 metų kovą.

Sveikina pirmieji pavasario šaukliai: vieversiai, varnėnai, pempės, gervės… Bet senolių perspėjimas ne iš piršto laužtas: „Išgirdai vieversį, susilopyk kailinius. Bus dar žiemos…“ Taip atsitiko ir šiemet. Praėjusios ir šios savaitės sankirtoje. Grįžo žiema. Seniūnijų ūkio darbininkams teko atšaukti planuotus pavasarinius darbus. Sniegas ir vėjas per kelias paras prikrėtė eibių. Savaitgalį per LNK žinias Biržai nuskambėjo kaip dienos orų sensacija. Diktorė pabrėžė: …o Biržuose – sninga…

Biržų meteorologijos stoties vadovas Bronius Medinis „Biržiečių žodžiui“ neslėpė sutrikęs, kai pažvelgęs į bendrą Lietuvos orų žemėlapį savaitgalį išvydo didžiulius svyravimus: Lazdijuose – 14 laipsnių šilumos, o Biržuose – vienas laipsnis šalčio.

Pirmadienį po pietų gamta įsišėlo. Ne tik Skrebiškiuose dangus maišėsi su žeme. Namų duris užvertė sniegu.

– Čia tik vieversio ar sudėtinis, vieversio ir pempės sniegas? – į klausimą ieškojo atsakymo ir kaip visuomet juokavo biržietis meteorologas Bronius. Ir pridūrė: – Kovui tai įprastas reiškinys, bet  žiema mus išlepino. Ji buvo švelni, rami, todėl mums tokia pūga ir atrodo keistai. Toks gamtos sumišimas įprastai būdingas sausio pabaigai ir vasario pradžiai. Dar visko bus. Šalčio ir šilumos bangos kaitaliosis. Ir pasnyguriuos, – kalbėjo B. Medinis.

Parovėjos seniūnijos pagalbos pirmieji šaukėsi medeikiečiai. Rytinis vėjas užpustė rytinę gyvenvietės dalį. Bet, pasak Medeikių bendruomenės pirmininkės Vidos Vigelienės, sniegas medeikiečiams vis geriau nei dulkės. Vasarą nuo dulkių labiausiai dūsta Vilniaus gatvės gyventojai.

Antradienio rytą Nemunėlio Radviliškio seniūnijos seniūno Giedriaus Kubiliaus pagalbos prireikė iš Biržų autobusų stoties kursuojančiam autobusui maršrutu Suostas–Kočėnai–Jasiškiai–Parupė–Nemunėlis Radviliškis. Sniegas nuo keliuko pašalintas ir antru reisu, pasak seniūno Kubiliaus, autobusas šia kryptimi riedėjo pasišokinėdamas. Biržų autotransporto įmonės direktorė G. Pladytė-Petrovič Nemunėlio Radviliškio seniūnui G. Kubiliui buvo dėkinga už operatyvią pagalbą.

Pačeriaukštės seniūnijos seniūnas Aurimas Frankas „Biržiečių žodžiui“ pasakojo:

– Tris paras gausiai snigo. Smarkus vėjas ir šlapias sniegas keliuose pridarė kliūčių. Visi pagalbos skambučiai, kurių sulaukėme, – pagrįsti. Problemiškiausi trys ruožai: Sodeliškis–Legailiai, Grumšliai–Joneliai ir Smilgiai–Pasvaliečiai. Seniūnija keliems vairuotojams padėjusi išsikapstyti. Ne tik vietiniams, bet ir panevėžiečiui, Latvijos Respublikos piliečiui. Mes patys nustebome: kai kur suneštos pusnys iki 80 centimetrų, – pasakojo seniūnas A. Frankas.

Pūga Toliūnų kaime neužpustė lankomosios priežiūros darbuotojos Laimos Stapulionienės linksmos nuotaikos:

– Vis dar sninga. Sniegas šlapias. Nors savo seneliams sniego senius statyk… Bet nėra kada. Reiks visiems prinešti vandens, malkų. Vieną senutę gabensiu pas akių ligų gydytoją konsultacijai. Bet pirmiausia šį rytą kiekvienoje sodyboje turiu sau atsikasti taką, – kalbėjo Laima. – Per sezoną trečią kartą kastuvo griebiuosi. Šįkart – daugiausia sniego. Nugara šlapia. Bet nėra ko skųstis. Nori dirbti, ir dirbk, – sakė lankomosios priežiūros darbuotoja iš Toliūnų kaimo.

Pieno bendrovių pienovežiai į stambiųjų ūkininkų ūkius pieno surinkinėti  vėlavo dvi valandas. Vairuotojai teisinosi: atokesniuose rajono užkampiuose keliai užpustyti, slidūs. Katastrofa.

Meilūnų kaimo valstiečiai, kurie patys į pieno surinkimo punktą karvių pieną traukia rogutėmis ar veža dviračiais, irgi kūliais per pusnis vertėsi. Pieno bidonėlius kėlė nuo dviračio, iš rogučių ir rankomis per pusnis kaip kūdikius nešiojo. O meilūniečių kaimynai, Daunorių ir Svilių gyventojai, šįkart apsiėjo be nuotykių. Vėjas sniegą jiems nuo visų kelių nušlavė. Tik pasak pieno surinkimo punkto vedėjos Genovaitės Grubinskienės, nedaug pieno statytojų ir belikę: ir Sviliuose, ir Daunoriuose – po keturis.

Nuošalaus Papilio seniūnijos vienkiemio gyventoja antradienį žiūrėdama pro langą džiaugėsi: laimė, kad skausmas nugarą surakino pirmadienį. Išsikvietė savo daktarytę, suleido vaistus. Šiandien reikėtų pagalbos – nė pro kur. Atkirstas kelias nuo vienkiemio iki Kupreliškio. Nors Papilio seniūnijos seniūnas Renas Čygas – neblogas. Jis pasirūpins, kelius nuvalys. Tik blogiausia, kad ūkininkai šalikelių rudenį nenušienauja. Kiečiai kaip krūmai. Užnešti keliai į Smaliečius, į Dukurnius.

„Biržiečių žodžio“ kalbinta Kupreliškio medicinos punkto bendruomenės slaugytoja Ona Klovienė pripažino: iš savo vienkiemio iki pagrindinio kelio sunku būtų buvę prasimušti, jeigu ne kaimynas ūkininkas Vygantas. Vygantas atskubėjo rytą, kelią pravažinėjo, kad daktarytė neįklimptų ir laiku į darbą nuvyktų. Jos lauks. Dabar apylinkėje kaimynai, turintys sveikatos problemų, kooperuojasi. Į Papilio ambulatoriją pas gydytoją R. Rupkų vyksta ne po vieną, bet po kelis. Gydytojas patikrina sveikatą ir, jeigu reikia, paskiria lašelines infuzijas ar leidžiamų vaistų kursą. Kaimynai vėl drauge tuo pačiu reisu į Kupreliškio medicinos punktą. Bendruomenės slaugytoja Ona nepriekaištingai atlieka gydytojo paskyrimus, sustiprina sveikatą.

– Pavasarį rūpesčių nesumažės. Nutirps sniegas, liks purvynai. Visiems ges nervai. 15 metų tuo pačiu keliu važinėju į darbą ir atgal. Kaip ir visi – vargstame, automobilius laužome, juos remontuojame. Kaip per arimus. Čia kaip užkeiktoj zonoj. Nei žvyro, nei asfalto. Duobė ant duobės. Paskutiniai dantys išbarškės, – nesidžiaugia vietos keliais ne tik bendruomenės slaugytoja Ona Klovienė, bet ir satkūniečiai, kupreliškiečiai.

Savaitės pradžioje keliomis valandomis pailgėjo ir laiškanešių darbo diena. Pūga ir jiems – staigmena.

– Nerizikavau ir rinkausi į sodybas aplinkinius, patikimesnius keliukus. Bet kai kur apsirikau. Tikėjausi: į Ančiškius bus prastesnis kelias, bet rizikavau ir pravažiavau. Sudėtingiausia jau visą savaitę pasiekti Linkiamiškio kaimo gyventojus. Bet žmonės supratingi. Į sutartą vietą traktoriumi atvažiuoja ir pasiima laikraščius, – pasakojo Vabalninko pašto laiškininkė Asta Leimontienė.

Astos aptarnaujama teritorija tarp miškų. Laiškanešė dar naujokė. Savaitgalio pūga atnešė jai ir klausimų. Kelininkai iki galo neatlieka savo darbo. Linkiamiškio kaimas – ant Biržų ir Panevėžio rajonų ribos, todėl šią užpustytą kelio atkarpą kelininkai pamiršta. Artimiausiu metu Asta  išsiaiškins kam ši atkarpa priklauso ir primins.

„Biržiečių žodžio“ žiniomis, Biržų krašte paskutinį kartą nuo sniego lūžo šakos prieš kelerius metus, 2009 metais kovo 10 dieną. Didžiulės pusnys, vėjas. Gūsių neatlaikė ir prie Poliklinikos augančios pušies šakos. Tais metais Biržuose per 10 valandų – nuo 14 iki 2 val. – iškrito daugiausia kritulių. Sniego danga pastorėjo nuo 11 cm iki 34 cm.

Bus dar visko.

Regina VAIČEKONIENĖ

„Biržiečių žodis“

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.