Vidmanto Jažausko portreto pamoka ir paroda

2017-03-07 | Kategorija: Susitikimai

Dailininkui pozuoja muziejaus direktorius Gintaras Butkevičius. Editos Mikelionienės nuotr.

Dailininkas Vidmantas Jažauskas „Sėlos“muziejuje surengė autorinę portretų parodą. Prieš jos atidarymą menininkas pakvietė biržiečius pačius išmėginti šio žanro subtilybių portreto piešimo pamokoje.

Nors ir nedaug biržiečių išdrįso į rankas paimti pieštuką ir pasijusti tikrais dailininkais, bet kas išdrįso, buvo įdomu. Dailininkas V. Jažauskas pasakojo, į ką svarbiausia atkreipti dėmesį piešiant portretą. Portretas – vienas sudėtingiausių tapybos žanrų, nes svarbu atskleisti žmogaus sielą. Dailininkas ne tik vedė portreto piešimo pamoką, bet pats nupiešė ir padovanojo pamokos dalyviams jų portretus.

Parodoje autorius eksponuoja įvairiais periodais tapytus portretus ir autoportretus. Autoportretų – bene devyni. Dailininkas nebijo į save pažvelgti ir su ironija. Vieną savo autoportretą jis pavadino „Įtikinėtoju“. Anot dailininko, jam dažnai tenka įtikinėti kitus žmones, ne visuomet sulaukia supratimo, tad šiame autoportrete į tai pažiūrėjo ironiškai.

Editos Mikelionienės nuotr.

V.Jažauskas sakė, jog šį paroda unikali tuo, jog joje eksponuojami paveikslai, kuriuos autorius labiau skiria sau asmeniškai. Vienas iš svarbiausių portretų – jo mamos. Šis portretas tapytas 1981 metais. V. Jažauskas sakė, jog mama buvo pati geriausia pozuotoja. Portretuose – jo sūnus, mėgiamas dainininkas Džo Kokeris, aktorius Vytautas Šapranauskas, vienos indėnų genties vadas, išgarsėjęs laimėtu mūšiu prieš Amerikos federalinę kariuomenę. Šio karvedžio atvaizdo niekur nėra. Anot V. Jažausko, jis internete aptiko galimai šio garsaus indėnų vado atvaizdą ir galbūt pirmasis jį nutapė.

V. Jažausko portretai. Editos Mikelionienės nuotr.

O kur biržiečių portretai? Pavyzdžiui, kodėl drobėje neįamžinti Biržų garbės piliečiai? Dailininkas pasakojo, jog ketino surengti ir įžymių biržiečių portretų parodą. Kadangi tai padaryti jam vienam brangu, V. Jažauskas kreipėsi į rajono valdžią, prašydamas paremti šią idėją. Deja, susidomėjimo nesulaukė.

Anot parodos autoriaus, pastaruoju metu jam portretas tampa bene mėgiamiausiu tapybos žanru. Tai – meistriškumo išbandymas, žmogaus gyvenimo kaita. Kadangi mažai pozuotojų, menininkas tapo ir savo autoportretus. Tačiau prašė nemanyti, jog jis yra koks nors narcizas. Jam įdomu tai, kaip jis keičiasi, kaip keičiasi emocinė būsena. V. Jažauskas sakė, jog jam įdomu keistis tapyboje, nors yra manančių, jog jam reikėtų likti atpažįstamam.

Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Tags:

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.